Selectie en plaatsing

Voor de opleiding Klinische Technologie is een numerus fixus ingesteld. Alle 120 beschikbare plaatsen in de opleiding Klinische Technologie worden toegewezen via selectie. De deadline om je aan te melden via Studielink voor de selectie voor start in het academisch jaar (startcohort) 2024-2025 is op 15 januari 2024 23:59 uur. De selectiedag voor het academisch jaar (startcohort) 2024-2025 vindt plaats op 8 februari 2024 op de campus van de TU Delft. 

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel klinisch technoloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is en proberen wij kandidaten te plaatsen die het dichtst bij dit profiel komen. Als je niet geplaatst wordt voor de studie, betekent het niet dat wij jou niet geschikt of goed vinden maar wel dat andere kandidaten beter lijken te passen. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe de biologische processen in het menselijk lichaam werken en hoe je met behulp van techniek beschadigde of ontregelde processen kunt herstellen. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Aanmelden opleiding

Om je in te schrijven voor de opleiding, dien jij je uiterlijk 15 januari 2024 23:59 uur aan te melden voor Klinische Technologie in Studielink Let op: hiervoor heb je een DigiD nodig. Voor vragen over je aanmelding in Studielink dien je contact op te nemen met het Contact Centre, de centrale studentenadministratie van de Technische Universiteit Delft.

Na de aanmelddeadline in Studielink gaat de selectieprocedure van start. Heb jij de aanmelddeadline in Studielink gemist, dan kun je helaas niet deelnemen aan deze selectieprocedure en zul je tot een volgend jaar moeten wachten om je (tijdig) in te schrijven in Studielink.

Is Klinische Technologie toch niet helemaal de studie voor jou en kom je daar achter nadat jij je al hebt ingeschreven voor de opleiding in Studielink, dan kun jij je verzoek tot inschrijving (VTI) weer intrekken. Let op: als jij je VTI na 15 januari 2024 intrekt, heb je daarmee één van je twee deelnamekansen verbruikt, ook als jij (nog) niet hebt deelgenomen aan de verdere selectieprocedure.

Aanmelden selectiedag

De selectieprocedure van Klinische Technologie bestaat uit één verplichte centrale selectiedag die wordt georganiseerd op de campus van de TU Delft. Alle kandidaten worden op basis van deze selectiedag gerankt. Je dient je apart aan te melden voor deze selectiedag, waarover je hieronder meer informatie kunt vinden. Op 16 januari, na sluiting van de aanmeldperiode in Studielink, ontvang je de eerste correspondentie vanuit de TU Delft, waarin je meer informatie over de selectieprocedure en het aanmeldproces voor de selectiedag ontvangt.

Als jij je tijdig in Studielink hebt aangemeld voor de opleiding Klinische Technologie, maar je op 17 januari 2024 nog geen informatiemail hebt ontvangen, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar selectie-kt@tudelft.nl. Doe dit a.u.b. niet eerder, maar wacht eerst af tot 17 januari 2024.

Uiterlijk 23 januari 2024 moet jij je hebben aangemeld voor de selectiedag. Ook is dit de deadline voor het aanvragen van extra voorzieningen als je een functiebeperking hebt of Nederlands niet je moedertaal/eerste taal is. Daarnaast dien jij ook voor deze deadline een verzoek in te dienen voor deelname aan de selectiedag op alternatieve wijze vanwege verblijf buiten Nederland of België of vanwege verplicht schoolexamen of een verplichte activiteit van een andere Numerus Fixus opleiding ten tijde van de centrale selectiedag in Delft op 8 februari 2024.

Bovengenoemde aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 16 januari 2024 t/m 23 januari 2024 23:59 uur. Het indienen van een aanvraag biedt niet direct garantie van toekenning van de gevraagde voorziening(en). Aanvragen die buiten de aanvraagperiode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen door de selectiecommissie.

Let op: De tijd tussen de eerste correspondentie en de aanmelddeadline voor de selectiedag en het aanvragen van extra voorzieningen of deelname op alternatieve wijze is maar één week.  We adviseren daarom om de gevraagde bewijsstukken tijdig te verzamelen om deze deadline niet te missen. Er zal geen informatie over cijferlijsten uitgevraagd worden en dit hoeft daarom niet te worden voorbereid. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het tijdig en volledig indienen van eventuele aanvragen, vind je hieronder meer informatie over de eisen waaraan deze aanvragen dienen te voldoen.

De selectiedag voor het academisch jaar (startcohort) 2024-2025 vindt plaats op 8 februari 2024 op de campus van de TU Delft.

Je zal in een ochtend- of middagsessie de volgende testonderdelen doorlopen.

 • Biomedische kennis*: Op dit onderdeel bereid jij je voor met het online studiemateriaal dat een week van tevoren beschikbaar wordt gesteld. Voor dit onderdeel krijg je maximaal 30 minuten de tijd.
 • Technisch Inzicht*: Op dit onderdeel is specifieke voorbereiding (zoals bij de kennistest) niet nodig. Voor dit onderdeel krijg je maximaal 45 minuten de tijd.
 • Niet-cognitieve vaardigheden: Hierin worden onder andere motivatie en persoonlijkheidskenmerken getest. Voorbereiding hierop is niet mogelijk of nodig. Voor dit onderdeel zal je zo’n 30 minuten nodig hebben. Er zit geen tijdslimiet op dit onderdeel, maar we raden je aan niet te lang over de antwoorden na te denken.

De tests duren anderhalf tot twee uur in totaal en je zal deze op een computer maken. Alle tests worden in het Nederlands afgenomen.

Een week voor de selectiedag ontvang je een uitnodiging voor de selectiedag, waarin het dagdeel en tijdstip van deelname, evenals verdere details ter voorbereiding en eventuele toezegging van aangevraagde extra voorzieningen, worden vermeld. Tegelijkertijd ontvang je het voorbereidingsmateriaal voor de biomedische kennistoets.

*Bij zowel het onderdeel biomedische kennis als het onderdeel technisch inzicht wordt ervan uitgegaan dat de kandidaten (binnenkort) aan de toelatingseisen voldoet en daarmee ook over het benodigde niveau van voorkennis beschikt voor de selectiedag. Zonder dit niveau kunnen kandidaten wel deelnemen aan de selectiedag, maar zullen zij mogelijk hinder hiervan ondervinden. De organisatie gaat verder niet in op inhoudelijke vragen hierover.

Op basis van de scores voor de verschillende onderdelen van de selectiedag wordt voor alle kandidaten een ranking opgesteld. Om een rangnummer toegekend te krijgen, moet een kandidaat op de selectiedag aanwezig zijn geweest en alle testonderdelen voltooid hebben.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 120 kandidaten, dan betekent dat niet automatisch dat je geplaatst en toegelaten bent. Van Studielink ontvang je 15 april 2024 je definitieve rangnummer van de selectieprocedure en hoor je of je zal worden geplaatst. Om misverstanden te voorkomen zal er vanuit de TU Delft niet worden gecorrespondeerd over rangnummers.

Vanwege vertrouwelijkheid en objectiviteit wordt er niet gecommuniceerd over de methode van beoordelen, de weging of de beoordelingscriteria.

 • 1 oktober 2023 t/m 15 januari 2024: aanmelden in Studielink voor Klinische Technologie (let op: hiervoor heb je een DigiD nodig; voor vragen over je aanmelding in Studielink, neem contact op met het Contact Centre).
 • 16 januari 2024: je ontvangt de eerste correspondentie vanuit de TU Delft. Hierin vind je meer informatie over de selectieprocedure. Daarnaast kan jij je via deze e-mail ook aanmelden voor de selectiedag.
  Als jij je tijdig in Studielink hebt aangemeld voor de opleiding Klinische Technologie, maar je op 17 januari 2024 nog geen informatiemail hebt ontvangen, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar selectie-kt@tudelft.nl. Doe dit a.u.b. niet eerder, maar wacht eerst af tot 17 januari 2024.
 • Uiterlijk 23 januari 2024: je dient je te hebben aangemeld voor de selectiedag. Ook is dit de deadline voor het aanvragen van extra voorzieningen als je een functiebeperking hebt of Nederlands niet je moedertaal/eerste taal is. Daarnaast dien jij ook voor deze deadline een verzoek in te dienen voor deelname aan de selectiedag op alternatieve wijze vanwege verblijf buiten Nederland of België of vanwege verplicht schoolexamen of een verplichte activiteit van een andere Numerus Fixus opleiding ten tijde van de centrale selectiedag in Delft op 8 februari 2024.
 • 1 februari 2024: je ontvangt een uitnodiging voor de selectiedag, waarin het dagdeel en tijdstip van deelname, evenals verdere details ter voorbereiding en eventuele toezegging van aangevraagde extra voorzieningen, worden vermeld. Tegelijkertijd ontvang je het voorbereidingsmateriaal voor de biomedische kennistoets.
 • 8 februari 2024: selectiedag in Delft. Als kandidaat wordt je voor één dagdeel uitgenodigd.
 • 9 februari 2024: online selectiedag voor kandidaten wiens aanvraag voor alternatieve deelname is gehonoreerd.
 • 15 april 2024: je ontvangt via Studielink je definitieve rangnummer van de selectieprocedure.
 • 15 augustus 2024: sluiting plaatsingsproces - heb je nu nog geen plaats aangeboden gekregen, dan ben je helaas niet toegelaten tot de opleiding Klinische Technologie voor academisch jaar 2024-2025.