Vakgebied

Chemici en chemisch technologen zijn breed inzetbaar en hun vakgebied heeft vele raakvlakken met andere vakgebieden (denk bijvoorbeeld aan fysica, wiskunde, biologie, materiaalkunde, werktuigbouwkunde, aardwetenschappen, lucht- en ruimtevaart, elektrotechniek).

Binnen de opleiding Molecular Science & Technology zijn deze richtingen ook zichtbaar. De een richt zich op chemische processen en producten, de ander op het maken van nieuwe moleculen voor o.a. geneesmiddelen. Voor de ontwikkeling van vele nieuwe innovaties spelen nieuw ontwikkelde materialen een belangrijke rol.

Chemische Processen en Producten

Bij de vertaling van laboratoriumschaal naar een echte fabriek maken we gebruik van wiskundige modellen, waarbij kennis van meerfasen reactoren, geflu√Įdiseerde bedden, fermentoren en stromings- en warmteleer een belangrijke rol spelen.  Dit geeft al aan dat dit vakgebied diverse disciplines combineert zoals chemie, natuurkunde en wiskunde maar ook biotechnologie om fermentatieprocessen te ontwerpen.

Maken van nieuwe Moleculen

Bij dit vakgebied gaat het om het maken (de synthese) van nieuwe verbindingen, het analyseren van stoffen en het begrijpen hoe een verbinding tot stand is gekomen. Fundamenteel onderzoek is van belang om nieuwe moleculen te maken, die nieuwe functionele eigenschappen hebben, die we kunnen toepassen op het gebied van de geneeskunde of gebruiken in het dagelijks leven.

Materialen

Kennis van de structuur en eigenschappen van materialen speelt in het hele vakgebied van de Molecular Science and Technology een belangrijke rol. Zowel bij het maken van nieuwe materialen voor bijvoorbeeld de opslag van nieuwe energie, halfgeleiders voor zonnecellen, katalysatoren (voor het versnellen van reacties) maar ook voor biomedische toepassingen.


Ga verder naar De opleiding