Onderwijsprogramma

Het studiejaar bestaat uit vier perioden van ieder tien weken. Gedurende de eerste negen weken worden drie vakken parallel gegeven. Meestal twee vakken van zes studiepunten (= twee dagen per week) en één vak van drie studiepunten (= één dag per week). Gedurende deze periode heb je college, zijn er werkgroepen om de stof beter te begrijpen of doe je praktisch werk in een laboratorium. Daarnaast bestudeer je de stof die die dag is behandeld en kijk je wat je moet doen als voorbereiding voor de komende dag(en).

Een week begint op maandag om half negen en eindigt vrijdagmiddag. Er wordt van je verwacht dat je actief meedoet en de stof goed bijhoudt. Je hebt per vak twee à drie toetsen per periode. Heb je alles positief afgesloten en heb je voldaan aan alle vereisten van een vak, dan heb je in week tien vrij om zelf iets te doen (privé of studie).

Mocht je op basis van de toetsen het vak niet halen, maar heb je wel hard gewerkt, dan is er nog een herkansing in week tien.

Studieprogramma

In het studieoverzicht van de Bachelor Molecular Science & Technology (MST) vind je een overzicht van het gehele studieprogramma. De scheikunde richt zich op een verdieping in de verschillende gebieden van de discipline: anorganisch, theoretisch, fysisch en organisch en biomoleculaire chemie. Daarentegen bevat de technologie meer wiskunde en fysisch geori√ęnteerde vakken, zoals lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen, fysische transportverschijnselen, chemische reactorkunde, scheidingstechnologie en productontwerp.  

In beide programma's vormt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke component.

Bekijk het studieprogramma van de Bachelor Molecular Science & Technology.

Het eerste jaar

Je studie begint met veiligheidsinstructie. Nadat je de toets hebt gehaald, mag je praktisch werk doen. Je volgt een breed spectrum aan chemievakken en krijgt ook een goede basis in wis- en natuurkunde. Het eerste studiejaar ‚Äď ook wel propedeusejaar genoemd ‚Äď sluit je af met een inleiding in de technologie en een ‚ÄėLeren Onderzoeken‚Äô-project. Je studieresultaten in dit eerste jaar bepalen of je de studie mag voortzetten.

Het tweede jaar

In het tweede jaar volg je veel basisvakken en maak je kennis met je keuzerichting (materialen, synthese of technologie). Je leert bijvoorbeeld meer over organische chemie (synthese), vaste stof chemie (materialen) of fysische transportverschijnselen (technologie).

Het derde jaar

In het derde jaar volg je een minor: een vakkenpakket rond een bepaald thema, zoals ondernemerschap of duurzaamheid. Wie voldoende studiepunten heeft, kan een tijdje in het buitenland studeren. Tot slot doe je een fulltime onderzoeksproject van elf weken in een van de onderzoeksgroepen.

Minor

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om een half jaar lang je horizon te verbreden en je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Binnen MST kiezen studenten heel verschillende minoren. Voorbeelden zijn: wiskunde, software ontwerpen, bedrijfswetenschappen, educatieve minor, modern drug discovery, economics, law and management of een minor bij Chalmers (Zweden) of ETH Zurich (Zwitserland). Je kunt ook kiezen voor het volgen van een samenhangend vakkenpakket aan een buitenlandse universiteit en op die wijze je wereld vergroten. Een goed gekozen minor helpt je om de carri√®rerichting te vinden die bij je past √≥f te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen.

Meer informatie over Minors


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‚Äėnegatief Bindend Studieadvies‚Äô krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseur: