Selectie en plaatsing

Voor de opleiding Klinische Technologie is een numerus fixus ingesteld. Alle 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Klinische Technologie worden toegewezen via selectie. De aanmeldingsdeadline voor de selectie voor start in het academisch jaar (startcohort) 2018-2019 verloopt op 15 januari 2018.

Selectie en plaatsing

De selectieprocedure van Klinische Technologie bestaat uit één centrale selectiedag in Delft, met daarin verschillende testonderdelen. Alle kandidaten worden op basis van deze centrale testdag gerankt.

Selectiedag
Tijdens de selectiedag worden verschillende onderdelen getest.* 

  • Onderdeel biomedische kennis**. Een week voor de centrale testdag krijgen alle kandidaten toegang tot voorbereidend materiaal. Met dit materiaal kunnen de kandidaten zich voorbereiden op dit onderdeel.
  • Onderdeel technisch inzicht, waarop voorbereiding niet mogelijk of nodig is.
  • Onderdeel niet-cognitieve vaardigheden, waarin onder andere motivatie getest wordt. Voorbereiding hierop is niet mogelijk of nodig.

* In tegenstelling tot eerdere selectieprocedures vindt er in de procedure voor startcohort 2018-2019 geen tweede ronde plaats.

** In tegenstelling tot eerdere selectieprocedures zal er in de procedure voor startcohort 2018-2019 geen gebruik worden gemaakt van de BioMedical Admissions Test (BMAT).

Ranking & uitslag

Op basis van de scores voor de verschillende onderdelen op de testdag wordt voor alle kandidaten een ranking opgesteld. Om een rangnummer toegekend te krijgen, moet een kandidaat op de selectiedag aanwezig zijn geweest en alle onderdelen voltooid hebben.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat niet automatisch dat je geplaatst bent. Van Studielink ontvang je 15 april 2018 je definitieve rangnummer van de selectieprocedure en hoor je of je zal worden geplaatst. Om misverstanden te voorkomen zal er voor die tijd vanuit de TU Delft nog niet worden gecorrespondeerd over (voorlopige) rangnummers.

Vanwege vertrouwelijkheid en objectiviteit wordt er niet gecommuniceerd over de methode van beoordelen of de beoordelingscriteria. 

Meer informatie

Z-scores
De selectiedag bestaat uit verschillende onderdelen. De resultaten behaald op deze onderdelen zullen worden omgerekend naar Z-scores. Een Z-score geeft een indicatie van hoe de kandidaat heeft gepresteerd ten opzichte van andere kandidaten. Op basis van deze Z-scores worden de rangnummers toegekend aan kandidaten.

Definitieve uitslag
Op 15 april 2018 ontvangen alle kandidaten die de selectieprocedure volledig hebben doorlopen, hun definitieve rangnummer via Studielink. Om misverstanden te voorkomen zal er voor die tijd vanuit de TU Delft nog niet worden gecorrespondeerd over rangnummers.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat echter niet automatisch dat je geplaatst bent. Van Studielink krijg je 15 april 2018 te horen of je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Klinische Technologie. Denk eraan dat je in de procedure van DUO/Studielink aan bepaalde vereisten moet voldoen om uiteindelijk geplaatst te worden (bijvoorbeeld het tijdig voldoen aan de toelatingseisen). Meer informatie hierover vind je op www.duo.nl en in het centrale reglement Selectie & Plaatsing van de TU Delft.

Indien je geplaatst wordt door DUO ontvang je het officiële Bewijs van Toelating. Met dit bewijs moet je je binnen 14 dagen definitief inschrijven voor de opleiding via Studielink.

Nog vragen?
Meer informatie over de selectieprocedure van de opleiding Klinische Technologie vind je in de FAQ.

Individuele vragen over de procedure kun je stellen via selectie-KT@tudelft.nl

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel klinisch technoloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe de biologische processen in het menselijk lichaam werken, en hoe je met behulp van techniek beschadigde of ontregelde processen kunt herstellen. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Hoe kan ik me voorbereiden?

Alleen voor het onderdeel biomedische kennis kan je je inhoudelijk voorbereiden, hiervoor zal voor alle kandidaten online materiaal beschikbaar gesteld worden. Meer informatie hierover volgt nog in de correspondentie als de selectieprocedure begonnen is. Voor de overige onderdelen van de selectiedag kan je je niet inhoudelijk voorbereiden.
De nadruk binnen de selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten en het inzicht om een goed klinisch technoloog te worden.

Uiteraard kan je je wel organisatorisch goed voorbereiden. Lees daarom de communicatie die je toegestuurd wordt goed door, zodat je geen deadlines kan missen. Schrijf belangrijke data (zie ook het tijdspad hieronder) in je agenda en reserveer alvast tijd om te leren voor het onderdeel biomedische kennis. 

Tijdspad

  • 1 oktober 2017 t/m 15 januari 2018: aanmelden bij Studielink voor Klinische Technologie (let op: meld je aan bij de TU Delft).
  • Uiterlijk 30 januari 2018: je ontvangt de eerste correspondentie vanuit de TU Delft. Hierin vind je meer informatie over de selectiedag en op welke dag je ingedeeld wordt. Daarnaast kan je je via deze mail ook aanmelden voor de selectiedag.
  • Uiterlijk 15 februari 2018: kandidaten moeten zich aangemeld hebben voor de selectiedag. Ook is dit de deadline voor het aanvragen voor voorzieningen als je een functiebeperking hebt of in het buitenland verblijft tijdens de selectiedag. Meer informatie hierover vind je in de FAQ en de regeling Selectie en Plaatsing (Opleidingsdeel).
  • 9 en 10 maart 2018: selectiedagen in Delft. Als kandidaat wordt je voor één van deze dagen uitgenodigd.
  • 15 april 2018: je ontvangt via Studielink je definitieve rangnummer van de selectieprocedure.

Downloads

Lees onderstaande documenten goed door als je overweegt deel te nemen aan de decentrale selectie of als je nog vragen hebt over de procedure of de toelatingseisen:

Nog vragen?

Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Klinische Technologie vind je in de brochure (volgt) en de FAQ.

Individuele vragen over de procedure kun je stellen via selectie-kt@tudelft.nl.


Ga verder naar Studiekosten