Numerus Fixus

Voor de opleiding Nanobiology is een numerus fixus ingesteld. De 120 beschikbare plaatsen in de opleiding Nanobiology worden toegewezen via een selectieprocedure. De aanmeldingsdeadline hiervoor verloopt op 15 januari 2021. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure van Nanobiology bestaat uit twee onderdelen, te weten een questionnaire (online vragenlijst) en een selectie-examen. 

Questionnaire
Op 21 januari 2021 ontvangen alle kandidaten een bericht van ons met een link naar de questionnaire. Hierin vragen we o.a. naar je schoolcijfers* en motivatie. Je hebt na ontvangst twee weken de tijd om de questionnaire in te vullen en alle bijlagen in te dienen, de deadline hiervoor is 4 februari 2021.

*) Vanwege de ongewone situatie die ontstaan is i.v.m. covid-19 geldt voor de kandidaten die in 2019-2020 in 5 vwo zaten, het volgende:
Niet de 5 vwo eindrapportcijfers worden als ijkpunt genomen maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE) uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal, stand per 15 januari in het examenjaar.

Het volledig invullen en op tijd indienen van de questionnaire is verplicht om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure en om uiteindelijk een definitief rangnummer te ontvangen in april. Indien je de questionnaire niet volledig en op tijd hebt ingediend, eindigt helaas de selectieprocedure voor jou. Houd daarom de deadline van 4 februari goed in de gaten.

Selectie-examen en voorbereidingstesten
Indien de questionnaire volledig en op tijd is ingediend, ontvang je op 5 februari bericht dat je verder deel kan nemen aan de selectieprocedure. Met dit bericht ontvang je ook studiemateriaal ter voorbereiding op het selectie-examen en informatie over voorbereidingstesten voor het online systeem.

Na het afronden van de voorbereidingstesten, ontvang je op 12 februari gedetailleerde informatie over het maken van het online selectie-examen.

Het online selectie-examen is gebaseerd op het studiemateriaal dat je van te voren hebt ontvangen en zal plaatsvinden op zaterdag 20 februari 2021.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores op de questionnaire en de resultaten van het selectie-examen wordt een totaalranking opgesteld. Van Studielink krijg je op 15 april 2021 een bericht met je definitieve rangnummer van de selectie. 

Als je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Nanobiology krijg je via een apart bericht van Studielink een plaats aangeboden. Deze plaats dien je te accepteren binnen twee weken, anders vervalt deze en kun je er geen aanspraak meer op maken.

Denk eraan dat je aan alle toelatingseisen moet voldoen om uiteindelijk te worden ingeschreven.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel nanobioloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse en bekwaamheid in wiskunde, natuurkunde en biologie.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Op de questionnaire kun je je niet voorbereiden. Voor het selectie-examen vragen we je studiemateriaal door te nemen, dat je vooraf krijgt toegestuurd. De nadruk binnen de gehele selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten om een goede nanobioloog te worden.

Planning & deadlines

  • Tot en met 15 januari 2021 (23.59 uur): aanmelden via Studielink voor BSc Nanobiologie
  • Donderdag 21 januari 2021:  je ontvangt een bericht van ons met link naar de questionnaire
  • Donderdag 4 februari 2021: deadline indienen questionnaire
  • Vrijdag 5 februari 2021: na volledig en op tijd indienen van de questionnaire ontvang je bericht dat je verder deel mag nemen aan de selectieprocedure. Je ontvangt ook studiemateriaal ter voorbereiding op het selectie-examen en een link naar een oefentest voor het toetssysteem.
  • Vrijdag 12 februari 2021: indien de oefentest is uitgevoerd ontvang je gedetailleerde informatie over het selectie-examen.
  • Zaterdag 20 februari 2021: het online selectie-examen. Houd deze dag vrij in je agenda!
  • 15 april 2021: je ontvangt je definitieve rangnummer van de selectieprocedure via een bericht van Studielink.
  • Via Studielink ontvang je een apart bericht als je een plaats aangeboden krijgt binnen de opleiding Nanobiology.

Meer informatie


Terug naar ToelatingseisenNog vragen?

Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Nanobiology vind je op deze website en in de FAQ.

Heb je toch nog een vraag, stel deze dan via Selection-BSc-NB@tudelft.nl.