Streetlight Evolution


Babette Schep

Honours Programme project van Babette Schep

Ambitieuze studenten kunnen naast het reguliere studieprogramma het Honours Programme volgen. Dit bestaat uit een facultair en een interfacultair gedeelte. Het facultaire deel bij Technische Bestuurskunde houdt in dat je zelf een samenhangend programma mag samenstellen. Dit kan bestaan uit het volgen van extra vakken of je kunt een onderzoek gaan uitvoeren. Het interfacultaire deel wordt vanuit de universiteit aangeboden. Hierbij volg je vakken en doe je projecten met studenten van allerlei verschillende studies. Je kunt ook zelf een project opzetten om dit met studenten van verschillende universiteiten uit te voeren.

Het opzetten van een eigen project is precies waar ik het afgelopen half jaar aan gewerkt heb. In september ben ik samen met negen medestudenten gestart met het project ‘Streetlight Evolution’. Ons doel was om in een half jaar tijd een kunstwerk te maken voor het Amsterdam Light Festival. Dit festival trekt in een maand meer dan een half miljoen internationale bezoekers. Onze groep hebben we opgedeeld in vier kleinere teams. Elk team had haar eigen verantwoordelijkheden, maar er was ook veel samenwerking tussen de teams onderling. Zo had het team ‘Design’ veel ideeën over hoe het kunstwerk er uit moest zien, terwijl team ‘Construction’ moest berekenen of deze ideeën wel stevig genoeg waren wat betreft de constructie.

Zelf zat ik in het team ‘Office’ en was hierbinnen verantwoordelijk voor acquisitie, administratie en logistiek. De acquisitie houdt het zoeken en onderhouden van sponsoren in. Zo zijn wij naar een beurs geweest waar heel veel van onze sponsors waren, om zo in één dag met allen kennis te maken en ook nog nieuwe sponsors te zoeken. Wat betreft de administratie hield ik controle op zowel financiële als interne zaken. Als TB’er leer je in multidisciplinaire projecten samen te werken en deze vaardigheden heb ik goed kunnen gebruiken. Ik vormde dan ook een soort schakel tussen de verschillende teams, om zo met elkaar het kunstwerk er zo goed mogelijk uit te laten zien tijdens de opening op 11 december 2014.

Het is een druk, maar zeer interessant half jaar geweest. Ik heb ontzettend veel geleerd van de praktijkervaring binnen een interdisciplinair team. Daarnaast is het heel leuk om als studentenproject, tussen de kunstwerken van grote internationale kunstenaars, in Amsterdam te staan!