Opleiding

Tijdens de bacheloropleiding krijg je vanaf de eerste dag een samenhangend studieprogramma met vakken uit zowel de technische en exacte wetenschappen als de sociale en managementwetenschappen. Denk aan techniek, wiskunde, economie, bestuur, management, recht en beleidsanalyse. Je leert ook hoe het bedrijfsleven in elkaar zit en hoe openbaar bestuur werkt, welke overheden er zijn en welke bevoegdheden ze hebben. De kennis uit deze vakken wordt vaak toegepast op praktijkgevallen in de vorm van projecten. 

Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Technische Bestuurskunde duurt drie jaar. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. Tijdens een periode krijg je drie vakken. In de eerste twee jaar volg je per periode negen weken college en de laatste week sluit je af met tentamens.

De studie is een mix van verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en projecten. Simulaties en een managementgame zijn hier onderdeel van. In de tweede helft van het eerste jaar kies je een technologiespecialisatie (domein) waarbinnen je meer van de techniek te weten komt. Ook is in bijna elke periode ruimte gereserveerd voor vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.

Je derde jaar start met een minor: een samenhangend pakket van keuzevakken. Dit kun je eventueel in het buitenland doen. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Na de afronding van de studie mag je Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

Naar het buitenland

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. In de bacheloropleiding kun je voor je minor naar het buitenland gaan. Als je besluit om hierna een masteropleiding te volgen, dan heb je meer opties. Je kunt er dan in je master voor kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesisproject te werken.
Ga naar buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Stage

In het curriculum van de bachelor Technische Bestuurskunde is geen vaste stage opgenomen. Studenten die buiten het curriculum alvast wat praktijkervaring willen opdoen, kunnen wel zelfstandig een stage regelen. Je krijgt hier geen studiepunten voor. Studievereniging Curius heeft een stagebureau dat bemiddelt voor leuke stages (telefoon: 015-27.87819). De contactpersoon binnen Curius is Isabelle van Schilt (mail: career@curius.nl)

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van de Unit Sport.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. In je eerste studiejaar krijg je een mentor toegewezen die je wegwijs maakt op de campus en in de opleiding. Je mentor staat klaar om de vragen te beantwoorden die bij jou opkomen in het nieuwe leven als student. Daarnaast heeft elke opleiding studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken als studieplanning, studievertraging en studeren met een functiebeperking? Dan staat er een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs voor je klaar. Zij vormen samen Student en Career Support.

Studievereniging Curius

Curius is de studievereniging van faculteit TBM. Vrijwel alle TB-studenten zijn lid van de vereniging die de studentenbelangen behartigt. De vereniging verkoopt studieboeken met korting, maar organiseert ook activiteiten zoals excursies naar bedrijven en overheidsinstellingen, sociale activiteiten zoals borrels en feesten én het eerstejaarsweekend. Daarnaast werkt Curius mee aan het verbeteren van het onderwijs door deel te nemen aan bijeenkomsten waarin voorstellen worden gedaan om TB-vakken inhoudelijk of organisatorisch te verbeteren en aan overleggen met het onderwijsmanagementteam van de faculteit.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudielast per week

Colleges
10 uur

Projecten en practica
5 uur

Zelfstudie
25 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een bindend studie advies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief bindend studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Omzwaaiers

Het is gebleken dat van de eerstejaars TB-studenten die omgezwaaid zijn van een andere bacheloropleiding aan de TU Delft, 50% een negatief bindend studieadvies krijgt. Daarom begeleiden we deze ‘omzwaaiers’ intensief tijdens het eerste jaar van de studie. Als omzwaaier word je nog voor start van het collegejaar uitgenodigd voor een gesprek met een van onze studieadviseurs. Verder word je vanaf de eerste week gekoppeld aan een student-mentor die je begeleidt tijdens je studie.


Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs: