Veelgestelde vragen

Toelating

Is de studie moeilijk?

Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde is een combinatie van twee moeilijke opleidingen aan de TU Delft. De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld 50 uur per week aan je studie te besteden. Als je hard studeert, veel colleges volgt en alles goed bijhoudt, kun je het goed halen.

Verplichte studiekeuzecheck

Bij de dubbele bachelor vinden we het belangrijk dat iedere aankomende student voor het starten van de studie ervaart hoe het is om deze studie te volgen. De studiekeuzecheck is daarom verplicht. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de opleidingswebsite.

Hoe schrijf ik me in?

Schrijf je in vóór 1 mei voor beide opleidingen via Studielink. Daarnaast moet je vóór 15 juli een e-mail naar studiestart-ewi@tudelft.nl sturen waarin je schrijft dat je de toelating tot het dubbele bachelor programma aanvraagt. Als je voldoet aan de voorwaarden, word je toegelaten tot de dubbele bachelor Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde.

Wanneer heb ik toegang tot de dubbele bachelor?

Wij laten alleen studenten toe tot de dubbele bachelor Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde die tot de beste 5% op het VWO horen voor natuurkunde en wiskunde B. Dit betekent dat je voor deze vakken minimaal een 8 en voor beide vakken samen gemiddeld minimaal een 8,5 hebt behaald. Als je aan beide voorwaarden voldoet, krijg je rond 15 augustus een bevestiging dat je bent toegelaten tot de dubbele bachelor Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde. Met een International Baccalaureate diploma dien je voor zowel natuurkunde (HL) en wiskunde (SL/HL) een 6 gehaald te hebben, met een gemiddelde voor deze vakken van een 6,5. Heb je geen Nederlands vwo-diploma? Neem dan contact op met dr. Erik Schoorlemmer.

Verschil opleidingen

Wat is het verschil tussen Wiskunde/Natuurkunde en Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde?

Het verschil tussen Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde en ‘gewone’ Wiskunde/Natuurkunde is kleiner dan de meeste mensen denken. Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde is in principe niet moeilijker of makkelijker dan ‘gewone’ Wiskunde/Natuurkunde. Bij Technische Wiskunde en Technische Natuurkunde is er meer aandacht voor toepassingen van beide disciplines, niet alleen op technisch gebied. Toepassingen op het gebied van financiën en gezondheid komen bijvoorbeeld ook aan bod.

Man/vrouw verhouding

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is wiskunde geen typische jongensstudie. Al jaren is ongeveer 1/3 van de eerstejaars Technische Wiskunde studenten vrouw. Momenteel is dat zelfs ruim 40%. Bij Technische Natuurkunde is 18% vrouw en bij de dubbele bachelor is dat ongeveer 17%.

Opleiding

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken tijdens de bacheloropleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids.

Ben je benieuwd naar (eerstejaars)colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je video-opnames van de colleges van de vakken kunt bekijken. Je kunt ook deelnemen aan Online Proefstuderen.

Hoeveel wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

Bij de dubbele bachelor is de verhouding tussen wiskunde- en natuurkundevakken ongeveer 50/50.

Wat is de voertaal van de opleiding?

De voertaal is officieel Nederlands, echter worden de colleges van Technische Wiskunde grotendeels in het Engels aangeboden. Voldoende kennis van de Engelse taal is dus essentieel voor het volgen van deze opleiding. De vakken van Technische Natuurkunde worden soms in het Engels soms in het Nederlands gegeven.

In welke taal zijn de boeken geschreven?

Alle boeken en het merendeel van het studiemateriaal zijn in het Engels.

Wat zijn de collegetijden?

Voor studenten van Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde is er een speciaal rooster samengesteld, zodat ze zoveel mogelijk vakken kunnen volgen.

1e en 2e uur 08:45 uur - 10:30 uur

3e en 4e uur 10:45 uur - 12:30 uur

Pauze

5e en 6e uur 13:45 uur - 15:30 uur

7e en 8e uur 15:45 uur - 17:30 uur

Meestal heb je 8 uur college of andere onderwijsactiviteiten per dag.

Start

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet veel keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Word je lid van een (sport)vereniging? Daarnaast beginnen ook je colleges, tentamens en opdrachten. Een handig steuntje hierbij is de website welkom.tudelft.nl met informatie, links en een introfilmpje.
W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’ (CH) is de studievereniging van Technische Wiskunde en Technische Informatica. Vereniging voor Technische Physica (VvTP) is de studievereniging voor studenten van Technische Natuurkunde. Beide verenigingen organiseren in augustus het Eerstejaarsweekend (EJW). Tijdens het EJW kun je kennis maken met de studie, de faculteit, de studievereniging en vooral met elkaar.

Tijdens de Ontvangstweek (OWee) maak je kennis met de stad Delft en het studentenleven. Deze week is bedoeld voor alle aankomende studenten.

Op je eerste collegedag is er een Bachelor Kick-off. Daar krijg je allerlei informatie over de twee faculteiten en studeren in Delft. Ook krijg je een college met informatie over je eigen opleiding. Je wordt verder gedurende de eerste weken wegwijs gemaakt door de docent- en studentmentoren. Ze vertellen je meer over Brightspace (het onderwijsinformatiesysteem), MyTUDelft (het administratiesysteem, o.a. voor cijfers en inschrijven voor tentamens), de collegeresponsiegroepen, studiepunten, het bindend studieadvies en de verplichte voortgangstoetsen.

Benodigdheden

Heb ik een laptop nodig?

Ja, dat hoort tot de standaarduitrusting van een student. De TU Delft biedt verscheidene ruimtes aan met computers, maar er wordt van je verwacht dat je zelf een laptop aanschaft. Een laptop heb je nodig voor practica en projecten, maar ook voor zelfstudie is hij handig. Het besturingssysteem mag je zelf kiezen. Via het laptopproject kun je een goede laptop kopen, die met ondersteuning wordt geleverd. Doet hij het een keer niet? Dan kun je hem voor reparatie langsbrengen en krijg je ook meteen een leenlaptop mee.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Een schriftelijk tentamen duurt twee of drie uur en vindt meestal plaats in een grote zaal met de hele groep eerstejaarsstudenten van de opleiding. Tijdens een schriftelijk tentamen beantwoord je meestal een aantal vraagstukken waarbij je de kennis en vaardigheden moet toepassen, die je hebt geleerd in het vak. De vragen kunnen open of gesloten zijn of een combinatie van beide.

Ook is het mogelijk dat een vak wordt afgesloten met een eindpresentatie in combinatie met het schrijven van een verslag.

Soms moet je een vak halen via opdrachten die online ingeleverd worden. Bij veel vakken wordt een gedeelte van het eindcijfer bepaald door tussentoetsen.

In het derde jaar is er het bachelor eindproject, een individueel onderzoeksproject in een van onze onderzoeksgroepen dat wordt afgesloten met een schriftelijk rapport en een mondelinge verdediging. 

Onderwijs in Corona-tijd

“de impact van het coronavirus op het hoger onderwijs verandert voortdurend. Onderstaande antwoorden schetsen een beeld van de huidige stand van zaken. In de toekomst kan het onderwijs weer anders ingericht worden” 

Hoe vinden de hoor- en werkcolleges plaats?

Voor de eerstejaars zijn alle hoorcolleges online via teams. Een dag per week mogen de eerstejaars naar de campus. Dan hebben ze drie werkcolleges, wat neer komt op één per vak. De rest van de werkcolleges voor de theoretische vakken (de natuurkunde en wiskunde) zijn ook online via teams. Dan kan je in groepjes samenwerken en op ingeroosterde uren zijn er studentassistenten beschikbaar om vragen te beantwoorden. 

Doe je nog steeds practica?

Ja! Één van de eerste vakken in het eerste jaar is Inleidend Practicum. Normaliter vindt dit plaats in kleine speciale ruimtes, maar tegenwoordig zijn deze practica in grotere zalen in het gebouw van Technische Natuurkunde, waar er goed afstand gehouden kan worden. Tijdens het practicum doe je nu alleen je metingen op de universiteit. De verwerking van de resultaten en het schrijven van je verslag doe je wel thuis. Ook hiervoor zijn studentassistenten beschikbaar op ingeroosterde uren om antwoord te geven op vragen. 

Hoe vinden tentamens plaats?

Bij TW-TN vinden momenteel nog geen fysieke tentamens plaats, dus alle vakken hebben online tentamens. Wel worden tussentoetsen soms fysiek afgenomen tijdens de werkcolleges op de dag dat de eerstejaars naar de universiteit mogen komen. Voor de natuurkunde vakken wordt gebruik gemaakt van een programma dat 'Mastering Physics' heet, waar je ook je werkcolleges normaal in maakt. Tijdens het tentamen mag je gebruik maken van je boek en daarna moet je foto's van je uitwerkingen opsturen. Voor de wiskunde tentamens wordt het tentamen ook online afgenomen en wordt er gebruik gemaakt van 'proctoring'. Dan wordt met een camera gecheckt of je je aan de afgesproken regels houdt. 

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

Bij Technische Wiskunde is er sprake van een verplicht mentoraat in het eerste jaar. In groepjes van 10 studenten krijg je begeleiding van een docentmentor. Er is aandacht voor studievaardigheden, vakinhoudelijke begeleiding en je kunt problemen of aandachtspunten met de mentor en elkaar bespreken. Het is gelijk een kennismaking met elkaar, de faculteit en de TU Delft.

Bij Technische Natuurkunde zit je in het eerste half jaar in een mentorgroepje van zo’n 10-12 eerstejaars dubbele bachelor studenten dat wordt begeleid door 2 studentmentoren. In dit mentorgroepje is veel aandacht voor praktische zaken, studievaardigheden en gezelligheid en zorgt ervoor dat je aan het begin van je studie direct al een aantal medestudenten wat beter leert kennen. Het mentorgroepje wordt gevormd in het Eerstejaarsweekend.

Verder is er de studieadviseur met wie je je voortgang, studieplanning en andere plannen kunt bespreken. Ook als je een beperking hebt, bijvoorbeeld een handicap, dyslexie of Autisme Spectrum Stoornis, kun je bij de studieadviseur terecht.

De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie. Kijk voor meer informatie op de website van TU Delft Career Centre

Vakantie

Hoeveel vakantie heb ik?

Het academisch kalenderjaar bestaat uit 4 periodes. Elke periode duurt 10 weken, met uitzondering van het 4e kwartaal, dat een extra week telt in verband met het grote aantal feestdagen in die periode. In deze 4 periodes vinden ook de reguliere tentamens plaats. Je hebt twee weken kerstvakantie, een week voorjaarsvakantie en 9 weken zomervakantie in periode 5. Jouw zomervakantie wordt korter als je herkansingen in week 3, 4 of 6 van periode 5 moet doen of ander werk (bijvoorbeeld verslagen) zou moeten inhalen. 

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld duwo.nl (de grootste verhuurder van studentenkamers in Delft). Meer informatie over op kamers gaan vind je hier. Ook via kamernet.nl kun je een kamer vinden, maar hier wordt vaak met instemmingen gewerkt (bewoners mogen zelf hun nieuwe huisgenoot kiezen).

Vereniging

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, zorgt voor gezelligheid en organiseert studiegerelateerde activiteiten zoals studiereizen, lezingen en excursies.

Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je hebt allerlei soorten studentenverenigingen: algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek.

Moet ik lid worden van een studievereniging?

De studieverenigingen van CH en VvTP organiseren het hele jaar door gezellige en interessante activiteiten. Ook regelen zij de boekenverkoop (leden krijgen korting). De boeken zijn vanaf de eerste collegedag al te koop. Verder kun je er terecht als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de tentamens, docenten en vakken.  

Je kunt kennismaken met de studievereniging tijdens het Eerstejaarsweekend (EJW). Dit wordt elk jaar georganiseerd en vindt plaats tijdens de OWee, de algemene OntvangstWeek.

Tijdens het EJW leer je de andere aankomende studenten Technische Wiskunde en/of Technische Natuurkunde kennen en ontvang je ook veel informatie over studeren op de faculteit. Let op: het weekend is géén ontgroening, maar een leuk weekend bedoeld om kennis te maken met de studie, je studiegenoten en de studievereniging. De opleiding beveelt deelname dan ook van harte aan.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Meer informatie over studentenverenigingen vind je  https://www.tudelft.nl/vera/aangesloten-studentenverenigingen/.

Stoppen

Kan ik eerder stoppen met één van de opleidingen?

Soms blijkt dat een student zich heeft verkeken op het niveau van Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde of de hoeveelheid werk. In dat geval kun je op elk moment stoppen met één van de opleidingen. In de eerste weken kun je nog gemakkelijk kiezen voor Technische Wiskunde of Technische Natuurkunde. Later in het jaar wordt het veel lastiger. Je moet rekening houden met het feit dat je bepaalde gemiste vakken van Technische Wiskunde of Technische Natuurkunde moet inhalen. Dit kan eventueel tot studievertraging leiden. Maak sowieso een afspraak met de studieadviseur.