Wat is het effect van (ir)rationeel gedrag op de evacuatietijd?

Toen mijn BEP (Bachelor Eind Project) begon, koos ik voor het onderwerp “Crowd management during evacuations”. Al snel kreeg ik het idee om het over de evacuatie van station Delft te doen, doordat ik er zelf regelmatig kom. Het BEP bestaat eigenlijk uit 2 fases. In de eerste fase wordt meer inzicht verkregen in complexiteit van het probleem en hoe het systeem eruit ziet. Vervolgens schrijf je een onderzoeksvoorstel, waarin je aangeeft wat en hoe je dat wilt gaan onderzoeken.

Vanaf fase 2 gaat iedereen aan de slag met de gekozen methode. De methode bij dit project was agent-based modeling. In het eerste jaar van de studie Technische Bestuurskunde krijg je een vak genaamd agent-gebaseerdmodelleren, waarin je de basis principes van modelleren in Netlogo leert. Met behulp van deze kennis is er een modelgemaakt die de evacuatie vanaf het perron simuleert.

De figuur hieronder laat zien hoe de interface van het model in Netlogo eruitziet. ProRail heeft zelf ook computer simulaties uitgevoerd voor de bouw van het station. Echter, gingen zij ervan uitdat de passagier gelijk over het perron verdeeld waren. Daarnaast hebben zij geen rekening gehouden met onderandere herding en pre-evacuation time. Hierdoor werd de hoofdvraag van het onderzoek: “Wat is het effect van (ir)rationeel gedrag op de evacuatietijd?’’.

Herding is het fenomeen dat mensen zich als een groep gedragen en daarbij hun vermogen om als individu te functioneren opgeven. Dit is gemodelleerd door een bepaald percentage van de mensen als leider aan te wijzen. Deze leiders kiezen de dichtsbijzijnste uitgang voor hen. De rest van de mensen is een volger, zij lopen achter de dichtsbijzijnste leider aan. Pre-evacuation time is de hoeveelheid tijd tussen het horen van een alarm, enhet daadwerkelijk beginnen met een evacuatie. Dit is gemodelleerd door elk individu een tijd aan te wijzen. Deze tijd moeten ze wachten voordat mogen beginnen met de hun evacuatie.

Uit de verschillende experimenten bleek dat wanneer herding en de pre-evacuatietijd werd toegevoegd, de totale evacuatietijd met 35.9 % toenam. Hieruit blijkt dus dat het van wezenlijkbelang is om menselijk gedrag in simulatiemodellen te implementeren.