De rol van Alliander bij het faciliteren van biogas


Auke de Geest

Het bacheloreindproject van Auke de Geest

Na een groot aantal vakken en projecten gedaan te hebben tijdens mijn bachelor-studie was ik er klaar voor: het afronden van mijn bachelor door het doen van mijn bacheloreindproject. In dit project wordt een probleem onderzocht van technische aard waarbij een groot aantal partijen betrokken is. In tegenstelling tot veel andere projecten in de bachelor wordt dit project individueel gemaakt, waardoor het erg belangrijk is dat je alle aangeleerde vaardigheden goed beheerst.

Het onderwerp van mijn project was de verwachte groei van biogasproductie in de toekomst. Meer specifiek, de rol die netbeheerder Alliander zou kunnen spelen bij het faciliteren van deze groei. Alliander is als netbeheerder verplicht de distributie van gas te verzorgen in de aan hen De rol van Alliander bij het faciliteren van biogas Het bacheloreindproject van Auke de Geesttoegewezen gebieden. Het toenemende aantal biogasproducenten (denk aan de vergisting van mest of afvalwater) maakt het voor Alliander belangrijk na te denken over de wijze waarop deze partijen aangesloten kunnen worden op het gasnet. Is dit bijvoorbeeld simpelweg een kwestie van het uitbreiden van het bestaande gasnet of is een nieuw type gasnet nodig om deze groei op te vangen?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heb ik gedurende mijn project acht verschillende medewerkers van Alliander geïnterviewd. Door middel van deze interviews heb ik geprobeerd inzicht te krijgen in de kennis en technische mogelijkheden die momenteel aanwezig zijn bij het bedrijf. Met deze informatie ben ik nagegaan wat de mogelijkheden voor Alliander precies zijn en of de huidige kennis en techniek voldoende zijn om beleid te maken.

Het uiteindelijke resultaat van mijn bachelorproject bestond uit twee conclusies. De eerste was dat Alliander zelf een veelbelovend concept heeft ontwikkeld, namelijk BioNet. Dit type gasnet maakt het mogelijk met een grotere variëteit aan gaskwaliteit om te gaan, waardoor hoge kosten voor het op de juiste kwaliteit brengen van biogas gedrukt kunnen worden. De tweede conclusie was dat er momenteel nog niet voldoende duidelijk is over de juridische mogelijkheden dan wel beperkingen ten aanzien van een BioNet. Deze duidelijkheid is nodig om te voorkomen dat mogelijke kansen niet worden benut of anderzijds onverwachte kosten. Extra onderzoek hiernaar is dus gewenst.