Selectie en plaatsing

Voor de opleiding Klinische Technologie is een numerus fixus ingesteld. Alle 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Klinische Technologie worden toegewezen via selectie. De deadline om je aan te melden voor de selectie voor start in het academisch jaar (startcohort) 2023-2024 is op 15 januari 2023.

Selectie en plaatsing

De selectieprocedure van Klinische Technologie bestaat uit één centrale selectiedag, die wordt georganiseerd op de campus van de Technische Universiteit Delft, met daarin verschillende testonderdelen. Alle kandidaten worden op basis van deze centrale testdag gerankt. Het is mogelijk dat de centrale selectiedag in Delft omgezet moet worden naar een online selectiedag, afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Indien nodig, worden alle kandidaten hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In deze selectieprocedure spelen je extracurriculaire activiteiten of aanbevelingsbrieven geen rol (zie ook “Wie zoeken we?” hieronder).

Selectiedag
Tijdens de selectiedag worden verschillende onderdelen getest.

 • Onderdeel biomedische kennis*. Een week voor de centrale testdag krijgen alle kandidaten toegang tot voorbereidend materiaal. Met dit materiaal kunnen de kandidaten zich voorbereiden op dit onderdeel.
 • Onderdeel technisch inzicht*, waarop specifieke voorbereiding (zoals bij de kennistest) niet nodig is.
 • Onderdeel niet-cognitieve vaardigheden, waarin onder andere motivatie en persoonlijkheidskenmerken getest worden door middel van twee tests. Voorbereiding hierop is niet mogelijk of nodig.

*Bij zowel het onderdeel kennis als het onderdeel inzicht wordt ervan uitgegaan dat de kandidaten over een niveau van basiskennis beschikken dat gelijk staat aan 6 VWO-niveau (van een profiel dat toelating tot de studie geeft). Tijdens de selectieprocedure wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat (binnenkort) aan de toelatingseisen voldoet en daarmee ook over dat niveau van voorkennis beschikt. Zonder dit niveau kunnen kandidaten wel deelnemen aan de selectiedag, maar zullen zij mogelijk hinder hiervan ondervinden.
De organisatie gaat verder niet in op inhoudelijke vragen hierover.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores voor de verschillende onderdelen van de selectiedag wordt voor alle kandidaten een ranking opgesteld. Om een rangnummer toegekend te krijgen, moet een kandidaat op de selectiedag aanwezig zijn geweest en alle testonderdelen voltooid hebben.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat niet automatisch dat je geplaatst en toegelaten bent. Van Studielink ontvang je 15 april 2023 je definitieve rangnummer van de selectieprocedure en hoor je of je zal worden geplaatst. Om misverstanden te voorkomen zal er vanuit de TU Delft niet worden gecorrespondeerd over rangnummers.

Vanwege vertrouwelijkheid en objectiviteit wordt er niet gecommuniceerd over de methode van beoordelen, de weging of de beoordelingscriteria.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel klinisch technoloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is en proberen wij kandidaten te plaatsen die het dichtst bij dit profiel komen. Als je niet geplaatst wordt voor de studie, betekent het niet dat wij jou niet geschikt of goed vinden maar wel dat een andere kandidaat beter lijkt te passen. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe de biologische processen in het menselijk lichaam werken en hoe je met behulp van techniek beschadigde of ontregelde processen kunt herstellen. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Uitgangspunten tijdens de selectieprocedure zijn:

 • We kijken naar wat je kán (je potentie) en niét naar wat al gedaan hebt;
 • Wij willen álle kandidaten een zo gelijk mogelijke start aan de selectieprocedure bieden;
 • Wij willen álle kandidaten de kans gegeven om zichzelf te bewijzen.

Op basis van deze uitgangspunten vinden we het belangrijk dat je (bijna) aan de toelatingseisen voldoet én dat je over de bijbehorende voorkennis beschikt. Deze heb je tenslotte bij de start van je studie nodig.

Concreet houdt dit in dat:

 1. Extracurriculaire activiteiten, aanbevelingsbrieven, e.d. geen rol spelen in deze procedure;
 2. Kandidaten met missende VWO basiskennis (bijvoorbeeld door het ontbreken van een examenvak) niet mee kunnen doen aan de selectie;
 3. Kandidaten waarbij VWO-kennis is weggezakt, door bijvoorbeeld een tussenjaar, zelf verantwoordelijk zijn voor het ophalen van die kennis;
 4. Cijfers van de middelbare school in principe geen rol spelen in de beoordeling van de toetsen, de Z-scores en de daaraan gekoppelde rangnummers;
 5. Er is één uitzondering op punt 4: indien twee kandidaten exact hetzelfde scoren op de toetsen tijdens de selectiedag dan worden de cijfers van de middelbare school gebruikt om onderscheid te maken in rangnummers. Deze cijfers moeten zijn uitgedrukt met een gemiddeld cijfer per vak, afgerond op 1 decimaal achter de komma.
  1. Kandidaten (ook internationale kandidaten) die in 2021-2022 in 5VWO zaten, moeten een SE cijferlijst met peildatum 13 januari 2023 (dus 4VWO t/m 6VWO SE-cijfers t/m 12-1-2023) leveren;
  2. Kandidaten (ook internationale kandidaten) die in 2020-2021 in 5VWO zaten, moeten een SE cijferlijst met peildatum 15 januari 2022 (dus 4VWO t/m 6VWO SE-cijfers t/m 14-1-2022) leveren;
  3. Kandidaten (ook internationale kandidaten) die in 2019-2020 in 5VWO zaten, moeten een SE cijferlijst met peildatum 16 januari 2021 (dus 4VWO t/m 6VWO SE-cijfers t/m 15-1-2021) leveren;
  4. Kandidaten (ook internationale kandidaten) met een HAVO-einddiploma en hbo-propedeuse, moeten een SE cijferlijst aanleveren met peildatum 13 januari van het jaar waarin zij eindexamen hebben gedaan (dus 4HAVO & 5HAVO SE-cijfers t/m 13 januari).

Vragen hierover kun je stellen door te mailen naar selectie-kt@tudelft.nl. Vragen die inhoudelijk overeenkomen met bovenstaande punten beantwoorden we niet opnieuw per mail.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Alleen voor het onderdeel biomedische kennis kan je je inhoudelijk voorbereiden; hiervoor zal voor alle kandidaten online materiaal beschikbaar gesteld worden. Meer informatie hierover volgt nog in de correspondentie zodra de selectieprocedure begonnen is. Voor de overige onderdelen van de selectiedag kan je je niet inhoudelijk voorbereiden. Wel willen we benadrukken dat wij er bij alle kandidaten van uitgaan dat zij (bijna) aan de toelatingseisen voldoen en dus basiskennis bezitten op 6VWO niveau (van een profiel dat toelating tot de studie geeft). De nadruk binnen de selectieprocedure ligt op motivatie, het bezitten van de kwaliteiten en het inzicht om een goed klinisch technoloog te worden. Zoals hierboven beschreven kan je je kansen op plaatsing niet direct vergroten door bijvoorbeeld van tevoren werkervaring op te doen.

Uiteraard kan je je ook organisatorisch goed voorbereiden. Lees daarom de communicatie die je toegestuurd krijgt goed door, zodat je geen deadlines kan missen. In verband met de gelijke behandeling van alle kandidaten worden alle deadlines als harde deadlines behandeld. Schrijf belangrijke data (zie ook het tijdspad hieronder) in je agenda en zorg voor voldoende tijd om te studeren voor het onderdeel biomedische kennis. Wij communiceren deze deadlines op tijd, zodat je er hopelijk al op tijd rekening mee kan houden in je planning.

Tijdspad

 • 1 oktober 2022 t/m 15 januari 2023: aanmelden bij Studielink voor Klinische Technologie (let op: hiervoor heb je een DigiD nodig; voor vragen over je aanmelding in Studielink, neem contact op met het Contact Centre).
 • Uiterlijk 23 januari 2023: je ontvangt de eerste correspondentie vanuit de TU Delft. Hierin vind je meer informatie over de selectiedag. Daarnaast kan je je via deze mail ook aanmelden voor de selectiedag.
  Als je bij Studielink bent aangemeld voor Klinische Technologie, maar je hebt op 25 januari 2023 nog geen informatiemail ontvangen, neem dan contact met ons op. Doe dit a.u.b. niet eerder, maar wacht eerst af t/m 25 januari 2023.
 • Uiterlijk 6 februari 2023: kandidaten moeten zich aangemeld hebben voor de selectiedag. Ook is dit de deadline voor het aanvragen voor voorzieningen als je een functiebeperking of taalachterstand hebt of in het buitenland verblijft tijdens de selectiedag. Meer informatie hierover vind je in de correspondentie, de FAQ en de regeling Selectie en Plaatsing (Opleidingsdeel).
 • Uiterlijk 17 februari 2023: kandidaten ontvangen de uitnodiging voor de selectiedag, waarin het tijdstip van deelname vermeld staat en verdere details ter voorbereiding en eventuele toezegging van aangevraagde extra voorzieningen.
 • 17 of 18 februari 2023: kandidaten ontvangen het voorbereidingsmateriaal voor de biomedische kennistoets.
 • 24 of 25 februari 2023: selectiedag in Delft. Als kandidaat wordt je voor één dagdeel uitgenodigd.*
 • 15 april 2023: je ontvangt via Studielink je definitieve rangnummer van de selectieprocedure.

*Het is alleen mogelijk om van tijdstip op de selectiedag te wisselen indien je en verplicht schoolexamen of een verplicht onderdeel van een andere selectieprocedure gepland hebt staan tijdens het moment waarop wij je indelen. Is dit niet het geval, dan is het helaas niet mogelijk om van selectiedag te wisselen.

Downloads

Lees onderstaande documenten goed door als je overweegt deel te nemen aan de selectie of als je nog vragen hebt over de procedure of de toelatingseisen: