Voedselverspilling: een wereldwijd probleem


Titia Kuipers

Het bacheloreindproject van Titia Kuipers

Het laatste half jaar van de bachelor Technische Bestuurskunde staat in het teken van het bacheloreindproject, ook wel BEP genoemd. Dit is een individueel project waarbij je zelf een onderwerp mag kiezen. Hierin doe je in twee delen onderzoek met de kennis en technieken die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan. In het eerste deel analyseer je een complex probleem waarbij zowel technische als sociale aspecten betrokken zijn. Hieruit wordt duidelijk waarom een bepaald onderzoek nodig is. In het tweede deel ga je dit onderzoek dan ook echt uitvoeren.

Omdat ik erg geïnteresseerd ben in maatschappelijke thema’s, heb ik ervoor gekozen om mijn BEP te wijden aan voedselverspilling. Voedselverspilling is wereldwijd een groot probleem, zo ook in Nederland. Terwijl Nederlandse supermarkten jaarlijks voor ruim een miljard euro aan eetbaar voedsel op straat zetten, groeit het aantal personen dat een beroep doet op voedselpakketten van de voedselbank.

Een van de redenen waarom supermarkten er eerder voor kiezen om eetbaar voedsel weg te gooien in plaats van te doneren aan bijvoorbeeld de voedselbank, is omdat deze optie op dit moment voor supermarkten financieel aantrekkelijker is. Wanneer supermarkten onverkoopbaar, eetbare producten weggooien kunnen zij namelijk alle BTW die zij hierover hebben betaald, terugkrijgen. Wanneer supermarkten voedsel doneren is dit niet het geval. Om voedselverspilling bij supermarkten te reduceren en het doneren van onverkoopbaar, eetbare producten te stimuleren, moet deze optie aantrekkelijker worden gemaakt.

In het tweede deel van mijn BEP heb ik onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een nieuwe BTW-regeling waarbij supermarkten ook BTW terugkrijgen over alle onverkoopbaar, eetbare producten die zijn doneren. Omdat een dergelijke regeling nog niet bestaat in Nederland en nieuw beleid gepaard gaat met extra investeringskosten, risico’s en onzekerheden heb ik een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Met deze methode heb ik de financiële en maatschappelijke kosten en baten voor deze nieuwe BTW-regeling in kaart gebracht.