Verplichte studiekeuzecheck

De bachelor Maritieme Techniek is een leuke en uitdagende studie, maar komt niet altijd overeen met wat aankomende studenten verwachten. De bacheloropleiding Maritieme Techniek vindt het dan ook belangrijk dat je voor je start van je studie ervaart hoe het is om deze studie te doen, zodat je kunt bepalen of deze opleiding bij je past. Om deze reden is de studiekeuzecheck (SKC) verplicht voor alle studenten die in september 2024 met Maritieme Techniek willen starten.

Doe je niet of niet volledig mee met de SKC, dan zal je inschrijving ingetrokken worden.

Wat houdt de verplichte SKC in?
Het belangrijkste onderdeel van de verplichte SKC is de SKC-dag. Op die dag kom je naar de campus van de TU Delft om te proeven hoe het is om te studeren. Je krijgt voorbeelden van hoorcolleges, werkcolleges en zelfs een klein tentamen. Er zal ook gelegenheid zijn om in een ongedwongen sfeer alvast kennis te maken met de opleiding, docenten, studieadviseurs en toekomstige medestudenten.

De SKC-dagen voor studenten die in september 2024 met de bachelor Maritieme Techniek willen beginnen zijn op (onder voorbehoud):

  • Donderdag 18 april 2024
  • Donderdag 20 juni 2024
  • Donderdag 29 augustus 2024

Ter voorbereiding van de SKC-dag dien je ook thuis al het een en ander te doen, zoals het invullen van een vragenlijst.

Aanmelden voor de verplichte SKC
Je dient uiterlijk op 1 mei 2024 een inschrijfverzoek in via Studielink voor de bachelor Maritieme Techniek. Je ontvangt na aanmelding in Studielink meer informatie over hoe je je kan aanmelden voor de studiekeuzecheck. Indien je je niet uiterlijk op 1 mei 2024 aanmeldt, wordt het inschrijfverzoek geweigerd.

Verhinderd?
Het meedoen aan een SKC-dag is voor iedereen verplicht. Kun je door overmacht of ziekte niet aanwezig zijn, neem dan contact met ons op via skc-mt@tudelft.nl. We beoordelen dan of er echt sprake is van overmacht. Mocht dat het geval zijn, dan kijken we naar een passende oplossing zodat je alsnog (een deel) van de verplichte SKC kunt doen.

LET OP: vakantie is geen geldige reden om niet mee te doen met de verplichte SKC.

Aanmelding na 1 mei 2024
In de volgende situaties is het mogelijk je nog na 1 mei 2024 maar uiterlijk 18 augustus 2024 aan te melden via Studielink. Je dient je dan ook uiterlijk 18 augustus aan te melden voor de verplichte SKC.

  • Wanneer je voor een andere opleiding in het hoger onderwijs w√©l een inschrijfverzoek hebt gedaan uiterlijk op 1 mei 2024.
  • Wanneer je een negatief BSA ontvangt van een opleiding in het hoger onderwijs over studiejaar 2023-2024.

Speciaal voor deze groep is de verplichte SKC-dag eind augustus.

Contact
Heb je vragen over de SKC, neem dan contact op via het volgende e-mailadres: skc-mt@tudelft.nl