Veelgestelde vragen

Toelating

Is de studie moeilijk?

Een studie aan de TU Delft is best zwaar. Zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie goed voorbereid bent en je zo veel mogelijk richt op je studie. Als je direct punten laat liggen is het moeilijker om deze later in het jaar in te halen. Aan het einde van het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten hebben gehaald om door te mogen gaan (BSA). Het tempo ligt op de universiteit ook een stuk hoger dan op het vwo en je moet veel tijd zelf inplannen, dus houd hier rekening mee.
Voor de opleiding Technische Bestuurskunde is beheersing van wiskunde van groot belang. Verwacht je een 5, dan is TB niet aan te raden. Verwacht je een 6 of een 7, reken er dan op dat je je volledig moet inzetten bij de wiskundevakken. Verwacht je een 8 of hoger, dan is je voorkennis op dit gebied zeker in orde.
Bij Technische Bestuurskunde (TB) ben je zo'n 40 uur per week aan het werk. 10 à 12 uur per week ben je op de faculteit voor hoor- of werkcolleges (contacturen) De overige uren besteed je aan zelfstudie en projectwerk. 

Verschillen tussen opleidingen

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Technische Bestuurskunde wordt alleen bij de TU Delft gegeven. Je leert hoe je - met behulp van technisch inzicht, bestuurskunde, bedrijfskunde, organisatie & management, recht en algemene economie - beslissingen neemt over grote technische projecten waarbij meerdere bedrijven en/of overheden zijn betrokken.
Verwante opleidingen aan andere universiteiten in Nederland zijn:

  • Technische Bedrijfskunde/Industrial Engineering and Management: je leert hoe je binnen één bedrijf technologie optimaal kunt gebruiken. Je krijgt onder andere vakken als organisatiekunde en bedrijfseconomie.
  • Natuurwetenschap en innovatiemanagement: combineert bètakennis uit natuurkunde, scheikunde en biologie met gammakennis over innovatiemanagement.
  • Sustainable Innovation (volledig Engels): Richt zich vooral op duurzame oplossingen en systemen.
  • Science business and innovation: combinatie van natuurwetenschappen met bedrijfs- en sociale wetenschappen.
  • Management, society and technology (volledig Engels): richt zich naast technische kennis ook op kennis op van psychologie, sociologie, economie en recht.
Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Technische Bestuurskunde wordt niet op hbo-niveau gegeven.

Kun je 2 opleidingen tegelijk doen?

Dat is best lastig vanwege de vele contacturen in Delft. Zeker in het eerste jaar van de bachelor zit de week behoorlijk vol met colleges, practica en werkgroepen en er is daarom weinig ruimte voor een tweede opleiding. Combineren van 2 masters gebeurt soms wel. De studieadviseur of studentendecaan kan je hierover adviseren. Er zijn weinig studenten Technische Bestuurskunde die een dubbele bachelor doen. Wel zijn er studenten die een deeltijdstudie rechten of psychologie in de avond volgen. Er zijn ook studenten die een extra minor vullen met schakelvakken naar de masters van wiskunde, bestuurskunde, bedrijfskunde, economie, econometrie.

Vrouwelijke studenten

Wat is de verhouding man/vrouw binnen de opleiding?

Bij Technische Bestuurskunde is ongeveer 30% van de studenten vrouw. Bij veel technische opleidingen, ook in Delft, is dit percentage lager.

Opleiding

Opleiding

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken tijdens de bachelor opleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids. Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je colleges van de vakken kunt bekijken. 

Hoeveel wiskunde krijg je in het eerste jaar?

Bij Technische Bestuurskunde bestaan de eerstejaarsvakken voor 42% uit wiskunde- en modelleervakken.

In welke taal zijn de boeken geschreven?

In de bachelor heb je soms nog een boek in het Nederlands, maar gedurende je studie wordt dit steeds meer Engelstalig. In de master zijn alle boeken in het Engels. In je bachelor kom je veel Engelse literatuur tegen. Vooral bij wiskundige en technische vakken gebruiken we veel Engelse boeken, omdat deze simpelweg niet in het Nederlands verkrijgbaar zijn.

In welke taal worden de colleges gegeven?

De hele bacheloropleiding Technische Bestuurskunde wordt gegeven in het Nederlands. Op één vak na dat - ter voorbereiding op de master - in het Engels wordt gegeven.

Hoe laat zijn de colleges?

1e uur 08:45 uur - 09:30 uur
2e uur 09:45 uur - 10:30 uur
3e uur 10:45 uur - 11:30 uur
4e uur 11:45 uur - 12:30 uur
Pauze
5e uur 13:45 uur - 14:30 uur
6e uur 14:45 uur - 15:30 uur
7e uur 15:45 uur - 16:30 uur
8e uur 16:45 uur - 17:30 uur
9e uur 17.45 uur - 18.30 uur
10e uur 18:45 uur - 19:30 uur

Dit betekent niet dat je 10 uur college per dag hebt: je rooster kun je vinden op www.roosters.tudelft.nl

Start

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website welkom.tudelft.nl met informatie, links en een introfilmpje.
De OWEE is de ontvangstweek voor alle studenten die in Delft gaan studeren. Je maakt dan kennis met alle facetten van het Delftse studentenleven.
Het weekend vóór de OWee organiseert studievereniging Curius het eerstejaarsweekend: de Woej (Weekend Ontvangst Eerste Jaars). Dit is een gezellig weekend waarin je al je eerstejaarsstudiegenoten kunt leren kennen. Eind auguastus/begin september start de eerste volle studieweek. Tijdens deze introductieweek (de TB-week) krijg je de eerste colleges van een aantal vakken en zijn er andere bijeenkomsten gepland die belangrijk zijn voor je studie. Aanwezigheid is dan ook verplicht.

Benodigdheden

Heb ik een computer nodig?

Ja, dat hoort eigenlijk wel tot de standaarduitrusting van een student. De TU Delft biedt verscheidene ruimtes aan met computers, maar het is aan te raden zelf een laptop aan te schaffen. Via het laptopproject kun je als student met korting een laptop aanschaffen.
De opleiding werkt met een elektronisch bulletinboard. Alle informatie inzake vakken gaat via de elektronische leeromgeving Blackboard naar de student. De computer wordt dagelijks gebruikt.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Tentamens op de TU Delft worden zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. Dit verschilt per vak. Je kunt dit vinden in de digitale studiegids.

Studiebegeleiding

Is er studiebegeleiding?

Er is studiebegeleiding in allerlei vormen beschikbaar. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding van studentmentoren en studieadviseurs, training en ondersteunende software. Je hebt op de universiteit wel zelf een actieve rol in het gebruik maken van de voorzieningen of bij het om hulp vragen.
Alle bacheloropleidingen aan de TU Delft hebben een mentorensysteem waarbij de eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen. Als je vragen hebt over je studie of studeren in Delft dan is je mentor een goed eerste aanspreekpunt. Als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden waardoor je studievertraging dreigt op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding. Klik hier voor de contactgegevens van alle studieadviseurs.
De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie. Meer informatie

Mentorgroepje

Bij Technische Bestuurskunde word je als eerstejaarsstudent gecoacht door een studentmentor. Deze coacht jou en je medestudenten op het gebied van vakken, tentamens, studeren, activiteiten, en het combineren van studie en studentenleven. In het tweede deel van het jaar kun je ervoor kiezen om specifieker begeleid te worden in studievaardigheden. 

Studiegroepjes

Je studeert het eerste studiejaar samen met een groepje van 5 studenten o.a. aan de projectopgaven en de wiskundesommen. 

Studieadviseurs

Je hebt in het eerste jaar minimaal twee persoonlijke gesprekken met de studieadviseur. Mocht de studie niet lekker lopen, dan kan de studieadviseur je weer op weg helpen. Ook na je eerste jaar houden de studieadviseurs de voortgang van jouw studie in de gaten. De studieadviseur is bovendien aanspreekpunt voor allerlei andere dingen waar je tegenaan kunt lopen die niet direct met de opleiding te maken hebben. Natuurlijk blijft alles wat je met de studieadviseur bespreekt vertrouwelijk. 

Hoeveel vakantie heb ik?

In de academische jaarkalender staan de vakantiedagen (in groen), op deze dagen vinden geen tentamens of colleges plaats. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op (her)tentamens of door aan verslagen te werken. Van een echte vakantie is op de universiteit dus niet helemaal sprake. 

Buitenland

Kan ik in het kader van mijn opleiding naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je bachelor in je minorruimte door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma of tijdens je afstuderen. Kijk op www.buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.
Bij Technische Bestuurskunde zijn er geen stages in de betekenis ‘kijken hoe het er in een bedrijf aan toegaat’, maar je kunt wel een onderzoek (project) doen bij een bedrijf of instelling. Je kunt zo’n project in het buitenland doen en daarvoor bijvoorbeeld de minorruimte in het derde jaar gebruiken. Ook kun je mee met de buitenlandreis van studievereniging Curius.

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld www.DUWO.nl (de grootste verhuurder van studentenkamers in Delft). Meer informatie over op kamers gaan vind je hier.

Verenigingen

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je heb allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek.

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Studieverenigingen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je belangen, regelen van korting voor studieboeken, gezelligheid tot leuke studietripjes. Je bent niet verplicht lid te worden van een studievereniging, maar het is zeker aan te raden!
Curius is de studievereniging van Technische Bestuurskunde. Bijna iedereen is lid en veel studenten doen er commissiewerk. De commissies organiseren verschillende activiteiten. De Bachelorcommissie verzorgt excursies naar interessante bedrijven en overheden, de Propedeuse-commissie is er voor
sociale activiteiten, zoals borrels en feesten, en de Woejcommissie organiseert de Woej (Weekend Ontvangst Eerste Jaars).
Curius werkt ook mee aan het verbeteren van het onderwijs. Een van de bestuursleden neemt bijvoorbeeld deel aan de CollegeResponsieGroepen, waarin voorstellen worden gedaan om TB-vakken inhoudelijk of organisatorisch te verbeteren.
Voor meer info zie www.curius.nl.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Meer informatie over studentenverenigingen vind je hier.