Opleiding

LST biedt een uniek onderwijsprogramma dat zich richt op de levende cel. Je profiteert van gecombineerde kennis en faciliteiten van de Universiteit Leiden en TU Delft, want het is een gezamenlijke opleiding. Om LST te kunnen studeren, moet je interesse hebben in bètavakken. Daarnaast moet je analytisch en abstract kunnen denken en eveneens van praktisch werk houden. Je moet goed kunnen samenwerken en over een flinke dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen beschikken, want de studie vraagt veel van je.

Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Life Science & Technology (LST) duurt drie jaar en sluit je af met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Science voeren (BSc). Het bachelorprogramma is een veelzijdige, multidisciplinaire opleiding. De pijlers onder de opleiding zijn scheikunde, (cel-)biologie, natuurkunde, wiskunde, (bio-) informatica en farmacologie. Als je klaar bent heb je toegang tot diverse masteropleidingen aan de Universiteit Leiden en de TU Delft, maar ook aan andere Nederlandse of aan buitenlandse universiteiten.

Intensief programma
Houd er rekening mee dat je als LST-student zo’n 40 uur per week kwijt bent aan de studie, een volle werkweek dus. In die 40 uur zijn colleges, practica, projecten en zelfstudie inbegrepen. De voertaal is Nederlands, maar je studieboeken zijn Engelstalig. Bij practica kom je ook regelmatig Engelssprekende assistenten tegen. Ook schrijf je een aantal verslagen in het Engels.  

Delft en Leiden
De bacheloropleiding LST is een opleiding aan twee universiteiten: de TU Delft en de Universiteit Leiden. In Leiden krijg je onderwijs in de meer fundamenteel-gerichte vakken, terwijl technologisch gerelateerde vakken worden gedoceerd in Delft. Het studieprogramma in de eerste twee jaar is voor iedereen hetzelfde. Je kiest pas definitief voor Delft of Leiden in de masteropleiding.

Stage & naar het buitenland

Het bachelor eindproject (BEP) is vergelijkbaar met een stage en is het afsluitende deel van je bachelor Life Science & Technology. Je werkt gedurende drie maanden op individuele basis aan een onderzoeksproject in het kader van lopend onderzoek binnen een academische setting. Dit onderzoeksproject voer je uit bij een onderzoeksgroep van de TU Delft of de Universiteit Leiden. Als je graag naar het buitenland wilt, dan kun je een minor volgen aan een buitenlandse universiteit.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

S.V. LIFE
De studievereniging organiseert geregeld leuke en leerzame activiteiten. Zo worden er studiegerelateerde lezingen en excursies naar bedrijven georganiseerd, studiereizen naar het buitenland, wekelijkse borrels in zowel Leiden als Delft, een tweemaandelijks verenigingsblad, de ouderdag, het jaarboek en nog veel meer. Naast deze activiteiten is LIFE verantwoordelijk voor de verkoop van studieboeken en labjassen met korting, de kwaliteit en studentvriendelijkheid van de opleiding en het verstrekken van tentamenbundels. Ook brengt LIFE gidsen uit waarin stage- en minorverslagen te lezen zijn. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de commissies die gevormd zijn uit de ruim 600 leden die de vereniging inmiddels telt en aangestuurd door bestuur van studievereniging LIFE.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
12 uur

Projecten en practica
16 uur

Zelfstudie
12 uur


Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs: