Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Technische Bestuurskunde duurt drie jaar. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. Tijdens een periode krijg je drie vakken. In de eerste twee jaar volg je per periode negen weken college en de laatste week sluit je af met tentamens.

De studie is een mix van verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en projecten. Simulaties en een managementgame zijn hier onderdeel van. In de tweede helft van het eerste jaar kies je een technologiespecialisatie (domein) waarbinnen je meer van de techniek te weten komt. Ook is in bijna elke periode ruimte gereserveerd voor vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.

Je derde jaar start met een minor: een samenhangend pakket van keuzevakken. Dit kun je eventueel in het buitenland doen. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Na de afronding van de studie mag je Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

Een studiejaar heeft vier kwartalen die elk worden afgesloten met een tentamenperiode. Het programma bestaat uit een mix van verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, projecten en zelfstudie en een managementgame. De colleges duren meestal 2 uur inclusief een korte pauze en vinden plaats tussen 8.45-12.45 uur en 13.45-17.45.

Studieschema

Klik om te vergroten

Clusters

De studie is opgebouwd uit vier clusters:

Analyse van socio-technische systemen

Je volgt technisch-bestuurskundige kernvakken waarin je leert hoe je complexe problemen met technische, organisatorische en bestuurlijke aspecten op systematische wijze kunt analyseren. Je leert hoe je het proces van probleemoplossen in verschillende fasen kunt opdelen en wat de valkuilen zijn in het proces van probleemformulering. Je maakt kennis met de verschillende methoden en gereedschappen om de bij het probleem betrokken partijen te identificeren en hun standpunten te analyseren. Ook raak je vertrouwd met de diverse modelleertechnieken. Je houdt je bezig met het opstellen van ontwerpeisen voor mogelijke oplossingsalternatieven en je leert te bepalen wat in een gegeven situatie, voor een bepaalde opdrachtgever, de meest gewenste oplossing is. 

Bestuur van socio-technische systemen

Je bestudeert theorieën over besluitvorming, bestuurskunde, organisatie & management en juridische vraagstukken die bij besluitvorming een rol spelen. Je leert welke overheden er zijn, welke bevoegdheden ze hebben, hoe overheidsbeslissingen worden genomen, hoe overheden en bedrijven zijn georganiseerd en worden bestuurd, hoe ze functioneren, en hoe je beleidsinstrumenten van overheden en bedrijven in de praktijk toepast. Daarnaast leer je over de economie in besluitvormingsprocessen rond infrastructuren: basisbegrippen in de bedrijfseconomie, de marktwerking rond infrastructuren, en het afwegen van kosten en baten. Tot slot krijg je inzicht in hoe bestuur en bedrijf op elkaar inwerken wanneer er besluiten moeten worden genomen. 

Wiskundige modellering

In de eerste plaats krijg je de wiskundevakken die dienen ter ondersteuning van het techniekonderwijs, zoals analyse. Heel belangrijk bij Technische Bestuurskunde is de wiskunde die je moet beheersen om kwantitatieve (cijfermatige) modellen van probleemsituaties te kunnen maken. Als je die in de computer representeert, kun je er bijvoorbeeld simulaties mee uitvoeren. Daarmee krijg je meer inzicht in de mogelijke gevolgen van de verschillende oplossingsalternatieven. Er bestaan verschillende typen modellen (bijvoorbeeld continu of discreet), waarvoor uiteenlopende wiskundige kennis nodig is. Ten slotte doe je in vakken als Onderzoeksmethoden & data-analyse en Statistiek & data-analyse de kennis op die je nodig hebt om zelf een onderzoek op te zetten en de uitkomsten van bijvoorbeeld enquêtes statistisch te analyseren. 

Technologiespecialisatie

Omdat je je niet kunt specialiseren in elke technologie kies je bij de opleiding Technische Bestuurskunde een technologiedomein waarbinnen je meer van de techniek te weten komt. De drie domeinen zijn:

  • Energie & Industrie
  • Informatie & Communicatie
  • Transport & Logistiek

Vaardigheden

In bijna alle kwartalen leer je een vaardigheid die nuttig is voor de TB-ingenieur. Je kunt met je theorieën nog zo'n mooie oplossing hebben gevonden, als het je niet lukt de belanghebbenden daarvan te overtuigen, is je inspanning voor niets geweest. Daarom leer je presenteren, rapporteren en debatteren. Zo kun je later als TB-ingenieur je interdisciplinaire rol beter vervullen.

Het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les over de analyse van complexe socio-technische systemen, het bestuur van complexe socio-technische systemen, wiskundige modellering en technologiespecialisatie. In het derde kwartaal kies je één domein waarvan je meer te weten wilt komen.

Het tweede jaar

In het tweede jaar krijg je vakken die voortbouwen op het eerste jaar. Het jaar staat in het teken van verdieping en verbreding van je kennis. Zo krijg je vervolgvakken over bestuur en organisatie, leer je meer wiskundige modelleermethoden en specialiseer je je verder in je technische domein.

Het derde jaar

Het derde jaar begint met een vrij in te vullen minor, binnen deze opleiding of aan een andere opleiding of universiteit. De eerste helft van het derde jaar besteed je volledig aan een minor, waarmee je jezelf in een door jou gewenste richting kunt ontwikkelen. In de tweede helft van het jaar sluit je de opleiding af met het bachelorproject, Het Bachelor Eind Project, BEP. Daarin voer je een onderzoek uit en laat je zien dat je zelfstandig een probleem kunt aanpakken én hierover schriftelijk kunt rapporteren.

 

Minor

Met je minor kun je gericht aan je toekomst werken. Zoals Wouter. Hij is in een ontwikkelingsland gaan helpen om een bedrijf op te zetten. Eerst volgde hij een kwartaal vakken over verschillen in culturen en in het tweede kwartaal ging hij naar Zambia om de mogelijkheden te verkennen om een bedrijf te starten in zonne-energie. 
Meer informatie over Minors


Online proefstuderen

Meedoen? Kijk op welke data je kunt proefstuderen en meld je aan: proefstuderen.tudelft.nl!