Veelgestelde vragen

Toelating

Is deze opleiding moeilijk?

Elke opleiding aan de TU Delft is uitdagend, dus zorg ervoor dat je je meteen voor 100% inzet. Je kunt het altijd later wat rustiger aan doen, maar als je meteen punten laat liggen wordt het lastig om dat later in het jaar te compenseren. Denk eraan dat je op universitair niveau veel sneller wordt geacht te leren dan op het vwo. Het aantal studie-uren voor de opleiding Nanobiology is vergelijkbaar met dat van andere opleidingen aan de TU Delft. Wij schatten dat de studielast waarschijnlijk het meest overeenkomt met die van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, die over het algemeen als uitdagend en veeleisend wordt beschouwd. Je hebt elke week 20 tot 26 uur les. Daarnaast zul je tijd kwijt zijn aan werken in groepjes, individueel werk, zelfstudie en voorbereiding van tentamens. Je moet uitgaan van een fulltime werkweek (40 uur). Deze opleiding is opgezet voor ambitieuze studenten die bereid en in staat zijn om hard te werken. 

Inschrijven

Moet ik me bij beide universiteiten inschrijven?

Je schrijft je via Studielink alleen in bij de TU Delft en alleen aan deze universiteit betaal je het collegegeld. Je wordt automatisch ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Selectieprocedure

Selectieprocedure

Ja, alles over de selectieprocedure kun je vinden op deze pagina

Verschillen tussen opleidingen

Wat is het verschil tussen deze opleiding aan de TU Delft en aan een andere universiteit?

Nanobiology is een unieke bacheloropleiding in Nederland. Het is de enige opleiding die door de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam gezamenlijk wordt aangeboden.

Wat is het verschil tussen deze opleiding aan de TU Delft en een opleiding op hbo-niveau?

Een opleiding Nanobiology bestaat op hbo-niveau niet. 

Kun je je inschrijven voor twee opleidingen tegelijk?

Dat zal niet meevallen, gezien het grote aantal contacturen aan de TU Delft en in Rotterdam. Met name tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding heb je drukke weken vol colleges, practica en werkcolleges, waardoor je weinig tijd overhoudt voor een tweede opleiding. Sommige studenten slagen er echter in om twee masteropleidingen te combineren. De studieadviseur of studentendecaan kan je daarover adviseren. Als je Nanobiology studeert, is het in principe niet mogelijk om een andere opleiding te volgen. Uit onze ervaring met studenten die dat hebben geprobeerd, is gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om de contacturen in Delft en Rotterdam te combineren met de verplichtingen van een andere opleiding. Er is echter wel een opleidingsprogramma aan de EUR dat speciaal is opgezet voor studenten die behoefte hebben aan een tweede opleidingsprogramma, namelijk over de filosofie van hun specifieke discipline. Als je beide opleidingen wilt volgen, zul je je rooster daarop moeten afstemmen. Je doet dat op eigen risico! 

Verschillende locaties

Wat is het verschil tussen de universiteiten die deze opleiding aanbieden?

De TU Delft is een echte technische universiteit. Aan de TU Delft word je opgeleid tot ingenieur, wat je tijdens je opleiding Nanobiology duidelijk zult merken. Wis- en natuurkunde nemen binnen deze opleiding een belangrijke plaats in en de docenten die deze modules geven zijn bijzonder goed thuis in hun specialisatie.

De docenten aan het Erasmus MC komen allemaal uit de onderzoekswereld, iets wat je ook tijdens de colleges zult merken. Zij zullen de informatie in boeken regelmatig aanvullen met de nieuwste ontwikkelingen uit de biomedische wetenschap.

Waarmee moet ik rekening houden bij de keuze tussen Delft en Rotterdam?

Voor Nanobiology hoef je niet te kiezen tussen steden. Beide steden (Delft en Rotterdam) zijn even sterk vertegenwoordigd binnen de opleiding. Elke week heb je in beide steden college. 

Hoe makkelijk is het om heen en weer te reizen tussen de steden waar deze opleiding wordt verzorgd?

Dat is heel makkelijk: er zijn prima treinverbindingen tussen Rotterdam en Delft.

De afstand tussen de universiteiten is niet groot, dus de reistijd is geen probleem. Het rooster wordt zo ingedeeld dat je nooit op dezelfde dag tussen de twee universiteiten heen en weer hoeft te reizen (tenzij er geen andere mogelijkheid is, maar dat is nog nooit voorgekomen). Hoe dan ook, er gaan ieder uur acht treinen tussen Delft en Schiedam Centrum. Vanaf station Schiedam vertrekken regelmatig bussen en metro’s naar de universiteiten. De reistijd tussen Delft en het Erasmus MC bedraagt ongeveer 20-25 minuten.

Vrouwelijke studenten

Wat is de verhouding mannen/vrouwen binnen de opleiding?

De verhouding mannen/vrouwen is 50/50. 

Opleidingsprogramma

Hoe laat zijn de colleges?

1e periode 08.45 - 09.30
2e periode 09.45 - 10.30
3e periode 10.45 - 11.30
4e periode 11.45 - 12.30
Pauze
5e periode 13.45 - 14.30
6e periode 14.45 - 15.30
7e periode 15.45 - 16.30
8e periode 16.45 - 17.30
9e periode 17.45 - 18.30
10e periode 18.45 - 19.30

Voor het Erasmus MC zijn er geen vaste lestijden voor Nanobiology, aangezien die afhankelijk zijn van de module, de docent en de beschikbaarheid van lesruimte. Op asklepios.eur.nl vind je een rooster voor jaar 1, 2 en 3 van de bacheloropleiding Nanobiology.

In welke taal worden de colleges gegeven?

De studie Nanobiology is volledig in het Engels. Dit betekent dat de colleges in het Engels gegeven worden. 

Waar kan ik informatie vinden over de modules die ik ga volgen?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken tijdens de bacheloropleiding. Een pdf van alle afzonderlijke modules van onze opleidingsprogramma’s zijn te vinden in de online prospectus: studyguide.tudelft.nl > 2020-2021 > Organization: Applied Sciences > Education Type: Bachelor > Education:  Bachelor Nanobiology.

Voor Nanobiology zijn modules uit het eerste, tweede en derde jaar opgenomen in de prospectus. Daar vind je informatie over de inhoud van de modules, de taal waarin deze worden gegeven (Engels!), het soort toetsen dat je binnen de module krijgt en de verplichte literatuur. Voor het derde jaar is er informatie te vinden over de verschillende onderdelen, zoals het afstudeerproject (20 ECTS), de minor (30 ECTS) en de keuzevakken (4 x 2,5 ECTS).

Hoeveel wiskunde krijg je in het eerste jaar?

Je moet ervan uitgaan dat in het eerste jaar de meeste wiskunde wordt gegeven. Gedurende vrijwel het hele jaar heb je elke week twee hele dagen (16 uur in totaal) wiskunde in Delft. 16 van de 60 studiepunten in het eerste jaar zijn voor wiskunde. In het tweede jaar wordt het aandeel natuurkunde iets groter. In het eerste en tweede jaar van de bacheloropleiding bestaat de stof voor een derde uit wiskundemodules, een derde uit natuurkundemodules en een derde uit biologiemodules. Uiteraard zijn die modules met elkaar geïntegreerd, dat is het hoofddoel van deze opleiding Nanobiology. 

In welke taal zijn de boeken geschreven?

Voor Nanobiology zijn alle boeken in het Engels.

Het begin van de opleiding

Waar moet ik aan het begin van de opleiding rekening mee houden?

Aan het begin van je opleiding moet je heel wat regelen en doen. Daarnaast zul je keuzes moeten maken. Wil je een kamer huren of thuis blijven wonen? Hoe ga je je opleiding bekostigen? Je krijgt je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Ga je bij een sportvereniging, of een ander soort vereniging? Op de website Welkom nieuwe student vind je praktische informatie, links en een inleidend filmpje. Tijdens de eerste studieweek is er een dubbele oriëntatiedag: één in Delft en één in Rotterdam. Je wordt verwelkomd en krijgt alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken met je opleiding. Tijdens die twee dagen volg je al modules, waaronder Analysis 1, Genetics en Introduction to Studying Nanobiology. Vanaf het allereerste begin heb je elke dag van deze week college. Samen met je mentor en mentorgroep leer je de weg te vinden in Delft en Rotterdam. 

Waar wordt het eerste college gehouden?

Dat is afhankelijk van het rooster voor de eerste week, maar voorheen is dat altijd in Rotterdam geweest, in het Erasmus MC Education Center. Op de tweede dag begin je aan je colleges in Delft. 

Wat heb je nodig?

Heb ik een computer nodig?

Ja, een laptop is voor de opleiding Nanobiology verplicht. Je zult deze bij veel van je opdrachten moeten gebruiken (bijvoorbeeld om te programmeren). Studenten kunnen met korting een laptop aanschaffen via het laptopproject van TU Delft. 

Tentamens

Welke vorm hebben de tentamens?

De meeste tentamens zijn schriftelijk, net als de eindexamens op de middelbare school. Er worden daarnaast ook toetsen afgenomen in de weken waarin de modules worden onderwezen. In principe wordt alle lesstof wekelijks geoefend door middel van werkcolleges. Daarnaast wordt een klein deel van de vakken praktisch getoetst. Denk aan de lab-vakken en de programmeer-vakken.

Onderwijs in Corona tijd

Hoe worden (werk-)colleges georganised?

Het merendeel van de colleges en werkcolleges wordt online gegeven. De eerstejaars-studenten volgen 2 dagen per week les op campus. De resterende drie dagen per week krijgen ze online les. Deze online (werk-)colleges worden gegeven via Brightspace, Zoom of Microsoft-Teams.

Zijn er practica op campus?

Tijdens het tweede semester van het eerste jaar volg je Labcourse. Vooralsnog zijn de plannen om het vak dit jaar op campus te houden.

Hoe worden tentamens georganiseerd?

Alle tentamens worden vooralsnog online afgelegd.

Begeleiding

Is er studiebegeleiding beschikbaar?

Na een inleidend gesprek met je studieadviseur aan het begin van de opleiding word je regelmatig uitgenodigd om je vorderingen te bespreken en eventueel je studieplan bij te werken. De studieadviseur is je eerste aanspreekpunt als je vragen en/of problemen m.b.t. je studie hebt. Kenmerkend voor de opleiding Nanobiology is het snelle, persoonlijke contact, dat mogelijk is omdat de opleiding niet zo groot is.

Je mentor kan al je vragen over de opleiding beantwoorden en praktische tips geven over effectief studeren. Hij of zij heeft namelijk een jaar eerder dezelfde modules gevolgd als jij.

Als je informatie zoekt over het verbeteren van je studievaardigheid, kunnen deze twee websites goed van pas komen: Career & Counselling Services en Studentbegeleiding (EUR).

Hoeveel vakantie heb ik?

De vakanties zijn met groen aangegeven op de universitaire jaarkalender. Op die dagen zijn er geen tentamens of colleges. Je hebt ongeveer tien weken vakantie, plus een aantal nationale feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van die dagen om zich voor te bereiden op tentamens of herkansingen, of om aan schrijfopdrachten te werken. Een echte vakantieperiode heb je aan de universiteit eigenlijk niet. 

Tijdens de kerstvakantie in december heb je twee weken vrij. Ook heb je begin februari een vrije week tussen de semesters. In de zomer heb je de tweede helft van juli en de hele maand augustus vrij, tenzij je herkansingen hebt, die meestal in augustus worden gehouden. Nanobiology heeft verder geen vrije weken (ook wel ‘witte weken’ genoemd).

Buitenland

Kan ik in het kader van mijn opleiding naar het buitenland?

Tijdens de bacheloropleiding is er tijdens de minor in het derde jaar de mogelijkheid om georganiseerd naar het buitenland te gaan. Om tijdens de minor (eerste semester van het derde jaar) naar het buitenland te kunnen, moet je op het verwachte tempo studeren en goed presteren. Zie voor meer informatie: study abroad. Tijdens de masteropleiding zijn er meer gelegenheden om naar het buitenland te gaan en dat wordt beslist aanbevolen. 

Honours Programma

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.

Wonen in studentenhuisvesting

Is het makkelijk om een kamer te vinden? En hoe regel ik dat?

Hoe sneller je je inschrijft, hoe groter de kans dat je snel een kamer vindt. Schrijf je daarom tijdig in, bijvoorbeeld bij DUWO (de grootste aanbieder van studentenhuisvesting in Delft).

Als je een kamer in Delft wilt vinden, bevelen wij aan op Huisvesting / op kamers te kijken.

Voor Rotterdam vind je alle nodige informatie op Praktische zaken (EUR).

Verenigingen

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft haar eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten en organiseert activiteiten die verband houden met de opleiding, zoals studiereizen, colleges en excursies, maar ook ontspannende activiteiten.

Studentenverenigingen zijn niet gebonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Het zijn eerder externe gezelligheidsverenigingen. Er zijn allerlei studentenverenigingen, van algemene verenigingen tot verenigingen met een cultureel, sportief of politiek karakter. 

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Dat is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Studieverenigingen bieden boeken te koop aan met korting en organiseren leuke en informatieve activiteiten.

Nanobiology heeft zijn eigen studievereniging: S.V.N.B. Hooke. Deze vereniging houdt zich met name bezig met opleidingsgerelateerde en sociale activiteiten, het met korting verkopen van boeken en het beoordelen van het onderwijs.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee, dat hoeft niet, maar het is wel een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Kijk hier voor meer informatie over studentenverenigingen.

Na de Bachelor

Welke master kan ik doen na mijn bachelor?

Op deze website kun je zien welke masteropleiding aansluit bij je bacheloropleiding.

De meest gekozen MSc opleidingen zijn de MSc Nanobiology en de Leraren opleiding.

Kan ik ook leraar worden?

Ja, dat kan! Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de verschillende mogelijkheden. Je kunt ook al een lesbevoegdheid behalen tijdens je minor.