Nieuwe trams voor Amsterdam


Lilian Lehman

Het bacheloreindproject van Lilian Lehmann

Elke TB’er eindigt zijn of haar bachelor met een bacheloreindproject. In dit project ga je aan de slag met een typisch ‘TB-probleem’ en pas je in de praktijk toe wat je de afgelopen drie jaar hebt geleerd.

De afgelopen maanden heb ik me verdiept in het GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf), hét vervoersbedrijf van Amsterdam, verantwoordelijk voor al het metro-, tram-, en busverkeer in de Stadsregio Amsterdam. Grote kans dat je zelf een keer in een GVB-voertuig gezeten hebt, misschien wel in een van die ontzettend verouderde, krakende trams? Dat is precies waar ik in mijn bacheloreindproject naar heb gekeken! Het GVB moet investeren in nieuwe trams en de vraag is welke tram het beste aangeschaft kan worden.

Een extra dimensie: Ik vind normale trams nogal lelijk. Zo’n bovenleiding die alle mooie gevels in Amsterdam bedekt. Dus ik heb gekeken naar innovatieve, bovenleidingloze tramsystemen en deze vergeleken met een normale tram. Om de vergelijking te maken, heb ik gebruik gemaakt van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, waarbij je niet alleen kijkt naar de financiële zaken (investerings- en onderhoudskosten), maar ook naar maatschappelijke factoren (geluidsoverlast of CO2–uitstoot). Bij bovenleidingloze systemen moet je denken aan een tram met een energieopslag aan boord (accu’s), maar ook een tram die zich contactloos, door middel van inductie verplaatst. Hetzelfde trucje als bij het opladen van je elektrische tandenborstel, maar dan in het groot.

Naar verwachting is dit laatste type tram een goede keuze voor het GVB, zowel in financiële als in maatschappelijke zin. De juiste implementatie van het nieuwe tramsysteem kan onderzocht worden in een vervolgonderzoek. Het bacheloreindproject is het eerste project dat je alleen doet en dat is even wennen. De grootste uitdaging vond ik het kiezen en afbakenen van mijn onderwerp. Er zijn talloze onderwerpen te vinden, maar een echt TB-probleem vinden waar je binnen een paar maanden een zinvol onderzoek naar kunt doen is behoorlijk lastig. Al met al heb ik er veel van geleerd en kijk terug op een succesvolle afronding van mijn TB bachelor!