Hoe kunnen we zonnestroom aantrekkelijk houden?


Thomas Taks

Door een regeling uit de tijd van voor de digitale elektriciteitsmeters, betalen eigenaren van zonnepanelen minder energiebelasting dan zou moeten. Door een technische tekortdoening van deze meters, kon terug geleverde elektriciteit niet geregistreerd worden en dus ook niet belast worden. Tegenwoordig hebben de meeste huishoudens een “slimme” meter en kan dit wel. Dit “belastingvoordeel” blijkt jaarlijks 100 miljoen euro op te leveren voor de eigenaren van zonnepanelen. Dat is een behoorlijk tekort op de inkomsten van de belastingdienst. Om dit tekort op te heffen, kan het ministerie van Economische Zaken ervoor kiezen om deze regeling te updaten. Deze regeling leidt er echter wel toe dat het bezitten van zonnepanelen extra aantrekkelijk wordt, omdat het meer geld oplevert en de terugverdientijd dus korter is. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, maar ook de eigenaren van zonnepanelen hebben er dus baat bij dat dit deze regeling blijft. Dan toch maar de regeling behouden zoals deze nu is? Dit is één van de vele vraagstukken waar de Nederlandse overheid de beste oplossing voor moet bepalen.

Omdat deze vraagstukken van groot maatschappelijk belang zijn en er meestal miljoenen euro’s mee gemoeid gaan, wil de besluitnemer graag een afweging maken tussen alle relevante opties en op basis van alle beschikbare informatie. Hier komt de Technisch Bestuurskundige in het spel. Nadat je de opleiding Technische Bestuurskunde hebt voltooid, heb jij kennis van de economische gevolgen van een dergelijk besluit. Ook de gevolgen voor de huidige energievoorzieningen, het elektriciteitsnetwerk en het milieu heb jij al berekend en jij weet ook of burgers, bedrijven of lagere overheden juridische grond hebben om een schadeclaim op te eisen. Voor alle informatie die mist, ben jij ook degene die weet waar hij/zij moet zoeken of je voert zelf een onderzoek uit. Op het moment dat jij klaar bent met je onderzoek, leg je alle voor- en nadelen tegenover elkaar en doe je een aanbeveling aan de probleemeigenaar zodat hij een weloverwogen besluit kan nemen.

Voor mijn Bachelor Eind Project heb ik mij een half jaar lang verdiept in het bovenstaande probleem om te bewijzen dat ik tijdens mijn bachelor voldoende kennis en kundigheid op opgedaan. Het begon met een probleemanalyse om uit te zoeken welke gevolgen kunnen ontstaan en welke partijen invloed kunnen uitoefenen op die besluitvorming. Al snel werd duidelijk dat het grootste probleem voor de besluitvorming was dat het onduidelijk was welke effecten de alternatieven hadden op het aantal huishoudens dat zonnepanelen aanschaft. Om dit te bepalen heb ik een systeemdiagram gemaakt waarin alle alternatieven kunnen worden uitgedrukt in vier vormen van aantrekkelijkheid (investeringskosten, terugverdientijd, CO2-besparing en deelname van buren). In een enquête heb ik huishoudens gevraagd te kiezen tussen een aantal zorgvuldig opgestelde situaties waarin deze factoren variëren. Met de opgedane kennis kan worden bepaald welk alternatief leidt tot het grootste aantal zonnepanelen op Nederlandse daken; Mijn aanbeveling aan het ministerie van Economische Zaken is om de huidige regeling op te heffen en in plaats daarvan de oude subsidieregeling voor zonnepanelen weer in te voeren.

Mijn tip: Zowel binnen als buiten de universiteit wordt zelfstandigheid van je geëist, maar zodra jij zelf initiatief en inzet toont, is (bijna) alles mogelijk hier in Delft!