Waar TB'ers werken

Bedrijfsleven

Het grootste gedeelte van de afgestudeerde TB-ingenieurs komt terecht in het bedrijfsleven. Dat kan zijn bij een groot bedrijf of in de dienstensector zoals bijvoorbeeld in de consultancy, de financiële sector, het verzekeringswezen, bij telecombedrijven, ICT-bedrijven, de transport en logistiek of bij openbare nutsfuncties.

Overheid

TB-ingenieurs zijn niet alleen veelgevraagd in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid. Vooral de zogenaamde ‘technische’ ministeries, zoals Infrastructuur en Milieu, moeten vaak beleidsbeslissingen nemen waar zowel technische als bestuurlijke kennis voor nodig is. Denk maar aan de grote infrastructurele projecten, zoals de uitbreiding van Schiphol, of de Hogesnelheidslijn (HSL).
Een TB-ingenieur kan hierbij op allerlei gebieden adviseren: hij/zij kan onderzoeken of de nieuwe infrastructurele ontwikkelingen of innovaties politiek-maatschappelijk haalbaar zijn; wat de consequenties zijn voor gezondheid, veiligheid en omgeving; hoe het beheer en het onderhoud het beste geregeld kunnen worden, en of ze economisch rendabel zijn.
Ook kan een TB’er worden ingeschakeld om de mogelijkheden van publiek-private samenwerking te onderzoeken; in dat geval wordt het betreffende project gedeeltelijk door de overheid en gedeeltelijk door het bedrijfsleven gefinancierd.

Eigen bedrijf

Ben je liever je eigen baas, dan kun je overwegen een eigen bedrijf op te richten. Een aantal studenten heeft dat zelfs al tijdens de studie gedaan: ze werken als adviseurs (consultants) of ontwikkelen simulatiemodellen of webapplicaties. Bijvoorbeeld:

  • KwinkGroep (een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken)
  • Be Involved (een bedrijf dat Serious Games maakt voor het voortgezet onderwijs en bedrijfseducatie) 
  • TBA Nederland (een bedrijf voor technisch-bestuurskundig advies)

Onderzoek

Een kleine groep afgestudeerde TB’ers komt in het onderzoek terecht, binnen de TU Delft of bij bedrijven als TNO. Het onderzoek bij TBM richt zich onder andere op infrastructuren en diensten via die infrastructuren. Hierbij kun je denken aan (computer)netwerken voor telecommunicatie, financiële diensten of informatie. Of aan leidingen en kokers voor elektriciteit, aardgas, drinkwater of afval(water)verwijdering. Ook voor transport van personen en goederen zijn er verschillende infrastructuren (land, zee, lucht, spoor, ondergronds, etc.).
Bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (of één van de andere faculteiten van de TU Delft) kun je werken en promoveren binnen het Promovendi Programma.

  • Caspar Chorus - eerst promovendus, later (hoofd)docent en onderzoeker en nu hoogleraar en hoofd van de sectie Transport & Logistiek bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft

Werkgevers

Hier een greep uit de lijst van werkgevers bij wie TB’ers inmiddels met een succesvolle carrière bezig zijn: Accenture, AT Osborne, Atos Nederland, Berenschot, Capgemini, Deloitte, Essent, IBM, ING, KLM, KPMG, KPN, Logica, Mckinsey, Ministeries, Oranjewoud, Philips, PwC Nederland, ProRail, Rijkswaterstaat, Royal Haskoning, Schiphol Group, Shell, Siemens, TBA Nederland, Tebodin.