Vakgebied

Medische technologieën worden steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Geavanceerde scans en innovatieve behandeltechnieken maken nieuwe diagnoses en behandelingen mogelijk die ziekten in een vroeger stadium kunnen opsporen en meer gericht zijn op de individuele patiënt.

Bij het gebruik van complexe medische apparatuur is alleen medische kennis van de patiënt niet meer voldoende. Kennis van de onderliggende technische principes en beperkingen van het apparaat zijn onmisbaar om tot een goede diagnose of succesvolle behandeling te komen. 

Klinisch Technoloog

Ondanks dat het beroep klinisch technoloog nog jong is en zich nog verder moet ontwikkelen, is er voor klinisch technologen voldoende perspectief op de arbeidsmarkt. Techniek wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg en zorgt voor een groeiende behoefte aan technisch onderlegde medische professionals. Daarnaast hebben Klinisch Technologen inmiddels een zelfstandige bevoegdheid en mogen ze zelf medische handelingen uitvoeren.

Verschil met geneeskunde

De klinisch technoloog is een specialist in een bepaalde medische technologie. Vanwege deze expertise maakt hij/zij deel uit van het behandelteam, maar de behandelend arts ziet als eerste de patiënt en roept de hulp in van een klinisch technoloog voor zijn specifieke technisch medische kennis.  

Verschil met biomedische technologie

De biomedisch technoloog of ingenieur ontwerpt medische apparatuur die veelal gebaseerd zijn op mechanische, elektronische en natuurkundige principes. De toepassing van de technologie op de patiënt is voorbehouden aan klinisch technologen.


Ga verder naar de opleiding