Toelatingseisen

Numerus Fixus

De afgelopen jaren is de belangstelling om aan de TU Delft te studeren enorm toegenomen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar we willen er ook voor zorgen dat we de studenten goed onderwijs kunnen blijven geven en dat er voldoende plaats is in de onderwijsruimtes. Daarom hanteert de TU Delft een numerus fixus met decentrale selectie en gewogen loting voor een aantal bacheloropleidingen. Dit betekent dat een beperkt en vastgesteld aantal studenten wordt toegelaten tot een opleiding. 

Sinds het studiejaar 2017/2018 is er voor de BSc Nanobiology een numerus fixus ingesteld. Lees verder op Numerus Fixus.

De toelatingseisen voor de opleidingen zijn afhankelijk van de vooropleiding die je hebt gedaan en de bacheloropleiding die je wilt gaan doen. Hieronder worden de toelatingseisen uitgelegd en vind je meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Toelatingseisen per opleiding

Heb je een Nederlands vwo diploma? Bekijk in dit schema welke opleidingen je kunt volgen met jouw profiel.

Moet je jouw profiel aanvullen met een of meerdere vakken (deficiĆ«nties)? Er zijn verschillende instellingen die cursussen verzorgen die hierop voorbereiden. Kijk hier voor meer informatie over deficiĆ«nties.

Hbo- / wo-instroom

Heb je een propedeusediploma van een hbo-opleiding of andere wo-opleiding gehaald, dan kun je onder bepaalde voorwaarden starten met het eerste jaar van een TU Delft bachelor. Voordat je kunt worden ingeschreven moet je ervoor zorgen dat je wiskunde en eventueel ook natuurkunde, biologie en scheikunde op het vereiste vwo-niveau zijn.
Meer informatie over hbo- / wo-instroom

Buitenlands diploma

Een buitenlands diploma geeft toegang tot de TU Delft als dit gelijkwaardig is aan het vwo-diploma en profiel. De TU stelt dit na de aanmelding vast. Met een buitenlands diploma moet je voor een numerus fixus opleiding voor 15 januari aanmelden. De Contact Centre E&SA van de TU Delft kan je hier meer informatie over geven. 
Meer informatie over instroom vanuit het buitenland

Geen geldig diploma

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

  • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
  • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
  • Een Nederlandstalige vooropleiding hebben gevolgd, en dus over voldoende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands beschikken.

Contact

Heb je specifieke vragen over toelatingseisen neem contact op met het Contact Centre.




Aanmelddeadline

15 januari
Numerus Fixus opleiding


Meer weten over de opleiding?

Algemene vragen over de opleiding of het curriculum.