Opleiding

Tijdens de bacheloropleiding volg je een studieprogramma met vakken uit zowel de technische en exacte wetenschap als de sociale en managementwetenschap. Denk aan techniek, wiskunde, economie, bestuur, management, recht en beleidsanalyse. Je leert ook hoe het bedrijfsleven en openbaar bestuur werken, welke overheden er zijn en welke bevoegdheden ze hebben.

Belangrijk bij Technische Bestuurskunde is de wiskunde die je ontwikkelt om cijfermatige impactmodellen voor technologische oplossingsrichtingen te kunnen maken. 

Hechte community

De studie Technische Bestuurskunde staat bekend om haar hechte community. Studenten werken veel samen en de sfeer is zeer open en saamhorig. Dit wordt versterkt door de structuur van de opleiding; je werkt veel in projectgroepen waarin je oplossingen onderzoekt voor actuele kwesties.

Studievereniging Curius

Curius is de studievereniging van faculteit TBM. Vrijwel alle TB-studenten zijn lid van de vereniging die de studentenbelangen behartigt. De vereniging verkoopt studieboeken met korting, maar organiseert ook activiteiten zoals excursies naar bedrijven en overheidsinstellingen, sociale activiteiten zoals borrels en feesten én het eerstejaarsweekend. Daarnaast werkt Curius mee aan het verbeteren van het onderwijs door deel te nemen aan bijeenkomsten waarin voorstellen worden gedaan om TB-vakken inhoudelijk of organisatorisch te verbeteren en aan overleggen met het onderwijsmanagementteam van de faculteit.

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Naar het buitenland

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. In de bacheloropleiding kun je voor je minor naar het buitenland gaan. Als je besluit om hierna een masteropleiding te volgen, dan heb je meer opties. Je kunt er dan in je master voor kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesisproject te werken. Ga naar buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Stage

In het curriculum van de bachelor Technische Bestuurskunde is geen vaste stage opgenomen. Studenten die buiten het curriculum alvast wat praktijkervaring willen opdoen, kunnen wel zelfstandig een stage regelen. Je krijgt hier geen studiepunten voor. Studievereniging Curius heeft een stagebureau dat bemiddelt voor leuke stages. Je kunt ze bereiken via email of telefonisch: 015-2787819.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudielast per week

Colleges
10-12 uur

Projecten
10-14 uur

Zelfstudie
12-16 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Switchers

Het is gebleken dat van de eerstejaars TB-studenten die naar TB switchen vanaf een andere bacheloropleiding aan de TU Delft, 50% een negatief bindend studieadvies krijgt. Daarom begeleiden we deze ‘switchers’ intensief tijdens het eerste jaar van de studie. Als switcher word je nog voor start van het collegejaar uitgenodigd voor een gesprek met een van onze studieadviseurs. Verder word je vanaf de eerste week gekoppeld aan een student-mentor die je begeleidt tijdens je studie.


/* */