Opleiding

Nanobiologie gebruikt de taal van de wiskunde binnen de context van de natuurkunde om de complexiteit van de biologie te doorgronden. Het unieke van de opleiding is dat studenten van begin af aan een gedegen achtergrond in de fundamentele wiskunde, natuurkunde en moderne biologie krijgen. De bedoeling is dat vakoverstijgend denken voor de studenten standaard wordt, zodat zij gemakkelijk bruggen slaan tussen de verschillende vakgebieden. De studenten maken niet alleen kennis met geïntegreerde theoretische modules, maar ook met geavanceerde praktische vaardigheden bij laboratoriumexperimenten, informatietechnologie, programmeren en onderzoeksmethoden.

Onderwijsprogramma

Tijdens de driejarige voltijdsbacheloropleiding Nanobiology betreed je een aantal verschillende wetenschappelijke en technologische werelden. De opleiding is fundamenteel interdisciplinair. Het onderwijsprogramma bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, laboratoriumtraining en combinaties van deze drie studievormen. Het voordeel is dat je in kleine groepen studeert, zowel bij het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam als aan de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen in Delft. De parallel gegeven vakken zullen vaak naar elkaar verwijzen, waarbij voorbeelden worden gebruikt die op elkaar lijken, of andere integratievormen worden toegepast. Zo kun je je kennis in perspectief plaatsen. Het onderwijsprogrammaprogramma richt zich verder op twee aspecten:

  • Nanowetenschap en nanofysica toegepast op biologische systemen.
  • Een kwantitatieve benadering van de biologie met betrekking tot gezondheid en ziekte bij de mens.

In de eerste twee studiejaren ligt de nadruk op kennisverwerving, in het derde jaar krijg je de gelegenheid om het geleerde toe te passen.

Naar het buitenland

Er is een structurele mogelijkheid om tijdens de minor in het derde jaar in het buitenland te studeren. Je kunt hieraan deelnemen als je nominaal studeert en goede studieresultaten hebt behaald (gem. 7,5). Tijdens de master is er meer gelegenheid om naar het buitenland te gaan en dat wordt beslist aanbevolen. Ga naar studyabroad.tudelft.nl en tudelft.nl/studyabroad-tnw voor meer informatie.

Stages

Deze bacheloropleiding omvat geen stage.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Studievereniging Hooke

In 2014 hebben vijf studenten Nanobiology de studievereniging Hooke opgericht. Deze heeft de volgende doelstellingen:

  • Het onderwijs bewaken en verbeteren.
  • Activiteiten organiseren waarin studenten zich kunnen ontwikkelen.
  • Verbindingen leggen tussen studenten Nanobiology en het bedrijfsleven.
  • Sociale activiteiten organiseren.

SVNB Hooke
Van der Maasweg 9, kamer C0.010
2629 HZ  Delft
+31 (0)15 27 81639
bestuur-hooke@tudelft.nl 
hooke.tudelft.nl 


Ga verder naar het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
10-15 uur

Projecten en practica
10 uur

Zelfstudie
15-20 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een bindend studie advies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief bindend studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Voor Nanobiology geldt het BSA reglement zoals vastgesteld door de TU Delft. De Nominaal is Normaal regel (BSA = 60 ECTS), zoals vastgesteld door de Erasmus Universiteit Rotterdam, geldt niet voor Nanobiology.


Vragen?

Wil je meer weten over de bacheloropleiding?
Neem contact op met het Nanobiology-team:

Wil je meer weten over voorlichtingsactiviteiten? 
Neem contact op met: