Racen op de snelweg


Vishan Baldew

Het bacheloreindproject van Vishan Baldew

Het bacheloreindproject is een groot, individueel project dat het einde van de Bachelor inluidt. Tijdens het project dien je te laten zien wat je de afgelopen jaren hebt geleerd door dat toe te passen op een zelf gekozen vraagstuk. Ik heb ervoor gekozen om onderzoek te doen naar de maximumsnelheid van elektrische auto’s.

Het project bestaat uit twee delen en duurt een half jaar. Tijdens het eerste gedeelte analyseer je een probleem en wordt duidelijk waarom er een bepaald onderzoek nodig is. Tijdens het tweede gedeelte ga je dit onderzoek daadwerkelijk uitvoeren. Kort samengevat was het probleem met elektrische auto’s, dat de doelstelling van de overheid om er in 2025 een miljoen te hebben rijden (naar alle waarschijnlijkheid) niet zal worden gehaald. Hiervoor is een aantal oorzaken, maar de belangrijkste is dat mensen er nog niet veel voordelen in zien, en de voordelen die er zijn vinden ze nog niet genoeg opwegen tegen de nadelen (zoals de hogere kosten en de relatief beperkte reikwijdte).

Mijn idee was om elektrische rijders extra voordelen te bieden, naast eventuele subsidies, zoals het verhogen van de maximumsnelheid. De reden dat de snelheid op bepaalde plaatsen nu beperkt is komt voornamelijk door milieuwetgeving. Aangezien volledige elektrische auto’s geen (plaatselijke) vervuiling veroorzaken zouden deze hier dus van kunnen worden vrijgesteld. De manier waarop deze verhoging precies vorm moet krijgen en hoe hoog deze snelheid dient te zijn vormde het aansluitende onderzoek.

Tijdens het tweede deel van het project heb ik dit onderzoek uitgevoerd door er een model van te maken. In dit model werden drie alternatieven vergeleken: - een aparte rijstrook voor elektrische rijders; - toestemming om te rijden op de vlucht- strook (waar aanwezig); of - ‘gewoon’ een hogere maximumsnelheid in het verkeer. Hierbij heb ik onder andere gekeken naar de totale ‘reistijdswinst’, de filedruk en de robuustheid van de oplossing. Uiteindelijk bleek het derde alternatief de beste resultaten op te leveren met een bijbehorende snelheid van 140 km/h.

Een paar maanden geleden werd bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu een proef wil starten waarbij elektrische auto’s op de A2 harder mogen rijden. Het feit dat ik potentie zag in dit alternatief en dat deze nu ook als test gaat plaatsvinden maakt me natuurlijk wel trots – ook al weet de minister waarschijnlijk niet van dit onderzoek af, het laat wel zien dat het realistisch is geweest.

Deel van het gebruikte simulatiemodel; rode blokken duiden op filevorming.