Numerus Fixus

Voor de opleiding Nanobiology is een numerus fixus ingesteld. De 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Nanobiology worden toegewezen via een selectieprocedure. De aanmeldingsdeadline hiervoor verloopt op 15 januari 2020.

Selectieprocedure

De selectieprocedure van Nanobiology bestaat uit twee onderdelen, te weten een questionnaire (online vragenlijst) en een Selectiedag.

Questionnaire
Na het sluiten van de aanmeldingstermijn ontvangen alle kandidaten een bericht met een link naar de questionnaire. Hierin vragen we o.a. je schoolcijfers en motivatie. Je hebt na ontvangst twee weken de tijd om de questionnaire in te vullen en alle bijlagen in te dienen, de deadline hiervoor is 30 januari 2020.

Let op! Het volledig invullen en op tijd indienen van de questionnaire is verplicht om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure en om uiteindelijk een definitief rangnummer te ontvangen in april. Indien je de questionnaire niet volledig en op tijd hebt ingediend, eindigt helaas de selectieprocedure voor jou. Houd daarom de deadline van 30 januari 2020 goed in de gaten.

Selectiedag
Kandidaten woonachtig in Nederland en België
Indien de questionnaire volledig en op tijd is ingediend, ontvang je 31 januari bericht dat je verder deel kan nemen aan de selectieprocedure. Met dit bericht ontvang je ook  studiemateriaal ter voorbereiding op de Selectiedag en een link naar een online oefentest. Deze oefentest is verplicht voor elke kandidaat en bedoeld om vertrouwd te raken met het systeem waarin je het examen zult maken op de Selectiedag.

Let op! Het volledig afronden van de online oefentest is verplicht om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure en om uiteindelijk een definitief rangnummer te ontvangen in april. Indien je de oefentest niet hebt gemaakt, eindigt helaas de selectieprocedure voor jou.

Na het afronden van de online oefentest, ontvang je op 7 februari een uitnodiging met gedetailleerde informatie over de Selectiedag.

De Selectiedag vindt plaats op zaterdag 15 februari 2020 in Delft. Tijdens deze dag maak je een digitaal examen in een computerzaal, op basis van het studiemateriaal dat je van tevoren hebt ontvangen.

Internationale kandidaten
Voor kandidaten die niet woonachtig zijn in Nederland of België geldt dezelfde procedure voor de questionnaire. Indien je deze op tijd en volledig ingediend hebt, ontvang je 31 januari bericht dat je verder deel kan nemen aan de selectieprocedure. Met dit bericht ontvang je ook studiemateriaal ter voorbereiding op de Selectiedag en een link naar een online oefentest en een hardware test.

 • Online oefentest: Deze oefentest is verplicht voor elke kandidaat en bedoeld om vertrouwd te raken met het systeem waarin je het examen zult maken op de Selectiedag.
 • Hardware test: Om te zorgen dat je het digitale examen op een computer thuis goed kunt uitvoeren op de Selectiedag, dien je ook een hardware test af te ronden. Daarmee wordt getest of je computer voldoet aan de audio-, video- en interneteisen.

Na het afronden van de oefentest en de hardware test, ontvang je op 7 februari een uitnodiging met gedetailleerde informatie over de Selectiedag.

Echter, deelname aan de Selectiedag op zaterdag 15 februari 2020 voor internationale kandidaten (niet woonachtig in Nederland of België) betekent dat je het digitale examen op een computer thuis maakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van surveillance op afstand. 

Als je buiten Nederland of België woont maar toch liever het digitale examen in een computerzaal op de Selectiedag in Delft wil maken, informeer ons dan via e-mail Selection-BSc-nb@tudelft.nl voor 31 januari 2020.

Let op! Het uitvoeren van de online oefentest, de hardware test en het maken van het digitale examen op de Selectiedag zijn verplichte onderdelen van de selectieprocedure. Als je een van deze tests of het examen niet hebt gemaakt, dan eindigt helaas de selectieprocedure voor jou en ontvang je geen definitief rangnummer in april. Houd daarom goed alle data en deadlines in de gaten.

Alle kandidaten maken hetzelfde digitale examen. Waar je het examen maakt, maakt geen verschil en heeft geen invloed op je kansen om geselecteerd te worden.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores op de questionnaire en de resultaten van het digitale examen op de Selectiedag wordt een totaalranking opgesteld. Van Studielink krijg je op 15 april 2020 een bericht met je definitieve rangnummer van de selectie.

Als je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Nanobiology krijg je via een apart bericht van Studielink een plaats aangeboden. Deze plaats dien je te accepteren binnen twee weken.

Denk eraan dat je aan de toelatingseisen moet voldoen om uiteindelijk te worden ingeschreven.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel nanobioloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse en bekwaamheid in wiskunde, natuurkunde en biologie.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Op de questionnaire kun je je niet voorbereiden. Voor de Selectiedag vragen we je studiemateriaal door te nemen, dat je vooraf krijgt toegestuurd. De nadruk binnen de gehele selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten om een goede nanobioloog te worden.

Planning & deadlines

 • Tot en met 15 januari 2020 (23.59 uur): aanmelden via Studielink voor BSc Nanobiologie
 • 16 januari 2020:  je ontvangt een bericht met link naar de questionnaire
 • 30 januari 2020: deadline indienen questionnaire
 • 31 januari 2020: na volledig en op tijd indienen van de questionnaire ontvang je bericht dat je verder deel mag nemen aan de selectieprocedure inclusief studiemateriaal ter voorbereiding van de Selectiedag en een link naar een oefentest voor het toetssysteem. Internationals ontvangen tevens een hardware test.
 • Deadlines voor de oefentest + hardware-test worden via email gecommuniceerd.
 • 7 februari 2020: indien de oefentests zijn uitgevoerd ontvang je een gedetailleerde uitnodiging voor de Selectiedag.
 • 15 februari 2020: de Selectiedag. Houd deze dag vrij in je agenda!
 • 15 april 2020: je ontvangt je definitieve rangnummer van de selectieprocedure via een bericht van Studielink.
 • Via Studielink ontvang je een apart bericht als je een plaats aangeboden krijgt binnen de opleiding Nanobiology.

Terug naar ToelatingseisenNog vragen?

Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Nanobiology vind je op deze website en in de FAQ.

Heb je toch nog een vraag, stel deze dan via Selection-BSc-NB@tudelft.nl.