Informatiestromen tussen hulpdiensten


Sebastiaan Beekes

Sebastiaan Beekes, 2e jaars student

In het eerste jaar van de bachelor heb je elke periode een vak waarbij je samen met een groep medestudenten een specifiek project doet. In de laatste periode van het eerste jaar is dit projectvak ‘Systeemmodellering 2’ . Bij dit vak leer je complexe systemen te analyseren. Je leert wat precies een bedrijfssysteem is, hoe een bedrijfssysteem geclassificeerd kan worden, en hoe prestaties van een bedrijfssysteem geanalyseerd, beïnvloed en verbeterd kunnen worden. Hierbij maak je gebruik van een aantal modellen.

Een voorbeeld hiervan is het IDEF-0 model. Bij dit model wordt een proces zoveel mogelijk opgesplitst in deelprocessen, om inzichtelijk te maken welke actoren, en welke hulpmiddelen nodig  zijn om een bepaald deelproces uit te voeren. Natuurlijk maak je zo’n model niet voor niets. Het is de bedoeling dat je aan de hand hiervan gaat bekijken waar precies eventuele knelpunten zitten binnen het bedrijfssysteem.

Het afgelopen jaar heb ik samen met mijn projectgroep onderzoek gedaan naar de informatiestromen tussen hulpdiensten ten tijde van de brand bij ChemiePack in Moerdijk. Bij ons onderzoek kwamen we tot de conclusie dat hulpdiensten te weinig gebruik maken van het delen van informatie. Zo heeft de brandweer bijvoorbeeld tijd besteed aan het verrichten van metingen, om te onderzoeken welke gevaarlijke stoffen op het bedrijventerrein van ChemiePack opgeslagen lagen.  ChemiePack bleek echter zelf een document te hebben dat beschreef welke gevaarlijke stoffen op welke locatie opgeslagen lagen.

Onze aanbeveling was dat, om te zorgen voor een efficiëntere hulpverlening ten tijde van een calamiteit, het nodig is dat bedrijven digitaal alle informatie omtrent gevaarlijke stoffen delen binnen een database, zodat hulpdiensten online alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om veilig te werk te kunnen gaan.

Tegelijk met het vak Systeemmodellering 2 volg je elke week ook het vak Schriftelijk Rapporteren. Hierbij leer je hoe een wetenschappelijk rapport er uitziet en welke schrijfstijl daar bij hoort, zodat je in staat bent zelf wetenschappelijke rapporten te schrijven. Vanaf dit moment in je bachelor is het dan ook de bedoeling dat alle rapporten die je schrijft, opgesteld zijn volgens de wetenschappelijke stijl. Op die manier is het na de studie Technische Bestuurskunde dan ook geen enkel probleem meer voor afgestudeerde studenten om wetenschappelijke rapporten en artikelen te publiceren!