Onderwijsprogramma

Deze opleiding wordt over het algemeen als zwaar en uitdagend beschouwd. Gemiddeld is zes uur per dag gepland voor colleges, werkcolleges en begeleide zelfstudie.

Elke vijf weken rond je drie of vier studieonderdelen af met een tentamen. Als een onderdeel tien weken duurt, wordt in week vijf een tussentijds tentamen afgenomen. Elk studieonderdeel bestaat uit meerdere opdrachten en een afsluitend tentamen dat studenten met goed gevolg moeten afleggen om het onderdeel te kunnen voltooien.

Ongeveer 50% van de contacttijd is in Delft en ongeveer 50% in Rotterdam. Het rooster wordt zo opgezet dat het niet nodig is om op één dag op beide universiteiten onderwijs te volgen. 

Studieprogramma

Bekijk het studieprogramma van de Bachelor Nanobiology.

In het eerste jaar leg je het fundament voor je kennis. Je volgt de vakken evolutiebiologie, geavanceerde wiskunde, calculus, lineaire algebra, natuurkunde, biofysica, genetica en biochemie. Je krijgt de gelegenheid om met een computerprogramma te werken dat biologische systemen simuleert en dat je tijdens je hele studie zult gebruiken bij onderzoeksprojecten. In deze vakken ligt de nadruk op de relatie tussen de principes van gezondheid en ziekte.

In het eerste semester van het tweede jaar breid je je kennis van de wiskunde, natuurkunde en biologie verder uit. Deze kennis vormt, met alles wat je in het eerste jaar hebt geleerd, de basis voor de studieonderdelen in het tweede semester. Vanaf dit punt volg je ‘overbruggende’ onderdelen, waarin de focus op verschillende specialisaties ligt. Je onderzoekt de relaties tussen natuurkunde en biologie in vakken als optica en microscopie, beeldanalyse en bio-informatica, en nanotechnologie.

In het derde en laatste jaar van de bacheloropleiding Nanobiology doe je onderzoek in het laboratorium. Hier krijg je de kans om de geleerde theorie in de praktijk te brengen. In het tweede semester volg je keuzevakken en begin je te werken aan het onderzoeksproject van je bachelor, het Bachelor End Project (BEP).

In het eerste semester van het derde jaar heb je de gelegenheid om vijf maanden lang je horizon te verbreden en een onderwerp dat je interesseert uit te diepen op de wijze die jou het beste lijkt. Dat kan zowel verdiepend als verbredend zijn. Je kunt kiezen voor een samenhangend vakkenpakket, of juist een individuele minor. Ook kun je ervoor kiezen een minor in het buitenland te doen. Een zorgvuldig gekozen minor kan je helpen je carrière de gewenste richting te geven, of erachter te komen welke masteropleiding je na je bachelor zou willen volgen.

Meer informatie over Minors


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een bindend studie advies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief bindend studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Voor Nanobiology geldt het BSA reglement zoals vastgesteld door de TU Delft. De Nominaal is Normaal regel (BSA = 60 ECTS), zoals vastgesteld door de Erasmus Universiteit Rotterdam, geldt niet voor Nanobiology.Vragen?

Wil je meer weten over de bacheloropleiding?
Neem contact op met het Nanobiology-team:

Wil je meer weten over voorlichtingsactiviteiten? 
Neem contact op met: