Numerus Fixus

Voor de opleiding Nanobiology is een numerus fixus ingesteld. De 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Nanobiology worden toegewezen via een selectieprocedure. De aanmeldingsdeadline hiervoor verloopt op 15 januari 2021. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure van Nanobiology bestaat uit twee onderdelen, te weten een questionnaire (online vragenlijst) en een selectie-examen. 

Questionnaire
Na het sluiten van de aanmeldingstermijn ontvangen alle kandidaten een bericht met een link naar de questionnaire. Hierin vragen we o.a. je schoolcijfers en motivatie. 

Het volledig invullen en op tijd indienen van de questionnaire is verplicht om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure en om uiteindelijk een definitief rangnummer te ontvangen in april. Indien je de questionnaire niet volledig en op tijd hebt ingediend, eindigt helaas de selectieprocedure voor jou.

Selectie-examen en voorbereidingstesten
Indien de questionnaire volledig en op tijd is ingediend, ontvang je bericht dat je verder deel kan nemen aan de selectieprocedure. Met dit bericht ontvang je ook studiemateriaal ter voorbereiding op het selectie-examen en informatie over voorbereidingstesten 

Na het afronden van de voorbereidingstesten, ontvang je gedetailleerde informatie over het maken van het online selectie-examen.

Het online selectie-examen is gebaseerd op het studiemateriaal dat je van te voren hebt ontvangen en zal in februari 2021 worden afgenomen, precieze datum volgt

Ranking & uitslag

Op basis van de scores op de questionnaire en de resultaten van het selectie-examen wordt een totaalranking opgesteld. Van Studielink krijg je op 15 april 2021 een bericht met je definitieve rangnummer van de selectie. 

Als je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Nanobiology krijg je via een apart bericht van Studielink een plaats aangeboden. Deze plaats dien je te accepteren binnen twee weken, anders vervalt deze en kun je er geen aanspraak meer op maken.

Denk eraan dat je aan alle toelatingseisen moet voldoen om uiteindelijk te worden ingeschreven.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel nanobioloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse en bekwaamheid in wiskunde, natuurkunde en biologie.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Op de questionnaire kun je je niet voorbereiden. Voor het selectie-examen vragen we je studiemateriaal door te nemen, dat je vooraf krijgt toegestuurd. De nadruk binnen de gehele selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten om een goede nanobioloog te worden.


Terug naar ToelatingseisenNog vragen?

Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Nanobiology vind je op deze website en in de FAQ.

Heb je toch nog een vraag, stel deze dan via Selection-BSc-NB@tudelft.nl.