Onder hoogspanning


Shauny Plettenburg

Het bacheloreindproject van Shauny Plettenburg

Als je bijna al je vakken en projecten van de bachelor hebt afgerond is het tijd om je opgedane kennis en ervaring in praktijk te brengen in het Bacheloreindproject (BEP). Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp dicht bij mezelf te houden. Iets waar ik al van kleins af aan door gefascineerd ben: het wonen in nabijheid van hoogspanningslijnen.
Het huis van mijn ouders staat namelijk onder zulke hoogspanningslijnen. Ik was altijd al geïnteresseerd of deze enig (negatief) effect op je gezondheid zouden kunnen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat bij kinderen wonend nabij hoogspanningslijnen meer kinderleukemie voorkomt dan bij kinderen die daar niet dicht bij wonen. Het is dus mogelijk dat hoogspanningslijnen invloed hebben op het krijgen van kinderleukemie.

Na dit gehoord te hebben, vroeg ik mij af waarom de overheid het toelaat dat woningen nog steeds in de nabijheid van deze hoogspanningslijnen worden gebouwd. En wat blijkt: het Ministerie van Economische Zaken heeft voorgesteld om 350 woningen uit te kopen. Alleen woningen die loodrecht onder de zwaarste hoogspanningslijnen van 220 kV en 380 kV staan en door bevolkingskernen (dichtbewoonde gebieden) lopen komen in aanmerking voor uitkoop.

Een alternatief is het ondergronds verkabelen van hoogspanningslijnen. Dit is echter om technische redenen niet mogelijk bij de zwaarste lijnen. De lijnen met lagere voltages kunnen wel ondergronds verkabeld worden. De mensen die uitgekocht willen worden, moeten wel een marktconforme prijs krijgen voor hun woning. Daarom heb ik onderzocht of de afstand tot de hoogspanningslijnen een rol speelt bij de marktwaarde van een woning. Aangezien in de gemeente Molenwaard de meeste woningen in aanmerking komen voor uitkoop, heb ik hier gekeken of de huizenprijzen voor woningen nabij hoogspanningslijnen verschillen ten opzichte van vergelijkbare woningen die verder weg staan.

Ik heb met behulp van een Geografisch Informatie Systeem de afstand tot de hoogspanningslijnen bepaald van alle verkochte woningen van de laatste 15 jaar. Vervolgens heb ik met een statistische methode, de zogenaamde hedonische prijsmethode, bepaald of woningen in nabijheid van hoogspanningslijnen daadwerkelijk minder waard zijn dan vergelijkbare woningen die niet in de buurt staan. Hieruit kwam naar voren dat dit in ieder geval in de gemeente Molenwaard niet het geval is.

Hoewel de uitkomst lichtelijk teleurstellend is, toont dit onderzoek wel de verschillende aspecten aan waarmee een (toekomstig) student Technische Bestuurskunde te maken krijgt: je vormt het middelpunt bij onder meer bestuurlijke, economische en wiskundige vraagstukken.