Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar en elk jaar is verdeeld in vier kwartalen. Dit houdt in dat je vier keer per jaar een tentamenweek hebt. Elk kwartaal heb je eerst 8 weken hoorcollege, werkcolleges en projecten. Deze vinden plaats tussen 08:45 en 17:30. Daarna heb je een collegevrije week (witte week), gevolgd door tentamens. Een aantal van de (grote) hoorcolleges volg je samen met Werktuigbouwkundestudenten.

Studieschema

De vakken van Maritieme Techniek zijn in te delen in wiskunde, natuurkunde en typische maritieme techniekvakken. In het eerste jaar ligt het zwaartepunt bij wis- en natuurkunde.

Het eerste jaar
In het eerste jaar staan wiskunde, natuurkunde en mechanica centraal. Deze technische basis heb je nodig om Maritieme Techniek te kunnen beheersen. Onderschat de hoeveelheid wis- en natuurkunde in de opleiding niet. Zowel in niveau als in omvang is het lastiger dan je van het vwo gewend bent. Tijdens het projectonderwijs maak je berekeningen die je toepast op een praktisch voorbeeld. Je berekent de stabiliteit van schepen, analyseert het bouwproces, bepaalt de scheepsconstructie, bestudeert de weerstand en aandrijving van een schip en bouwt een drijvende hijskraan. 

Het tweede jaar
In het tweede (en derde) jaar verschuift het accent van basistheorie naar maritieme techniekvakken. Zo leer je meer over weerstand, voortstuwing en aandrijving. Let wel, wiskunde blijft ook in dit jaar een belangrijk component van het onderwijs. De basis van het eerste jaar wordt verder uitgebreid en toegepast. En ook in het tweede jaar worden de colleges aangevuld met projectonderwijs en practica.

Het derde jaar
In de eerste helft van het derde jaar kies je een minor naar keuze. Die mag je binnen de faculteit volgen, maar ook bij andere faculteiten, buiten de TU Delft en zelfs in het buitenland. Het tweede semester staat vooral in het teken van de bachelor eindopdracht waarin je met een kleine groep medestudenten een onderzoeks- of ontwerpopdracht opstelt en uitvoert. Bij goed resultaat mag je jezelf daarna Bachelor of Science (BSc) noemen.

Naast je studie kun je deelnemen aan diverse studentteams, zoals het Solar Boat Team. Dan kun je meebouwen aan een zonneboot die het moet opnemen tegen ontwerpen van andere teams uit Europa/de wereld.

Minor

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om een half jaar lang je horizon te verbreden en je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Je kunt bijvoorbeeld een van de minors volgen die de faculteit 3mE aanbied. Maar je kunt ook voor een samenhangend vakkenpakket, een stage of een studie in het buitenland kiezen en op die wijze je wereld vergroten. Een goed gekozen minor helpt je om de carrièrerichting te vinden die bij je past óf te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen.

Meer informatie over Minors


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.