Numerus Fixus

Voor de opleiding Nanobiology is een numerus fixus ingesteld. De 120 beschikbare plaatsen in de opleiding Nanobiology worden toegewezen via een selectieprocedure. De aanmeldingsdeadline hiervoor verloopt op 15 januari 2024. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure van Nanobiology bestaat uit twee onderdelen, te weten een questionnaire (online vragenlijst) en een selectie-examen.

Questionnaire

Na het sluiten van de aanmeldingstermijn ontvangen alle kandidaten een bericht met een link naar de questionnaire. Hierin vragen we o.a. je schoolcijfers, extra vaardigheden en motivatie. Aan het einde van de questionnaire vragen we je een aantal oefeningen en checks te doen ter voorbereiding op het examen, zodat je bekend raakt met hoe online proctoring werkt en wat er voor nodig is. Je krijgt 2,5 week de tijd om de questionnaire geheel in te vullen en af te ronden.

Het volledig invullen en op tijd indienen van de questionnaire is verplicht om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure en om uiteindelijk een definitief rangnummer te ontvangen in april. Indien je de questionnaire niet volledig en op tijd hebt ingediend, eindigt helaas de selectieprocedure voor jou. Let dus goed op alle deadlines die we meermaals duidelijk zullen communiceren.

Selectie-examen en voorbereiding

‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčIndien de questionnaire volledig en op tijd is ingediend, ontvang je van ons bericht dat je verder deel kan nemen aan de selectieprocedure, d.m.v. het maken van het selectie-examen.

Voorbereiding
Zodra je start met de questionnaire op het platform waar dit wordt aangeboden, kun je daar het studiemateriaal vinden, dat dient ter voorbereiding op het selectie-examen. Je hebt hier dus beschikking over vanaf de start van de selectie.

De oefeningen en checks die we je laten maken aan het einde van de questionnaire dienen ook ter voorbereiding op het examen.

Selectie-examen
Na het afronden van de questionnaire ontvang je gedetailleerde informatie over het maken van het online selectie-examen. Dit selectie-examen is een online proctored examen dat maximaal 90 minuten duurt en zal plaatsvinden in februari 2024. Op een later moment kun je alle data op deze website terugvinden. 

Het examen is gebaseerd op het studiemateriaal. Dit studiemateriaal en het examen zijn ontworpen om jou een goed beeld te geven van wat Nanobiology inhoudt en hoe natuurkunde en wiskunde ingezet worden om complexe biologische vraagstukken te begrijpen.

Het examen is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure en dient te worden gemaakt om de selectieprocedure af te ronden en een rangnummer te ontvangen in april.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores op de questionnaire en de resultaten van het selectie-examen wordt een totaalranking opgesteld. Van Studielink krijg je op 15 april 2024 een bericht met je definitieve rangnummer van de selectie.

Als je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Nanobiology krijg je via een apart bericht van Studielink een plaats aangeboden. Deze plaats dien je te accepteren binnen twee weken, anders vervalt deze en kun je er geen aanspraak meer op maken.

Denk eraan dat je aan alle toelatingseisen moet voldoen om uiteindelijk je inschrijving te kunnen afronden.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel nanobioloog kunnen worden. Via selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse en bekwaamheid in wiskunde, natuurkunde en biologie.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Op de questionnaire kun je je niet echt voorbereiden. Zorg wel dat je alles goed en volledig invult en let goed op de deadline. Voor het selectie-examen vragen we je het studiemateriaal door te nemen. De nadruk binnen de gehele selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten om een goede nanobioloog te worden.

Meer informatie


Terug naar ToelatingseisenNog vragen?

Alle informatie over de selectieprocedure van de opleiding Nanobiology vind je op deze website en in de FAQ.

Heb je toch nog een vraag, stel deze dan via Selection-BSc-NB@tudelft.nl.