Veelgestelde vragen

Toelating

Is de studie moeilijk?

De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld 40 uur per week aan je studie te besteden. Als je hard studeert, veel colleges volgt en alles goed bijhoudt, kun je het goed halen.

In het eerste jaar krijg je een flinke dosis wiskunde, aangezien dit essentieel is voor Computer Science and Engineering. Kennis van wiskunde B op hoog niveau is dus vereist. Studenten met een vwo wiskunde B cijfer lager dan een 7 hebben het moeilijk. Heb je een 6 voor wiskunde B is de opleiding vrijwel onhaalbaar: het afgelopen jaar hebben maar weinig studenten met een 6 of lager voor wiskunde B de opleiding na het eerste jaar kunnen voortzetten.

Wil je je wiskundekennis op niveau brengen, voordat je in september start aan de opleiding? Volg dan de MOOC Pre-University Calculus.

Hoe schrijf ik me in?

Schrijf je in vóór 1 mei via Studielink. Voor deze opleiding gelden de Nederlandse toelatingseisen.
De inschrijfdatum voor internationale scholieren is voor 1 april.

Verschillen tussen opleidingen

Wat is het verschil tussen Informatica en Computer Science and Engineering (Technische Informatica)?

Het verschil tussen Computer Science and Engineering en Informatica is veel kleiner dan de meeste mensen denken. Tijdens de bachelor leer je voornamelijk basiskennis. De hoeveelheid theorie die je als student krijgt, zal weinig verschillen. Computer Science and Engineering is in principe niet moeilijker dan Informatica. Bij Computer Science and Engineering ligt de nadruk wel iets meer op het direct en ‘hands-on’ kunnen toepassen van de theorie op (technische) problemen en het samen werken aan de oplossing van een probleem. Je krijgt hierdoor relatief meer te maken met projecten en opdrachten gebaseerd op praktische data en actuele probleemscenario’s. Bij Computer Science and Engineering word je hierdoor actief voorbereid om je kennis van informatica toe te passen om IT-oplossingen voor allerlei problemen en externe opdrachtgevers (die zelf niet altijd IT-kennis hebben) te ontwikkelen. De problemen die je bestudeert kunnen overal vandaan komen: de industrie, de gezondheidszorg of bijvoorbeeld het onderwijs.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Computer Science and Engineering wordt aangeboden bij de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en de TU Delft. Inhoudelijk verschillen de bacheloropleidingen niet heel erg van elkaar. Wel heeft elke opleiding zijn eigen specialisaties. Dat zie je vaak terug in de keuzemogelijkheden in je master en, in iets mindere mate, bij de keuzevakken in de bachelor.

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit. In Delft zijn er ook basisvakken voor alle eerstejaarsstudenten (bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde), maar wordt de inhoud van het vak wel speciaal toegespitst op jouw gekozen studierichting. In Twente krijg je onderwijs via het Twentse Onderwijsmodel. Dat betekent dat je per kwartaal één groot vak hebt, dat je in één keer moet halen. 

Verder verschillen de opleidingen per universiteit in sfeer en uitstraling. Dit kun je het beste zelf ervaren door deel te nemen aan online proefstuderen, een open dag te bezoeken of een meeloopdag te doen.

Wist je dat…

  • Er bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) speciale mogelijkheden zijn voor talentvolle studenten? Lees in de flyer meer over bijvoorbeeld het Honours Programme en topsport.

  • Delft bekend staat om zijn dreamteams? Deze studententeams ontwerpen en bouwen bijvoorbeeld rakketten, auto’s (zoals Nuna), robots en boten. Bekende teams zijn o.a. het Nuon Solar Team en Formula Student Team. Bij deze dreamteams kun je een afstudeerproject doen, maar ook part/fulltime deelnemen aan een team.

  • YES!Delft de mogelijkheid biedt aan studenten en technologen om succesvol een onderneming te starten?
Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Bij deze opleiding aan de TU Delft leer je op een universitair niveau (nieuwe) problemen aan te pakken en op te lossen. Hiervoor moet je eerst veel theorie leren, om deze echte problemen te kunnen begrijpen en op te lossen. Je vraagt je af: ‘waarom doe ik iets op deze manier?’, ‘kan het beter?’ en ‘kan ik bewijzen dat mijn huidige aanpak optimaal is?’ Waar het hbo meer praktisch is georiënteerd, en zich meer richt op het aanleren van verschillende veelgebruikte programmeertalen, leer je op de universiteit onderliggende basisprincipes van programmeertalen. Hierdoor kun je in de toekomst nieuwe programmeertalen snel aanleren en wellicht zelf nieuwe talen ontwikkelen.

Kun je 2 opleidingen tegelijk doen?

Hoewel het best moeilijk is, zijn er wel studenten die een bachelorstudie in Computer Science and Engineering combineren met bijvoorbeeld Technische Wiskunde of Electrical Engineering. Hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd aan beide opleidingen. Een dubbel programma aan de TU Delft bestaat uit zo’n 240 studiepunten, terwijl een enkele bachelor uit 180 studiepunten bestaat. Een dubbele bachelor is mogelijk, omdat je een aantal onderdelen van de programma’s niet dubbel hoeft te volgen. Een dubbel bachelorprogramma wordt op maat gemaakt. Het rooster kan echter niet aangepast worden, dus wordt er veel organisatietalent van je gevraagd. Over het algemeen raden we aan om pas na het afronden van je eerste jaar eventueel een tweede studie erbij te kiezen.

Vrouwelijke studenten

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

De man/vrouw verhouding bij Computer Science and Engineering is ongeveer 9/1. Bij de docerende informaticastaf is de verhouding ongeveer 4/1. Op de faculteit studeren ook meiden van de opleidingen Electrical Engineering en Technische Wiskunde. Bij Technische Wiskunde is momenteel ongeveer 40% van de eerstejaarsstudenten vrouw. De studievereniging van Computer Science and Engineering is dezelfde als die van Technische Wiskunde, dus hier zijn ook meiden van Technische Wiskunde te vinden.

Opleidingsprogramma

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken tijdens de bachelor opleidingen. Tevens staat hier een beschrijving per vak.

Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je video-opnames van de colleges van de vakken kunt bekijken. Je kunt ook deelnemen aan Online Proefstuderen.

Hoeveel wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

In het eerste jaar bestaat 25% van de vakken uit wiskundevakken. Je krijgt 10 van de 60 studiepunten aan pure wiskunde en 5 studiepunten aan toegepaste wiskunde (Computer Graphics). Dit betekent overigens niet dat de andere vakken helemaal geen wiskunde bevatten. Vakken zoals Redeneren en Logica of Algoritmiek bevatten ook de nodige wiskunde, maar dat is niet de focus van het vak.

Wat is de voertaal van de opleiding?

Computer Science and Engineering in Delft is een Engelstalige opleiding. Alle colleges worden in het Engels gegeven.

In welke taal zijn de boeken geschreven?

In de bachelor en master zijn alle boeken in het Engels.

Wat zijn de collegetijden?

1e en 2e uur 08:45 uur - 10:30 uur

3e en 4e uur 10:45 uur - 12:30 uur

Pauze

5e en 6e uur 13:45 uur - 15:30 uur

7e en 8e uur 15:45 uur - 17:30 uur

9e en 10e uur 17.45 uur - 19.30 uur

Dit betekent niet dat je 10 uur college per dag hebt: je rooster kun je vinden op  roosters.tudelft.nl

Het begin van de opleiding

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet veel keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website welkom.tudelft.nl met informatie, links en een introfilmpje.

Christiaan Huygens (CH) is de studievereniging van Technische Wiskunde en Computer Science and Engineering. CH organiseert het Eerstejaarsweekend (EJW) in augustus. Tijdens het EJW kun je kennis maken met de studie, de faculteit, CH en vooral elkaar.

Tijdens de Ontvangstweek (OWee) maak je kennis met de stad Delft en het studentenleven. Deze week is bedoeld voor alle aankomende studenten, die in Delft gaan studeren.

Op je eerste collegedag is er een Kick-off Eerstejaars. Daar hoor je allerlei informatie over de faculteit en studeren in Delft. Ook krijg je een college met informatie over je eigen opleiding. Je wordt verder gedurende de eerste weken wegwijs gemaakt door de docentmentoren en de studentmentoren. Zo raak je steeds meer bekend met Brightspace (het onderwijsinformatiesysteem), Osiris (het administratiesysteem, o.a. voor cijfers en inschrijven voor tentamens), de collegeresponsiegroepen, studiepunten, het bindend studieadvies, de verplichte voortgangstoetsen, de elektronische toetssystemen en nog veel meer.

Wat heb je nodig?

Heb ik een laptop nodig?

Ja, dat hoort tot de standaarduitrusting van een student. De TU Delft biedt verscheidene ruimtes aan met computers, maar er wordt van je verwacht dat je zelf een laptop aanschaft. Een laptop heb je nodig voor practica en projecten, maar ook voor zelfstudie is hij handig. Het besturingssysteem mag je zelf kiezen. Via het laptopproject kun je een goede laptop kopen, die met ondersteuning wordt geleverd. Doet hij het een keer niet? Dan kun je hem voor reparatie langsbrengen en krijg je ook meteen een leenlaptop mee.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Er zijn verschillende toetsingsvormen. In de online studiegids staat per vak aangegeven hoe toetsing en beoordeling plaatsvindt.  

Een schriftelijk tentamen duurt twee of drie uur en vindt meestal plaats in een grote zaal met de hele groep eerstejaarsstudenten van Computer Science and Engineering. Tijdens een schriftelijk tentamen beantwoord je meestal een aantal vraagstukken waarbij je de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd in het vak moet toepassen. De vragen kunnen open of gesloten zijn, of een combinatie van beide. 

In het eerste jaar krijg je in week 5 een deeltentamen en in week 10 een eindtentamen van ieder kwartaal (tien collegeweken) van de vakken die je dat kwartaal gevolgd hebt. De herkansingen van de tentamens uit het eerste kwartaal vinden plaats na de kerstvakantie. De herkansingen van de andere kwartalen zijn in de zomervakantie. 

Naast de vakken zijn er ook projecten waarin je in een team van studenten werkt aan het praktisch toepassen van Computer Science and Engineering. Deze projecten worden meestal getoetst op basis van een combinatie van een schriftelijk rapport, presentaties, een mondelinge verdediging en een beoordeling van het resultaat van het project. 

Sommige vakken hebben een digitale toets, die je op een computer van de TU Delft moet maken. Andere vormen zijn nog om het vak te halen via huiswerk of andere opdrachten. 

Bij veel vakken wordt een gedeelte van het eindcijfer bepaald door huiswerk of kleinere tussentoetsen. 

Het bacheloreindproject in het derde jaar wordt afgesloten met een schriftelijk rapport en een mondelinge verdediging.

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

De opleiding Computer Science and Engineering heeft een verplicht mentoraat in het eerste jaar. In groepjes van 10 studenten krijg je begeleiding van een docentmentor. Er is aandacht voor studievaardigheden, vakinhoudelijke begeleiding en je kunt problemen of aandachtspunten met de mentor en elkaar bespreken. Het is gelijk een kennismaking met elkaar, de faculteit en de TU Delft. Verder zijn er studieadviseurs met wie je je voortgang, studieplanning en andere plannen kunt bespreken. Ook als je een beperking hebt, bijvoorbeeld een handicap, dyslexie of Autisme Spectrum Stoornissen, kun je bij de studieadviseurs terecht. Een afspraak maak je via deze link.

De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie. Kijk voor meer informatie op de website van Career Centre TU Delft.

Vakantie

Hoeveel vakantie heb ik?

Het academisch kalenderjaar bestaat 4 periodes van 10 weken. Overigens kent het 4e kwartaal een extra week in verband met het grote aantal feestdagen in die periode. In deze 4 periodes vinden ook de reguliere tentamens plaats; de meeste herkansingen vinden plaats in de zomerperiode. Je hebt twee weken kerstvakantie, een week voorjaarsvakantie en 9 weken zomervakantie in periode 5. Jouw zomervakantie wordt korter als je herkansingen in week 3 en/of 4 van periode 5 moet doen of ander werk (bijvoorbeeld verslagen) zou moeten inhalen.

Buitenland

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je minor in het derde jaar door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma of tijdens je afstuderen. Kijk op buitenland.tudelft.nl voor meer informatie. Je kunt ook naar het buitenland op studiereis.

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld duwo.nl (grootste verhuurder van studentenkamers in Delft). Meer informatie over op kamers gaan vind je hier. Ook via kamernet.nl kun je een kamer vinden, maar hier wordt vaak met instemmingen gewerkt.

Verenigingen

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je hebt allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek.

Moet ik lid worden van een studievereniging?

De studievereniging van Technische Wiskunde en Computer Science and Engineering is Christiaan Huygens (CH). CH organiseert het hele jaar door gezellige en interessante activiteiten. Ook regelen zij de boekenverkoop (leden krijgen korting). De boeken zijn vanaf de eerste collegedag al te koop. Verder kun je er terecht als je vragen, opmerkingen of klachten over het tentamens, docenten en vakken hebt. Je hoeft dus geen lid te worden, maar het is wel aan te raden.

Je kunt kennismaken met de studievereniging tijdens het Eerstejaarsweekend (EJW). Dit wordt elk jaar georganiseerd en vindt plaats tijdens de OWee, de algemene OntvangstWeek.

Tijdens het EJW leer je de andere aankomende studenten Technische Wiskunde en Computer Science and Engineering kennen en ontvang je ook veel informatie over studeren op de faculteit EWI. Ook komt een aantal docenten en studieadviseurs langs om kennis te maken.

Let op: het weekend is géén ontgroening, maar een leuk weekend bedoeld om kennis te maken met de studie, je studiegenoten en de studievereniging. De opleiding beveelt deelname dan ook van harte aan.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Meer informatie over studentenverenigingen vind je hier.

Honours Programme

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.