Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Technische Bestuurskunde duurt drie jaar. Een studiejaar is opgedeeld in vier kwartalen van ieder tien weken en wordt afgesloten met een tentamenperiode. Tijdens een periode krijg je drie vakken. Het programma bestaat uit een mix van verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, projecten, zelfstudie en een managementgame. Ook is in bijna elke periode ruimte gereserveerd voor vaardigheden: presenteren, rapporteren en debatteren, maar ook interviewen, feedback geven en informatievaardigheden. Zo kun je later als TB-ingenieur je interdisciplinaire rol beter vervullen.

De colleges duren meestal 2 uur inclusief een korte pauze en vinden plaats tussen 8.45-12.45 uur en 13.45-17.45.

Studieschema

Klik om te vergroten

Clusters

De studie is opgebouwd uit zes leerlijnen of clusters. De eerste vijf genoemde leerlijnen volgt elke student; de laatste is een keuze uit één van de drie specialisaties:

  1. Analyse van socio-technische systemen (o.a. vakken als ‘Probleemanalyse’ en ‘Analyse van multi-actorsystemen’);
  2. Wiskunde en statistiek (o.a. vakken als ‘Differentiaalvergelijkingen en Lineaire Algebra’ en ‘Multivariate data-analyse’);
  3. Programmeren en modelleren (o.a. ‘Inleiding tot Python’ en drie systeemmodelleringsvakken waarin o.a. agentgebaseerd en systeemdynamisch modelleren);
  4. Bestuur van socio-technische systemen (o.a. ‘Bestuur en recht’, ‘Organisatie en management’);
  5. Vaardigheden (o.a. presenteren, debatteren, academisch schrijven);
  6. Drie technische specialisaties (‘Informatie en Communicatie Technologie (ICT)’, ‘Transport en Logistiek (T&L)’ en ‘Energie en Industrie (E&I)’).
     

Online proefstuderen

Meedoen? Kijk op welke data je kunt proefstuderen en meld je aan: proefstuderen.tudelft.nl!