Toelatingseisen

Numerus Fixus

De afgelopen jaren is de belangstelling om aan de TU Delft te studeren enorm toegenomen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar we willen er ook voor zorgen dat we de studenten goed onderwijs kunnen blijven geven en dat er voldoende plaats is in de onderwijsruimtes. Daarom hanteert de TU Delft een numerus fixus met selectie en gewogen loting voor een aantal bacheloropleidingen. Dit betekent dat een beperkt en vastgesteld aantal studenten wordt toegelaten tot een opleiding.

Alle 120 beschikbare plaatsen in de opleiding Klinische Technologie worden toegewezen via selectie. Meer informatie over de Numerus Fixus en de selectieprocedure vind je hier.

Toelatingseisen per opleiding

Heb je een Nederlands vwo diploma? Bekijk in dit schema welke opleidingen je kunt volgen met jouw profiel.

Moet je jouw profiel aanvullen met een of meerdere vakken (deficiƫnties)? Er zijn verschillende instellingen die cursussen verzorgen die hierop voorbereiden. Kijk hier voor meer informatie over deficiƫnties.

Hbo- / wo-instroom

Heb je een propedeusediploma van een andere hbo- of wo-opleiding, dan is toelating tot het eerste jaar mogelijk mits je voldoet aan de normen van wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. Dit betekent dat je een certificaat wiskunde B, scheikunde, biologie en natuurkunde op vwo 6 niveau moet hebben gehaald.

Meer informatie over hbo- / wo-instroom

Buitenlands diploma

Een buitenlands diploma geeft toegang tot de TU Delft als dit gelijkwaardig is aan het vwo-diploma en profiel. De TU stelt dit na de aanmelding vast. Met een buitenlands diploma moet je voor een numerus fixus opleiding voor 15 januari aanmelden. De Central International Office van de TU Delft kan je hier meer informatie over geven. 
Meer informatie over instroom vanuit het buitenland

Geen geldig diploma

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

  • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
  • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
  • Een Nederlandstalige vooropleiding hebben gevolgd, en dus over voldoende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands beschikken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Contact Centre E&SA, onder vermelding van Colloquium Doctum, via contactcentre-esa@tudelft.nl.
Aanmelddeadline

15 januari
Numerus Fixus opleiding