Innovatie in de zonnestroomvoorziening


Tesse Balkema

Het bacheloreindproject van Tesse Balkema

Aan het einde van je bachelor mag je nog een laatste keer bewijzen dat je de titel Bachelor of Science verdient. Dit doe je door middel van het uit- voeren van een bacheloreindproject. Sinds het begin van mijn studie heb ik mijn domein ‘Energie en Industrie’ erg interessant gevonden. Ik heb ervoor gekozen om de zonnestroomvoor- ziening te onderzoeken, omdat deze markt zich ontzettend snel aan het ontwikkelen is.

In het eerste deel van mijn bachelor eindproject heb ik verschillende landen, die al ver ontwikkeld zijn als het gaat om zonnestroomopwekking, vergeleken. De landen die het verst waren in hun ontwikkeling bleken Duitsland, Spanje, Italië en Japan te zijn. Door te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen deze landen hebben toegepast werd duidelijk welke maatregelen in de afgelopen jaren effectief zijn gebleken. Ik vond bij mijn onderzoek allerlei interessante stimuleringsmaatregelen die andere landen al jaren effectief toepassen. Nederland bleek van deze kennis geen gebruik te hebben gemaakt. Andere landen hadden bijvoorbeeld een effectief lange termijnbeleid ontwikkeld voor de duur van 20 jaar. Investeerders in zonne-energie hebben hierdoor zekerheid dat zij hun investering terug verdienen.

De belangrijkste stimuleringsmaat-regelen heb ik meegenomen in het tweede deel van mijn bacheloreind-project. Het tweede deel van het project bestond uit het ontwikkelen van een dynamisch systeemmodel. In zo’n model worden alle onderdelen in een systeem gemodelleerd. Door de verbanden tussen deze onderdelen in te voegen in het model wordt het mogelijk om de ontwikkelingen op lange termijn te onderzoeken. De effecten van een stimuleringsmaatregel kunnen door middel van dit model worden getest. Tijdens mijn bachelor heb allerlei tools aangeleerd, zoals onder andere deze modeltechniek maar ook schriftelijk rapporteren, onderzoeksvaardigheden en de vakken die ik in het kader van mijn domein heb gehad. Deze hulpmiddelen heb ik goed kunnen toepassen in mijn bacheloreindproject. Tijdens zo’n eindproject merk je pas echt hoeveel je in drie jaar studietijd hebt geleerd.