Opleiding

De opleiding Klinische Technologie leidt op tot klinisch technoloog: een medisch-technisch professional die zijn of haar expertise inzet binnen een medisch behandelteam voor een optimale diagnose en behandeling van de patiënt. Hij of zij vergemakkelijkt de introductie van technologische vernieuwingen in de zorgsector en maakt het verschil in de gezondheidszorg van de toekomst. Als student leer je op een ingenieursmanier het menselijk lichaam en ziektes analyseren en leer je werken met complexe technologieën. 

Onderwijsprogramma

De opleiding Klinische Technologie is een multidisciplinaire studie waarin geneeskunde en techniek samenkomen. Globaal bestaat het onderwijs voor de helft uit technische vakken en voor de helft uit medische vakken. Je krijgt zowel hoorcolleges, begeleide studiegroepen, laboratoriumtraining, klinische vaardigheden, practica en combinaties van deze studievormen. De meeste hoorcolleges en technische practica zijn in Delft en de klinische practica vinden vooral in Leiden en Rotterdam plaats.

Stage & naar het buitenland

In het tweede jaar pas je de theorie uit de opleiding toe in een zorgstage. Deze stage duurt drie weken en vindt bijvoorbeeld plaats op een afdeling radiologie, in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum. 

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel.  Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. Tijdens je minor kun je naar het buitenland gaan. Let wel: de minor van Klinische Technologie duurt slechts 10 weken, dus het is een uitdaging om een geschikt programma in het buitenland te vinden. Als je besluit om hierna een masteropleiding te volgen, dan heb je meer opties om naar het buitenland te gaan. Je kunt er dan voor kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesisproject te werken.

Ga naar buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Studievereniging Variscopic

Variscopic is de studievereniging van Klinische Technologie. De naam Variscopic is afgeleid uit de woorden ‘Varius’ (anders/divers) en ‘Scopeo’ (kijken). Dit omdat studenten Klinische Technologie anders kijken naar de medische wereld en de technische wereld en deze werelden samen laten komen.

Variscopic is opgericht in 2014 en zet zich in voor het welzijn van haar leden, de studenten van Klinische Technologie. De commissies en het bestuur bestaan uit enthousiaste studenten die zich graag inzetten voor de vereniging en haar leden. Door de commissies worden onder andere vele leuke en leerzame activiteiten georganiseerd zoals borrels, lezingen, uitjes en ook zo af en toe een feestje. 

Naast deze leuke activiteiten houdt Variscopic zich ook bezig met de onderwijskwaliteit. Het bestuur houdt nauw contact met de studiecoördinators en het onderwijsteam om zo de belangen van een goede en kwalitatieve studie te kunnen behartigen voor haar leden en natuurlijk aankomend leden.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
16 uur

Projecten en practica
8 uur

Zelfstudie
16 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.