Alexander Verbraeck


Als je op TBM komt studeren krijg je in ieder geval les van Alexander Verbraeck. Hij is hoogleraar Systems and simulation en geeft in het tweede jaar het vak Discrete modellen. Hij staat internationaal bekend als expert op het gebied van modellen.

Modelleren en simuleren

Eén van de belangrijke onderdelen van het onderwijs bij Technische Bestuurskunde is het leren maken van modellen. In het eerste jaar besteden we veel aandacht aan het maken van modellen op papier. Deze modellen maken een afbeelding van een complexe situatie uit de praktijk in een of meer schema’s. Dergelijke schema’s kunnen helpen om een eerste indruk te krijgen van de probleemsituatie, en om een eerste analyse van het probleem te maken.

Omdat een complex probleem veel verschillende eigenschappen bevat, leer je een groot aantal technieken voor modelleren, die elk een andere invalshoek belichten. In veel gevallen willen we naast het maken van een model op papier, ook kunnen rekenen aan het probleem. Berekeningen kunnen helpen om het probleem beter te begrijpen, en worden daarnaast gebruikt om het effect van mogelijke oplossingen te bepalen. Op dat moment kunnen we gebruik maken van simulatie.

Bij simulatie bouwen we een model in de computer, met behulp van speciale programmatuur. In het tweede jaar leer je onder meer werken met het programma Simio, waarin je zo’n computermodel kunt bouwen, en gemakkelijk een animatie kunt maken. Een animatie is een afbeelding waarin alle bewegingen en veranderingen zo realistisch mogelijk zichtbaar worden gemaakt, en waarmee je als het ware een filmpje kunt zien van het model dat je hebt gebouwd.

Aan het eind van het tweede jaar voeren alle studenten bij Technische Bestuurskunde in groepjes twee projecten uit, waarbij een complex probleem opgelost moet worden met behulp van een simulatiemodel. In deze projecten hebben studenten de afgelopen jaren verschillende grote problemen gemodelleerd, zoals het gebruik van elektronische communicatie bij vrachtafhandeling op Schiphol, controle van geïmporteerde rozen bij de Bloemenveiling Aalsmeer, laden van elektrische auto's in een parkeergarage, en de distributie van goederen naar winkels in een middelgrote stad (zie plaatjes).

Ook verderop in de studie wordt veel gebruik gemaakt van simulatie. Als onderdeel van een stage of extern project voeren studenten allerlei projecten uit, waarbij gedetailleerde modellen worden gemaakt van complexe situaties. De modellen helpen besluitvormers om hun beslissingen te onderbouwen, en worden daarnaast gebruikt om aan allerlei betrokkenen uitleg te geven over de effecten van mogelijke oplossingen. Studenten gebruiken hun modellen voor het ondersteunen van vraagstukken in allerlei organisaties in binnen- en buitenland, zoals Schiphol, KLM, de Rotterdamse haven, Heineken, Unilever, PostNL en Rijkswaterstaat, maar ook ministeries, gemeentes, en grote adviesbureaus. In elk van deze projecten laten studenten Technische Bestuurskunde hun meerwaarde zien met behulp van modellering en simulatie.