Opleiding

Natuurkundige kennis is het fundament van technologische ontwikkeling. In deze pittige opleiding verdiep je je in fundamentele natuurkundige wetten én richt je je op de technologische toepassingen. Je bent niet bang om – theoretisch - heel diep te gaan en met abstracte, wiskundige concepten te werken en vraagt je steeds af: wat kan ik er in de praktijk mee doen? Dit doe je samen met enthousiaste medestudenten die net als jij graag alles zelf willen begrijpen én met inspirerende en wereldberoemde topdocenten.

Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Technische Natuurkunde duurt drie jaar, en bestaat uit 15% wiskunde, 40% algemene natuurkunde, 15% technische natuurkunde, 25% practica, projecten en onderzoek en 5% maatschappelijke oriëntatie.

De opleiding is een mix van colleges (waarin de docent de theorie uitlegt), werkcolleges (waarin je de theorie bestudeert en samen met een groepje studenten oefent in het toepassen van de theorie), practica (waarin je leert experimenteren en mondeling en schriftelijk rapporteren), projecten (waarin je samen met een groep studenten technologie analyseert en ontwerpt) en individuele zelfstudie.

In het eerste jaar bieden we een strak geroosterd onderwijsprogramma met 40 contacturen per week aan. Je bent van 8:45-17:30 uur op de faculteit. Pittig,  maar noodzakelijk om de juiste studiehouding aan te nemen en het eerste jaar succesvol af te ronden. Dit jaar bestaat uit 8 blokken van 5 weken. Elk octaal wordt afgesloten met een tentamenweek. In een blok heb je steeds 1 natuurkundevak, 1 wiskundevak, en 1 practicum of project. Zo kun je je intensief concentreren op steeds een klein aantal vakken.

In het tweede en derde jaar neemt het aantal contacturen af tot 28 uur per week en ga je  steeds meer zelfstandig studeren. Waarbij de hoeveelheid wiskunde afneemt en de hoeveelheid (technische) natuurkunde toeneemt. Het derde jaar vul je een half jaar lang met een zogenaamde minor. Je studeert dan, naar eigen keuze, iets heel anders dan natuurkunde. Bijvoorbeeld: wiskunde, werktuigbouwkunde, medische technologie, computer science, rechten en economie, finance, entrepreneurship of Japankunde. Dit kun je ook in het buitenland doen. In de tweede helft van het derde jaar sluit je de bacheloropleiding af met een zelfstandig onderzoeksproject.

Stage & naar het buitenland

De bacheloropleiding Technische Natuurkunde kent geen stage. In het aansluitende Masterprogramma Applied Physics zit wel een bedrijfsstage, van drie maanden. Het is mogelijk om als bachelorstudent je derdejaars minor aan een buitenlandse universiteit te doen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je goede studieresultaten hebben behaald. Ga naar buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Vereniging voor Technische Physica

De Vereniging voor Technische Physica (VvTP) is de studievereniging voor studenten van de bachelor Technische Natuurkunde en de master Applied Physics. De VvTP functioneert als kwaliteitsmonitor van het onderwijs en neemt een stuk voorlichting voor haar rekening bij de keuze van je minor, onderwerp Bachelor Eind Project of afstudeerrichting. Daarnaast organiseert de VvTP excursies die studenten voorbereiden op hun carrière en hen mogelijkheden biedt om in de top van het bedrijfsleven te werken.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
16 uur

Projecten en practica
8 uur

Werkcollege
16 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs:

GertJan Broekman

Alyssa van ’t Hout