Fleur Brouwer

Op de Intensive Care van het LUMC heb ik me voor mijn afstuderen beziggehouden met een nieuw apparaat waarmee je de zuurstofspanning op celniveau kunt meten. Hoe verhouden die waardes zich tot de standaardparameters die we nu gebruiken om te kijken hoe het met een patiënt gaat, waardes als bloeddruk en lactaat enz. Een aantal metingen bij patiënten heb ik zelf uitgevoerd, maar een groot deel van de data lag al klaar. Ik heb een algoritme geschreven om die data te analyseren.

Inmiddels is mijn afstuderen afgerond, maar het onderzoek nog niet. We zijn onder meer nog bezig met een wetenschappelijke publicatie over de resultaten.

Waarom Klinische Technologie?
Ik studeerde biomedische wetenschappen aan het LUMC toen ik van deze studie hoorde en besloot om mee te doen aan de loting. Ik heb interesse in de gezondheidszorg, maar het leek me ook leuk om met complexe medisch-technische vraagstukken bezig te zijn. Ik heb de afgelopen zes jaar veel geleerd over de toenemende innovatie in de gezondheidszorg. Die ontwikkelingen gaan heel hard, denk aan de opkomst van Artificial Intelligence.

Heeft Covid-19 je afstuderen beïnvloed?
Het was een rare tijd. Normaal ging je elke dag naar Leiden, en vulde je zelf in wanneer je naar de kliniek ging en wanneer je studeerde. Ineens waren we niet meer welkom, zeker niet op de IC. Gelukkig waren de data voorhanden, dus ben ik thuis op mijn kamertje aan de slag gegaan. Vanuit de opleiding was de begeleiding erg fijn, er werd veel contact met je gezocht. Gezien de corona-situatie op de IC had ik minder tot bijna geen contact met mijn medisch begeleider. Desondanks hebben wij dit in de rustigere tijden ingehaald en ben ik heel tevreden met het eindresultaat.

Wat zijn typische kwaliteiten van een klinisch technoloog?
Onze toegevoegde waarde zit hem denk ik in de bijdrage die we kunnen leveren aan die complexe medisch-technische vraagstukken, zoals de optimalisatie of het implementeren van technologie in het ziekenhuis.

Hoe ging de samenwerking tussen LDE tijdens de opleiding?
Bij sommige vakken liep de samenwerking tussen Delft en het ziekenhuis beter dan bij andere, al kreeg je altijd wel mee wat je moest leren. We hebben als groep wel heel duidelijk feedback gegeven over zulke zaken, dus ik ben benieuwd hoe dat inmiddels is.

Wat zijn je plannen?
Ik ben me nog aan het oriënteren. Deze opleiding is zo breed, je kunt het ziekenhuis in of het bedrijfsleven. Maar als je kijkt naar vacatureteksten, dan word je van die tien zinnen meestal niet veel wijzer. Ik probeer er dus veel over te praten met mensen als mijn afstudeerbegeleider en mijn stagebegeleider om er zo te proberen achter te komen wat ik leuk vind. Eigenlijk zou ik het liefste in het ziekenhuis blijven. Daar is ook wel interesse voor, maar daar zit een kostenplaatje aan. Dus ik denk dat ik daar nu even op moet wachten en een beetje geduld moet uitoefenen.

Wat was een mooie ervaring?
Het was ontzettend spannend om aan mijn stages te beginnen. Na al dat groepswerk ben je dan volledig op jezelf aangewezen. In het begin wist ik dan niet hoe ik het moest gaan aanpakken, maar na tien weken behaalde ik toch een mooi resultaat. Ik heb op die manier de afgelopen twee jaar heel veel geleerd, ook op het vlak van persoonlijke groei. Je ontwikkelt zelfstandigheid en dat geeft weer zelfvertrouwen.

Wat wil je de volgende lichting KT’ers meegeven?
Je hart moet echt liggen bij techniek en programmeren en bij wis- en natuurkunde. Je moet geen KT gaan studeren als alternatief omdat je bijvoorbeeld bent uitgeloot voor geneeskunde, dan gaat het je niet lukken.