Vincent Alkema

Tweejarig Rijkstraineeprogramma bij het Ministerie van Defensie

Ongeveer rond mijn profiel-keuze op de middelbare school wist ik dat ik graag op de Technische Universiteit van Delft wilde studeren. Ik heb uiteindelijk Technische Bestuurskunde gekozen, omdat deze studie mij de mogelijkheid bood om zowel met techniek bezig te zijn als met de invloed die techniek op de samenleving heeft door de brug hier tussen te slaan. Daarnaast had ik destijds al een brede interesse en sloot Technische Bestuurskunde daar goed op aan. In 2011 ben ik begonnen met Technische Bestuurskunde en al snel moest ik een domeinkeuze maken. Het domein dat ik heb gevolgd is Transport & Logistiek, een domein dat ik erg interessant vond.

Master EPA

Het masterprogramma dat ik na mijn bachelor heb gedaan is de Master Engineering & Policy Analysis (EPA). Deze master volgt de bachelor Technische Bestuurskunde op met een sterke focus op programmeren, modelleren en het maken en gebruiken van simulatiemodellen op allerlei thema’s die vallen onder zogenaamde International Grand Challenges. Dit zijn grote grensoverschrijdende problemen waar geen eenduidige oplossingen voor zijn, voorbeelden hiervan zijn de vluchtelingencrisis, de gevolgen van klimaatverandering en cyber security. De colleges van deze master worden voor het grootste deel in Den Haag gegeven zodat je dicht bij de politiek, overheid en internationale organisaties zit, wat de studie bijzonder leuk maakt.

Afstudeeronderzoek

Ter afronding van de master EPA heb ik een afstudeeronderzoek gedaan waarin ik in zes maanden een datamodel heb gemaakt waarmee hulpverleners tijdens een natuurramp ondersteund kunnen worden. Dit datamodel kan op iedere willekeurige locatie ingezet worden en biedt visuele informatie over hoe een natuurramp de bereikbaarheid van de getroffen populatie heeft beïnvloed en biedt inzicht in mogelijke gevolgen voor hulpverleningsactiviteiten. Dit onderzoek heeft mijn programmeervaardigheden goed op de proef gesteld, heb ik een kijkje kunnen nemen in hoe diverse organisaties zoals Defensie, het Rode Kruis etc. omgaan met hulpverlening tijdens natuurrampen, en heb ik ingezien welke rol technologie kan spelen in het helpen van mensen die getroffen zijn.

Naast de studie

Terugkijkend op mijn studietijd heb ik naast de studie veel mogelijkheden aangepakt om dingen te ondernemen. Tijdens de minorperiode in de bachelor in mijn 3e jaar ben ik voor een half jaar naar Barcelona geweest om daar vakken te volgen, dit was een geweldige tijd. Later heb ik mijn studie voor een jaar stilgelegd om voltijd bestuur te kunnen doen bij de studievereniging van Technische Bestuurskunde, Curius. Een bestuursjaar is heel leuk en erg waardevol, omdat je er veel van leert maar ook veel contacten opdoet.Na mijn bestuursjaar heb ik een jaar in de Facultaire Studentenraad gezeten waar ik de belangen van studenten representeerde. Tijdens mijn master was er in het 2e jaar een mogelijkheid om specialisatievakken te kiezen in het buitenland. Ik heb mijn specialisatievakken op de School of Public & Environmental Affairs aan Indiana University in de Verenigde Staten gedaan.

Aan het werk

Na mijn master cum laude afgerond te hebben in augustus 2018 ben ik direct begonnen aan het Rijkstraineeprogram-ma bij het Ministerie van Defensie. Dit traineeprogramma is een baan waarin je in twee jaar tijd op vier verschillende functies mag werken en waarbij je veel opleidingsmogelijkheden hebt om je verder te ontwikkelen.Voor één van mijn opdrachten ben ik 6 maanden naar Boston, USA gegaan om daar een handelsmissie geleid door Minister-president Rutte te organiseren. Afgelopen september ben ik weer teruggekomen in Nederland en aan de slag bij het Defensie Cyber Commando.Mijn kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan bij Technische Bestuurskunde komen me nog dagelijks goed van pas en maken dat ik mij snel een onderwerp eigen kan maken. Veel modellen en methodes die bij Technische Bestuurskunde aan bod komen kan ik tijdens mijn werk inzetten om structuur aan te brengen in ingewikkelde uitdagingen. Technische Bestuurskunde geeft je een ontzettend goede basis om klaar te zijn voor het werkende leven.