GoodShipping

Het succesverhaal van twee TB alumni

De scheepvaart is een van de grootste milieu vervuilers. Met name de grote containerschepen die enorme hoeveelheden stookolie met giftige stoffen verbruiken zijn een probleem. Zij varen buiten territoriale wateren, waar nauwelijks milieuregels gelden. 80% van de uitstoot van broeikasgassen van de scheepvaart komt daar vandaan. Een doorn in het oog, vinden Astrid Sonneveld en Isabel Welten van het GoodShipping Program. Deze twee SEPAM (nu CoSEM) alumni vinden dat het tijd is om hier verandering in te brengen. Door de inzet van hernieuwbare brandstof willen zij de scheepvaart schoner en duurzamer maken. Daarbij maken zij veelvuldig gebruik van de kennis en kunde die ze tijdens hun studie TB hebben opgedaan.

Uitdaging

De containerscheepvaart is een moeilijke industrie. De marges liggen erg laag, en er is maar een klein aantal rederijen, die daardoor veel macht hebben. Dat maakt het moeilijk om voet aan de grond te krijgen voor verduurzaming van de sector. Daarom heeft GoodShipping, voortgekomen uit het bedrijf GoodFuels, gekozen om de verandering via een alternatieve route in te zetten, namelijk via de verladers. Astrid: “Deze opdrachtgevers, die hun producten laten vervoeren door de rederijen, kunnen wel eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid. De verladers hebben met GoodShipping weer een stukje controle terug, ze voelen zich nu ook minder een speelbal van de machtige rederijen”. Door het probleem op macroniveau te bekijken kunnen dus wel stappen gezet worden. “Deze manier van werken is echt iets wat we hebben geleerd tijdens onze studie Technische Bestuurskunde,” aldus Astrid.

Onderscheidend

In de praktijk zijn het vooral de koplopers onder de rederijen of juist de bedrijven die het moeilijk hebben vanwege de hevige concurrentie, die open staan voor het gebruik van biobrandstof. “Zij zien het als een manier om zich te onderscheiden van de rest. Natuurlijk helpt het ook dat een groeiende groep verladers nu eisen stelt, want het gebruik van hernieuwbare brandstof is niet verplicht,” legt Astrid uit. Idealiter heeft GoodShipping binnen een aantal jaren een certificeringsmiddel ontwikkeld, die de standaard wordt voor de sector, vooral om transparantie te bevorderen. “In onze contacten met de scheepvaartindustrie komt de kennis die we hebben opgedaan bij TB weer van pas,” aldus Astrid. In het geval van Astrid de kennis van de specialisatie Transport & Logistics. Isabel volgde de specialisatie Energy & Industry.

Succesvol

GoodShipping timmert goed aan de weg. Ondanks dat het programma nog maar net een dik jaar draait, zijn er al verschillende successen geboekt. Het begon klein met het Nederlandse bedrijf Tony’s Chocolonely als eerste klant die zich niet alleen hard maakt voor de productie van slaafvrije chocolade, maar ook duurzame chocolade. Inmiddels is ook internationaal bedrijf DHL aangesloten en heeft het initiatief GoodShipping meerdere awards gewonnen, waaronder de Accenture Innovation Award en de TEDx Award. In de maritieme industrie zijn Astrid en Isabel inmiddels bekende gezichten. Het tv-programma Brandpunt zorgde dat ook een groter publiek werd bereikt. Astrid: ”Daar zijn we heel blij mee want daarmee creëren we bewustwording voor de problematiek. Tegenwoordig wordt zo’n 90% van alle goederen per containerschip vervoerd, terwijl de consument zich totaal niet bewust is hoe vervuilend dit is.”

Meerwaarde van TB

Tijdens de studie volgde Isabel ook de minor International Entrepreneurship & Development. “Daar heb ik al interessante ondernemersvaardigheden opgedaan die ik nu ook weer toepas en merkte ik dat ik ook echt wil bijdragen aan een betere wereld. Daarom past GoodShipping ook goed bij mij. Je hebt een solide technische achtergrond nodig om dit werk te kunnen doen, maar moet ook als bruggenbouwer kunnen fungeren richting verschillende belanghebbenden, een bredere blik hebben dan techniek alleen. Dat vind ik ook de meerwaarde van de studie Technische Bestuurskunde” aldus Isabel. Astrid vindt de stakeholdersanalyse die bij TBM centraal staat heel waardevol: “Die gebruik ik nu nog dagelijks in mijn werk. Evenals de generieke manier van problemen structureren en het werken met Excel”.

Waarom TB?

Interessant genoeg viel de keuze niet meteen op de studie TB bij Astrid. “Ik ben gestart bij Industrieel Ontwerpen, maar na een paar maanden geswitcht. Ik dacht eerst dat de studie TB niet zo bij mij paste, want ik was op zoek naar een studie met een stevige wiskunde component en dacht dat TB veel te politiek zou zijn. Maar Technische Bestuurskunde bleek juist veel wiskundiger dan IO en de stakeholdersbenadering vond ik juist interessant.” Isabel twijfelde eerst nog om een pilotenopleiding te doen, maar besloot toch om voor een technische studie te gaan. Juist de combinatie bèta-gamma sprak haar aan in TB; het inzetten van techniek om maatschappelijke problemen op te lossen.

Advies

Zowel Astrid als Isabel waren als student actief in commissies voor studie- en studentenvereniging, hebben stage gelopen bij bedrijven en zien hier ook de meerwaarde van. Isabel: “Juist omdat je allerlei activiteiten oppakt naast je studie, leer je prioriteiten stellen en efficiënter werken. Het is leuk en leerzaam om nieuwe vaardigheden op te doen en ze komen ook van pas wanneer je straks aan het werk gaat.” Isabel: “Ik wil studenten ook aanraden om zo veel mogelijk uit hun studie te halen: ga bij verschillende bedrijven langs, doe mee met inhouse dagen en business courses. Als je eenmaal voor een bedrijf werkt, kan dat niet meer, dus maak gebruik van deze luxe positie.” Astrid sluit daarbij aan, maar wil studenten ook adviseren om zich niet door de bedrijven met het geld te laten leiden. “Ga bij jezelf te rade, wat vind ik belangrijk, wat vind ik leuk en zoek een inspirator, niet pas als je bijna afstudeert, maar al eerder tijdens de studie, dat helpt je bij het maken van keuzes voor vakken en specialisaties. Zo kan je in een vroeg stadium al richting geven aan je carrière.”

Over Astrid en Isabel

Astrid studeerde Technische Bestuurskunde en deed de master SEPAM (nu CoSEM) en rondde haar opleiding cum laude af in 2015. Na haar afstuderen ging ze meteen aan de slag bij het bedrijf GoodFuels, een wereldwijde pionier in duurzame brandstoffen voor zee- en landtransport. Vanuit dit bedrijf startte ze samen met Isabel GoodShipping op.

Ook Isabel studeerde Technische Bestuurskunde. Zij rondde de master SEPAM (nu CoSEM) af in 2014. Haar afstudeerstage deed ze bij Procter & Gamble, een multinational die consumentenproducten maakt. Hier werkte ze drie jaar aan vermindering van de CO2 uitstoot in de transportketen, voordat ze bij GoodShipping aan het werk ging.