Domeinen

Omdat je jezelf niet kunt specialiseren in elke technologie, kies je halverwege je eerste jaar voor een specialisatie in één van de drie technische domeinen. Binnen ieder domein is jouw expertise aanvullend op die van de meer traditionele ingenieurs. Jij wordt namelijk getraind om ook de niet-technische omgeving van het technische systeem in je analyse te betrekken. Deze typische technisch-bestuurskundige aanpak zorgt ervoor dat een technische innovatie ook echt een succes wordt.

Uiteraard word je aan het begin van het eerste jaar goed begeleid in de keuze voor je domein. Je krijgt voorlichting en er is een mogelijkheid om met studenten uit het domein te praten. 

Dit zijn de drie domeinen van Technische Bestuurskunde:

Energie & Industrie

Binnen dit domein houd je je bezig met vraagstukken binnen de energie- en industriesector. Eén van de allergrootste uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft, is dat we onze elektriciteit-, gas- en watervoorziening moeten verduurzamen. Maar een aanpassing in zulke grote en belangrijke netwerken vraagt niet alleen om slimme techniek. Het is minstens zo belangrijk dat de gevolgen voor gebruikers, leveranciers en de economie worden meegenomen in de oplossing. Voor Technisch Bestuurskundigen is een grote rol weggelegd om al deze belangen af te wegen en werkbare oplossingen uit te denken en te realiseren. Een bijzondere kans om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Voorbeelden van de rol van een Technisch Bestuurskundige binnen dit domein:

  • De werking en prestaties van elektriciteitscentrales, energieopslag, warmtepompen en installaties voor zonne-energie berekenen
  • De effecten meten van diverse energiesystemen op de economie, de maatschappij en het milieu
  • Bedrijven helpen bij de transitie naar duurzame brandstoffen

Informatie & Communicatie

Het digitale domein is aanwezig in alle facetten van de samenleving en groeit elke dag. Dit levert ook een groot aantal kansen en vragen op, waarvan veel op het gebied van privacybescherming en ethiek. Binnen het domein van Informatie & Communicatie beweeg je je tussen deze grote vragen en de invoering van nieuwe technologie zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Je leert daarnaast ook hoe je zelf innovatieve diensten zoals mobiele apps, intelligente systemen en cloud computing kunt ontwerpen.

De rol van een Technisch Bestuurskundige binnen dit domein:

  • Het ontwikkelen van een applicatie waarbij open data wordt gebruikt om bezoekersbewegingen in kaart te brengen. 
  • Gegevensbeveiliging en privacy met betrekking tot ICT-innovaties binnen diverse organisaties waarborgen

Transport & Logistiek

Het domein van Transport & Logistiek heeft in grote mate te maken met gevestigde industrieën die overhoop worden gegooid door nieuwe diensten en innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de enorme stijging van online bestellingen die ervoor zorgt dat grote steden dichtslibben door de toename van bezorgbusjes. Dit vraagt om nieuwe technische innovaties zoals kleine elektrische voertuigen en dat heeft weer gevolgen voor de distributienetwerken van pakketdiensten. Op deze manier is in de transport en logistiek altijd alles met elkaar verbonden en dat is het gebied waarbinnen de Technisch Bestuurskundige opereert. Verder leer je toekomstscenario’s berekenen voor grote gebieden zoals de Rotterdamse Haven en Schiphol.

Andere voorbeelden waarin de rol van een Technisch Bestuurskundige in dit domein het beste naar voren komt:

  • Een systeem ontwikkelen waarmee het voor eigenaren van goederenschepen makkelijk en betaalbaar wordt om hun schepen over te laten stappen op biobrandstof.
  • Doorontwikkeling en groei van Schiphol realiseren, met in het oog de te bereiken klimaatdoelstellingen van Nederland
  • Het verbeteren van de elektrische laadpaleninfrastructuur