Selectie en plaatsing

Voor de opleiding Klinische Technologie is een numerus fixus ingesteld. Met ingang van het academisch jaar 2017-2018 worden alle 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Klinische Technologie toegewezen via selectie. De aanmeldingsdeadline hiervoor verloopt op 15 januari 2017.*

* Let op!. Deze data gelden voor toelating voor het academisch jaar 2017-2018.
Binnenkort verschijnen op deze pagina de data voor de selectieprocedure 2018-2019.

Selectie en plaatsing

De selectieprocedure van Klinische Technologie bestaat uit een online vragenlijst, de BMAT-testdag en de selectiedag in Delft.

Online vragenlijst
Na het sluiten van de aanmeldingstermijn ontvangen alle kandidaten een online vragenlijst. Hierin vragen we o.a. je gegevens, schoolcijfers en motivatie. Zorg dat je de vragenlijst op tijd invult om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure. Je kunt de online vragenlijst invullen t/m 17 februari 2017.

BMAT-testdag
Naast de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst ontvang je een uitnodiging voor de BMAT-testdag. De BMAT-testdag is op 11 februari 2017.

BMAT-testdag

In februari 2017 vindt de BMAT-testdag plaats. Deze test is ontwikkeld door de Admissions Testing Service (ATS) van de University of Cambridge. De BMAT-test is in het Engels en bestaat uit drie onderdelen:


Sectie 1: Aanleg en vaardigheden

Test algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumenten begrijpen, data-analyse en het trekken van conclusies.

 • 60 minuten
 • 35 multiple-choice vragen

Sectie 2: Wetenschappelijke kennis en toepassingen
Test hoe goed je wetenschappelijke kennis en wiskunde op het niveau van de middelbare school kunt toepassen.

 • 40 minuten
 • 27 multiple-choice vragen

Sectie 3: Schrijfopdracht
Test hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en schriftelijk communiceren.

 • 30 minuten
 • Eén schrijfopdracht, keuze uit drie vragen

De BMAT-test gaat grotendeels uit van de kennis en vaardigheden van een scholier met het goede profiel aan het eind van 5vwo. We raden je aan om vooraf te oefenen voor de BMAT, zodat je vast gewend raakt aan het type vragen dat je kunt verwachten.

Voorbereiden
Hieronder staan oefenvragen, specimen papers en documenten om je een idee te geven van wat je kunt verwachten.

Aanvullende informatie
Ook op de website van Admissions Testing Service staan tips om je voor te bereiden op de BMAT. Let op! De BMAT-test die in de selectieprocedure voor Nanobiology wordt gebruikt, kan afwijken wat betreft de onderwerpen die in deze papers staan.

Verder staat er nog een BMAT Section 2: Assumed Subject Knowledge guide online . Deze gids bevat een overzicht van de wetenschappelijke en wiskundige kennis die je nodig hebt voor de test. Het meeste hiervan heb je al gehad op school, maar mogelijk zijn er onderwerpen waar je minder vanaf weet en waar je nog informatie over wilt opzoeken. De gids is alleen online beschikbaar.

Let op
Er zijn externe aanbieders van cursussen en materialen ter voorbereiding op de BMAT. De TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit en de Admissions Testing Service (ATS) zijn hierin in geen enkele zin partij. Gebruikmaken van deze informatie is voor rekening en risico van de betrokkene zelf. De ondersteuning en informatie die de TU Delft en ATS aanbieden ter voorbereiding op de BMAT vind je op deze website en de website van ATS.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores op de online vragenlijst, de resultaten van de BMAT-test en de resultaten van de selectiedag wordt voor de overgebleven 150 kandidaten opnieuw een totaal ranking opgesteld. Behoor je op basis van je definitieve rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat echter niet automatisch dat je geplaatst bent. Van Studiellink ontvang je 15 april 2017 je definitieve rangnummer van de selectieprocedure en hoor je of je bent geplaatst.
Meer informatie over de ranking & uitslag vind je hier:

Ranking & uitslag

Eerste uitslag
Half maart 2017 ontvang je van ons de eerste uitslagbrief met een indicatie van je voorlopig rangnummer op basis van de online vragenlijst en BMAT-test. De beste 150 kandidaten ontvangen daarbij een uitnodiging voor de selectiedag op 31 maart of 1 april 2017 in Delft.

Definitieve uitslag
Indien je tot deze laatste 150 kandidaten behoort en hebt deelgenomen aan de selectiedag, ontvang je 15 april 2017 je definitieve rangnummer na de selectie. De overige kandidaten die aan de gehele eerste ronde hebben meegedaan ontvangen dan ook hun definitieve rangnummer. Dit bericht ontvang je van Studielink.

Behoor je op basis van je rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat echter niet automatisch dat je geplaatst bent. Van Studielink krijg je 15 april 2017 te horen of je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Klinische Technologie. Denk eraan dat je in de procedure van DUO/Studielink aan bepaalde vereisten moet voldoen om uiteindelijk geplaatst te worden (bijvoorbeeld het tijdig voldoen aan de toelatingseisen). Meer informatie hierover vind je op www.duo.nl en in het centrale reglement Selectie & Plaatsing van de TU Delft.

Indien je geplaatst wordt door DUO ontvang je het officiële Bewijs van Toelating. Met dit bewijs moet je je binnen 14 dagen definitief inschrijven voor de opleiding via Studielink.

Nog vragen?
Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Klinische Technologie vind je in de FAQ.

Individuele vragen over de procedure kun je stellen via selectie-KT@tudelft.nl.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel klinisch technoloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe de biologische processen in het menselijk lichaam werken, en hoe je met behulp van techniek beschadigde of ontregelde processen kunt herstellen. Ook heb je goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Op de online vragenlijst en de selectiedag in Delft kun je je niet voorbereiden. De nadruk binnen de selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten om een goede klinisch technoloog te worden. Op de BMAT-testdag kun je je wel goed voorbereiden. Lees alle informatie aandachtig door en oefen de oude testen om optimaal voorbereid te zijn.

Tijdspad

 • t/m 15 januari 2017: aanmelden bij Studielink voor Klinische Technologie.
 • Tweede helft januari 2017: je ontvangt de link naar de online vragenlijst. Je kunt de online vragenlijst invullen t/m 17 februari 2017.
 • Zaterdag 11 februari 2017 is de BMAT-testdag in Leiden.
 • Half maart 2017 ontvang je het rangnummer op basis van de eerste twee onderdelen van de selectieprocedure en – indien relevant – een uitnodiging voor de selectiedag in Delft.
 • 31 maart en 1 april 2017 zijn de selectiedagen in Delft.
 • 15 april 2017 ontvang je je definitieve rangnummer van de selectieprocedure van de opleiding en hoor je via Studielink of je bent geplaatst.

Downloads

Lees onderstaande documenten goed door als je overweegt deel te nemen aan de decentrale selectie of als je nog vragen hebt over de procedure of de toelatingseisen:

Nog vragen?

Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Klinische Technologie vind je in de brochure en de FAQ.

Individuele vragen over de procedure kun je stellen via selectie-kt@tudelft.nl.


Ga verder naar Studiekosten