Vakgebied

Waarom Nanobiology?

  • De technologische vooruitgang maakt het pas sinds kort mogelijk om biologie op nanoniveau te beoefenen.
  • Je studeert aan de grenzen van een interessant nieuw vakgebied waarin natuurkunde en biologie samenkomen.
  • Je profiteert van de gebundelde expertise van twee topinstituten in Delft en Rotterdam.
  • Je krijgt de kans om in een stimulerende internationale omgeving te werken met state-of-the-artonderzoeksvoorzieningen.

Internationaal onderzoek

Nanobiologie is een snelgroeiend internationaal onderzoeksgebied dat is gebaseerd op technische ontwikkelingen en interdisciplinaire samenwerking. We mogen verdere vooruitgang verwachten in methoden voor nieuwe vormen van onderzoek naar en inzicht in de fundamentele mechanismen die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en ziekte op molecuul- en celniveau.

Samenleving: geneesmiddelen, energie, voeding

De bacheloropleiding Nanobiology brengt de basiskennis en -vaardigheden bij die nodig zijn voor de beschrijving en bestudering van de complexiteit van levende systemen. De nadruk ligt in deze opleiding op het leren toepassen van kwantitatieve analyses op basis van natuurkundige principes. Deze vaardigheden en kennis kunnen tot veranderingen leiden die in de nabije toekomst maatschappelijke gevolgen zullen hebben, niet alleen voor geneesmiddelen maar ook op het gebied van energie, voeding en verder. De nanobiologie stelt je in staat positief bij te dragen aan de samenleving door huidige en toekomstige problemen aan te pakken.


Ga verder naar De opleiding