Veelgestelde vragen

Toelating

Wat zijn de eisen van het VWO vakkenpakket voor deze studie?

Je moet de profielen N&T of N&G met wiskunde B hebben. Aankomende studenten met een internationaal diploma kunnen meer informatie vinden over de toelating tot de opleiding MST op: toelating MST

Ontbrekende certificaten kunnen behaald worden bij: Boswell Beta en Instituut Wismon. Zij bereiden voor op de CCVX-examens, die ook door TU Delft en Universiteit Leiden worden erkend: Wismon Instituut

Toelating met een HBO-P diploma

Doe je een HBO-opleiding en ga je je P halen, dan gelden er misschien extra eisen. Neem in dat geval contact op met de studieadviseur via studieadviseur-mst@tudelft.nl.

Doe je een Hbo-opleiding en ga je je P niet halen en heb je een HAVO-diploma, dan ben je NIET toelaatbaar als je GEEN 21 jaar of ouder bent als de studie begint. Ben je WEL 21 jaar of ouder als de studie begint, dan moet je de VWO/CCVX-certificaten voor natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B hebben, of een colloquium doctum doen voor deze vakken bij de Universiteit Leiden. Meer info over het colloquium doctum krijg je als je je in Studielink aanmeldt. De deadline voor het aanmelden voor een colloquium doctum is 1 november van het jaar voorafgaand aan de start van je opleiding. Ben je te laat voor deze deadline, neem dan contact op met de studieadviseur van MST via studieadviseur-mst@tudelft.nl.

Nederlandse taaltoets

Nederlandse taaltoets

Voor mensen met een buitenlandse opleiding kan een Nederlandse taaltoets verplicht zijn (niveau NT2 II). Deze kan je in Delft doen, waarna de toets wordt geaccepteerd door de Universiteit Leiden. Meer informatie vind je op: Nederlands NT2.

Hoe weet ik of MST bij mij past?

Open dagen

Zowel de Universiteit Leiden als de TU Delft organiseren open dagen. Bij beide universiteiten zijn wij aanwezig met een stand en een presentatie over de opleiding. Ook kan je tijdens een open dag vragen stellen aan de opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator of studieadviseur en aan huidige MST-studenten. De presentaties die gegeven worden tijdens de open dagen van beide universiteiten  zijn nagenoeg gelijk.

Hier vind je alle informatie over open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten in Leiden: Voorlichtingsactiviteiten Leiden.
En hier vind je die informatie over de TU Delft: Voorlichtingsactiviteiten Delft.

(Online) proefstuderen en meeloopdagen

Bij de TU Delft worden meeloopdagen georganiseerd waarbij je kan meelopen met een huidige MST- student. Je volgt dan het rooster wat die student die dag zelf ook volgt. Je kunt je opgeven voor een meeloopdag via deze link: Opgeven meeloopdag

In Leiden worden enkele keren per jaar proefstudeerdagen georganiseerd. Je volgt deze dag een college van een van onze docenten en je gaat het lab in. Natuurlijk is er uitgebreid de tijd om vragen te stellen aan huidige studenten, de studieadviseur en alumni van de opleiding MST. Opgeven voor een proefstudeerdag doe je hier: Opgeven proefstuderen

Matching

Iedereen die zich in Studielink aanmeldt voor MST wordt uitgenodigd voor onze matchingsdag. Voor collegejaar 2021/2022 valt de matchingsdag op 7 juni 2021 in Leiden. Hou deze dag dus alvast vrij in je agenda.

Studie

Is de studie moeilijk?

De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er vanaf het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd nog, maar als je direct punten laat liggen is het niet mogelijk om deze later in het jaar in te halen. Het tempo en de hoeveelheid stof per tentamen ligt op de universiteit een stuk hoger dan op het vwo, dus houd hier rekening mee. Je hebt een studieweek van ongeveer 32 uur aan contacttijd. Dit zijn practica en colleges (hoor- en werkcolleges) bij elkaar. Daarbuiten zal je ook nog wat opgaven of werkcollege opdrachten moeten maken om bij te blijven met de stof. Ook zal je practica en colleges moeten voorbereiden. De tijd die je per week aan je studie moet besteden is gemiddeld minstens 40 uur (college + practica + zelfstudie). De studie is goed te doen als je voor wiskunde B, natuurkunde en scheikunde zonder veel moeite een 7 staat.

Moet ik me inschrijven bij Universiteit Leiden of TU Delft?

De opleiding MST is een joint degree. Dat betekent dat je je slechts bij één universiteit hoeft aan te melden en vervolgens bij twee universiteiten wordt ingeschreven. Via Studielink meld je je aan bij de Universiteit Leiden voor de studie MST. De Universiteit Leiden verzorgt dan ook jouw inschrijving aan de TU Delft; daar hoef je zelf niets voor te doen. De overzetting vindt plaats vanaf half juni, vanaf die datum kan je dus informatie van de TU Delft verwachten, daarvoor niet. Uiteraard betaal je slechts één keer collegegeld, dat doe je door het afgeven van een digitale machtiging aan de Universiteit Leiden via Studielink.

Verschil in opleidingen

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij Universiteit Leiden en TU Delft en die bij een andere universiteit?

MST is een unieke studie aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. Deze opleiding kom je dus niet elders tegen. Het unieke is, dat het fundamentele wordt gecombineerd met het technologische. Andere universiteiten kennen wel de opleiding Scheikunde of Scheikundige Technologie, maar vaak moet dan voor het eerste jaar gekozen worden voor een van deze richtingen. Bij MST kies je na anderhalf jaar waardoor je van beide richtingen al een flinke basis hebt. LST (Life Science & Technology) is een compleet andere studie die zich focust op de fysische en chemische processen in de levende cel (van mens tot micro-organisme) en de toepassing hiervan in onderzoek en het bedrijfsleven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij Universiteit Leiden/TU Delft en op hbo-niveau?

De studie MST bestaat niet op hbo-niveau.

Kun je 2 opleidingen tegelijk doen?

Dat is eigenlijk niet te doen vanwege de vele contacturen in Delft en Leiden. Zeker in de eerste twee jaar van de bachelor zit de week behoorlijk vol met colleges, practica en werkgroepen en er is daarom weinig ruimte voor een tweede opleiding. Een combinatie met een tweede studie die weinig contacttijd kent of met name in de avond plaatsvindt, is wel mogelijk, maar wordt afgeraden voor het eerste jaar.

Verschillende locaties

Wat is het verschil in universiteiten waar deze opleiding gegeven wordt?

MST wordt aangeboden in een combinatie van TU Delft en Universiteit Leiden. Beide universiteiten bevinden zich in de Randstad. Je bevindt je daarom midden in twee internationaal uitstekend aangeschreven instellingen: veel technologische kennis bij de TU Delft en het fundamentele onderzoek van de Universiteit Leiden. Beide universiteiten bieden aanvullende kennis.

Waar moet ik op letten als ik kies tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft?

Je hoeft niet te kiezen tussen TU Delft en Universiteit Leiden als je MST wilt gaan studeren: de studie volg je op beide plekken. Uiterlijk 1 mei moet je je hebben ingeschreven voor de studie aan Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden verzorgt jouw inschrijving aan TU Delft.

 

Kan ik het beste in Leiden of in Delft een kamer gaan zoeken?

De eerste anderhalf jaar heb je ongeveer evenveel colleges en practica in Leiden als in Delft. Je moet dus sowieso reizen. Ga dus in de stad wonen waar jij je het prettigst voelt.

Hoe is het om te reizen tussen de steden waar deze opleiding gegeven wordt?

Dit is goed te doen. Er is een uitstekende treinverbinding tussen Leiden en Delft. Je bent binnen 20 minuten met de trein van Delft naar Leiden en andersom en de trein rijdt ieder kwartier. Vervolgens is er ook een goede aansluiting met bussen en beide faculteiten zijn ook uitstekend met de fiets of te voet te bereiken vanaf de NS stations. Het rooster voor MST is zo gemaakt dat je, als je nominaal studeert, niet op 1 dag in twee steden college hebt.

 

Vrouwelijke studenten

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

De verhouding is ongeveer 2:1. 

Is er een speciale introductie voor vrouwelijke studenten?

Ja deze wordt georganiseerd door de TU Delft in juni. Je krijgt hiervoor geen uitnodiging van de TU Delft, omdat je gegevens rond die tijd nog niet van de universiteit Leiden naar de TU Delft zijn doorgegeven. Je moet je dus zelf opgeven voor deze dag via www.owee.nl.

Opleidingsprogramma

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de websites van de opleiding Leiden en Delft staat een algemeen overzicht van het curriculum van de opleiding MST.

Ben je geïnteresseerd in wat er precies tijdens de verschillende vakken wordt behandeld, kijk dan in de online studiegids. (faculteit: TNW, opleidingstype: Bachelor, opleiding: MST)

Hoeveel wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

15% van de te behalen punten in het eerste jaar (dat zijn 9 van de 60 punten) is afkomstig van wiskunde (Calculus). Je hebt de kennis die je op doet bij deze vakken echter wel nodig voor een aantal vakken later in het eerste jaar en in het tweede en derde jaar van de opleiding.

In welke taal zijn de boeken geschreven?

De boeken die je gebruikt zijn Engelstalig. Het is misschien even wennen, maar ze zijn vaak heel duidelijk en toegankelijk geschreven, met veel afbeeldingen, waardoor het Engels niet het probleem zal zijn tijdens het studeren.

In welke taal wordt college gegeven?

Bij MST worden de meeste colleges in het Nederlands gegeven. Vaak zijn de PowerPoint presentatie slides in het Engels. Af en toe kan het voorkomen dat je een Engelssprekende docent hebt. Assistenten bij practica spreken soms alleen Engels.

Het begin van de opleiding

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website Welkom nieuwe student van de TU Delft.

Op de eerste dag is er een welkom en zijn er introductieactiviteiten van de opleiding. Je krijgt dan een introductie op de studie van de opleidingscoördinator, een rondleiding en zult vervolgens direct beginnen met het volgen van vakken en practica. Ruim van te voren krijg je hiervoor een uitnodiging per brief.

Tevens word je als eerstejaars ingedeeld in mentorgroepjes. Elk groepje heeft twee mentoren. Dit zijn tweede- of derdejaarsstudenten die je wegwijs maken in de studie en waar je ook alles aan kan vragen. Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland per jaar, maar daarbuiten kan je natuurlijk ook bij hen terecht.

Aan welke introductieweek moet ik deelnemen?

Zowel in Leiden als in Delft organiseert de universiteit een introductieweek om de universiteit en de stad te leren kennen (Leiden: ElCid, Delft: OWEE). Je mag zelf kiezen aan welke introweek je deelneemt. De meeste aankomende studenten kiezen voor de introweek in de stad waar ze (gaan) wonen, maar je kan ze ook beide volgen. Je ontvangt van de TU Delft pas in de loop van augustus informatie over de universiteit en de introdagen, maar hier hoef je niet op te wachten om je aan te melden voor de OWEE. De BINAS (informatie over de universiteit en de stad Delft) krijg je ook nadat je gegevens zijn overgezet.

 

Benodigdheden

Wat heb je nodig?

De standaardspullen als een collegeblok of een laptop om aantekeningen te maken. Een laptop hoort tot de standaarduitrusting van een student, aangezien er niet genoeg computers zijn op de universiteiten voor iedereen en je ze nodig zal hebben bij projecten of het schrijven van verslagen. Je hebt een laptop met internetaansluiting en het basis Office pakket nodig.  Je hebt geen speciale reken- of tekenprogramma’s nodig voor MST. Een aantal MST-eerstejaarsvakken gebruikt een web based methode. Tot slot heb je een labjas en –bril nodig, die je kan kopen in de eerste week van het collegejaar. 

 

Hoe kom ik aan mijn boeken?

De boeken voor de eerste twee periodes (het eerste semester) kan je met korting via de studievereniging Chemisch Dispuut Leiden (CDL) kopen. De boeken uit het tweede semester koop je met korting via de studievereniging Technologisch Genootschap (TG).

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

De meeste vakken hebben tussentoetsen die gezamenlijk het eindcijfer geven. Mocht je het vak niet halen met de tussentoetsen dan vindt in week 10 of 11 van de periode het hertentamen plaats. Daarna zijn er geen herkansingen meer. Als je het vak dan niet hebt gehaald moet je wachten tot het collegejaar erna. Het is belangrijk dat je je inschrijft voor tentamens, maar dit wordt uitvoerig uitgelegd tijdens de introductiedag. De tentamens zijn afgestemd tussen de verschillende vakken, zodat je niet meerdere tentamens tegelijk hebt. De tentamens worden vaak afgenomen in een zaal van het sportcentrum in Leiden, of in een examenzaal in Delft.

Studeren in Coronatijd

Hoe vinden de hoor- en werkcolleges plaats?

Vrijwel alle hoor- en werkcolleges zijn online via Zoom, Kaltura of Brightspace. Verder geeft het vak AAC wel de mogelijkheid om werkcolleges fysiek mee te maken op de faculteit in Leiden.

Wordt er nog op het lab gewerkt?

Ja! Een van de eerste vakken in het eerste jaar is Practicum Basisvaardigheden. Dit is uiteraard op het lab. Wel wordt er in shifts gewerkt, dus sta je een paar dagen minder op het lab dan in een regulier jaar. Op de dagen dat je niet op het lab staat, werk je aan het voorbereiden van practica, het uitwerken van data die je op het lab hebt verkregen en het schrijven van je verslag.

Hoe vinden tentamens plaats?

Op de TU Delft vinden momenteel nog geen fysieke tentamens plaats, dus vakken die vanuit Delft worden gegeven (zoals Calculus 1) hebben online tentamens. In Leiden worden tentamens wel fysiek gegeven, maar als je klachten hebt, kan je dit de dag voor het tentamen aangeven en is er een mogelijkheid om de tentamens online te maken.

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

Er is studiebegeleiding in verschillende vormen beschikbaar. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding van studentmentoren en studieadviseurs, training en ondersteunende software. Ook de studievereniging kan bijlessen organiseren. MST heeft een mentorensysteem waarbij de eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen. Als je vragen hebt over je studie of studeren in Leiden of Delft, dan is je mentor een goed eerste aanspreekpunt. Als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden waardoor je studievertraging kan oplopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur (studieadviseur-mst@tudelft.nl) of maak meteen een afspraak via deze link.
Je hebt op de universiteit zelf een actieve rol in het gebruik maken van de voorzieningen of bij het om hulp vragen. De beide universiteiten organiseren verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie.

Vakantie

Hoeveel vakantie heb ik?

MST volgt hierin de Delftse academische jaarkalender. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op (her)tentamens of door aan verslagen te werken. Van een echte vakantie is op de universiteit dus niet helemaal sprake. Alleen tijdens de zomervakantie kun je ervan uitgaan dat je echt vakantie hebt. Aan het eind van iedere onderwijsperiode is er een hertentamenweek. Wanneer je alle tentamens hebt gehaald, heb je dus een week vrij, mits er geen verslagen meer ingeleverd hoeven te worden.

Buitenland

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Je kunt, als je aan de eisen voldoet, in de eerste helft van het 3e jaar van de bachelor naar het buitenland om daar 6 maanden te studeren. Kijk op  'studeren in het buitenland' (Leiden)  of  'study abroad applied sciences' (Delft) voor meer informatie.

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld DUWO (de grootste verhuurder van studentenkamers in Leiden en Delft). Meer informatie over op kamers in Leiden gaan vind je hier, en informatie over op kamers gaan in Delft vind je hier. Omdat we in 2 steden studeren is het voor MST-studenten mogelijk om in 2 steden een kamer te zoeken. Dit verhoogt je kansen dus om een kamer te vinden. Het maakt niet uit in welke stad je gaat wonen. Er zijn ook veel websites en facebookpagina’s waar advertenties voor kamers worden aangeboden.

Vereniging

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke universitaire opleiding heeft een eigen studievereniging. Een studievereniging behartigt de belangen van de ‘eigen’ studenten van dezelfde opleiding, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. De studieverenigingen van de opleiding MST heten Chemisch Dispuut Leiden en Technologisch Gezelschap. Kijk op hun websites: Chemisch Dispuut Leiden  en Technologisch Gezelschap om een indruk te krijgen van hun activiteiten.
Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je heb allerlei soorten studentenverenigingen: algemene verenigingen, maar er zijn ook verenigingen op het gebied van cultuur, sport en politiek. In verband met de zwaarte van de opleiding MST raden we je aan pas in het tweede jaar lid te worden van een studentenvereniging.

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Studieverenigingen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je belangen, het regelen van korting voor studieboeken, veel gezelligheid en leuke studietripjes. Je bent niet verplicht lid te worden van een studievereniging, maar het is zeker aan te raden! Je krijgt korting op je studieboeken, een labjas, veiligheidsbril e.d.. Ook worden er vanuit de vereniging excursies georganiseerd naar bedrijven, waar je alleen aan kan deelnemen als je lid bent. Daarnaast organiseren ze het eerstejaars weekend. De studievereniging is het de beste manier om je medestudenten te leren kennen. En de gezelligheid wil je niet missen!

 

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Leiden of Delft. In verband met het drukke rooster raden we je af om tijdens je eerste MST jaar lid te worden van een studentenvereniging.

 

Honours Programme

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours College. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding, met een totaal van 30 EC. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.

Privacy

Hoe gaan jullie om met de privacy van studenten?

Ook wij moeten ons aan de AVG houden. We communiceren alleen met de MST-studenten via een van de emailadressen die je krijgt van de Universiteit Leiden of de TU Delft. Wij communiceren niet met ouders van studenten over de resultaten of voortgang van hun zoon of dochter. Algemene vragen van ouders over het programma of het bindend studie advies (BSA) mogen we wel beantwoorden.

Hoe gaan jullie om met de privacy van studenten?

Ook wij moeten ons aan de AVG houden. We communiceren alleen met de MST-studenten via een van de emailadressen die je krijgt van de Universiteit Leiden of de TU Delft. Wij communiceren niet met ouders van studenten over de resultaten of voortgang van hun zoon of dochter. Algemene vragen van ouders over het programma of het bindend studie advies (BSA) mogen we wel beantwoorden.

Na de Bachelor

Welke master kan ik doen na mijn bachelor?

Op deze website kun je zien welke masteropleiding aansluit bij je bacheloropleiding.

Kan ik ook leraar worden?

Ja, dat kan! Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de verschillende mogelijkheden. Je kunt ook al een lesbevoegdheid behalen tijdens je minor.