Opleiding

Molecular Science & Technology (MST) is een brede opleiding waar je verschillende kanten mee op kunt. Je stippelt een studiepad uit door zelf je major en afstudeeronderzoek te kiezen. Dankzij de Leids-Delftse samenwerking profiteer je van een breed onderwijsaanbod en diverse faciliteiten. Je onderzoekt bijvoorbeeld reacties op het oppervlak van materialen, zoekt naar efficiƫnte routes om katalysatoren en geneesmiddelen te maken en werkt mee aan de ontwikkeling van medische en technische toepassingen.

Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Molecular Science & Technology (MST) duurt drie jaar en sluit je af met een diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Science voeren (BSc). Het bachelorprogramma is een veelzijdige, multidisciplinaire opleiding.

Naast theoretische kennis doe je praktische ervaring op in het laboratorium onder leiding van een promovendus of wetenschappelijk medewerker. Zowel in Leiden als Delft zijn onderzoekers en docenten die internationaal in aanzien staan. Elk met eigen expertise, identiteit en cultuur, die samen jouw onderwijsprogramma verzorgen. Kortom, ā€œThe Best of Both Worldsā€.

Intensief programma
Houd er rekening mee dat je als MST-student zoā€™n 40 uur per week kwijt bent aan de studie, een volle werkweek dus. In die 40 uur zijn colleges, practica, projecten en zelfstudie inbegrepen. De voertaal is Nederlands, maar je studieboeken zijn Engelstalig. Bij practica kom je ook regelmatig Engelssprekende assistenten tegen. Ook schrijf je een aantal verslagen in het Engels.  

Delft en Leiden
De bacheloropleiding MST is een opleiding aan twee universiteiten: de TU Delft en de Universiteit Leiden. In Leiden krijg je onderwijs in de meer fundamenteel-gerichte vakken, terwijl technologisch gerelateerde vakken worden gedoceerd in Delft. Het studieprogramma is de eerste anderhalf jaar voor iedereen hetzelfde. Daarna kies je pas definitief een major materialen, synthese of technologie.

Stage & naar het buitenland

In het eerste semester van het derde studiejaar kun je een minor kiezen naar keuze. Een van de mogelijkheden is een semester doorbrengen bij een gerenommeerde universiteit in het buitenland. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het van belang dat je nominaal studeert. Het is niet mogelijk om de minor in te vullen met een bedrijfsstage.

Klik hier voor meer informatie.

Extra uitdaging

Honours programme
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies. MST-studenten volgen hun honours programma in Leiden vanaf het eerste studiejaar.
Meer informatie over het Honours Programme Leiden

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoƶrdinators, financiƫle ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Studieverenigingen

De opleiding Molecular Science & Technology kent twee studieverenigingen, te weten "Het Technologisch Gezelschap (TG)" in Delft en het "Chemisch Dispuut Leiden (CDL)". Beide verenigingen werken nauw samen en organiseren jaarlijks vele activiteiten, variƫrend van excursies, lezingen en symposia, tot buitenlandreizen. Een ander belangrijk doel van de studieverenigingen is het evalueren van het studieprogramma en meedenken hoe het onderwijs kan worden vernieuwd.


Ga verder naar onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges/zelfstudie
30 uur

Projecten en practica
10 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ā€˜negatief Bindend Studieadviesā€™ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseur: