Anne-Nynke Blok


Vrijdag 10 juli 2015 sloot ik mijn bachelor Technische Natuurkunde af met een presentatie en een verdediging op het Reactor Instituut Delft van mijn bachelor eindproject. Dit was zowel het meest spannende als het leukste moment van mijn bachelor.

In de voorgaande jaren had ik hard gewerkt, met een gezellige groep medestudenten, om alle natuurkunde die ons werd aangereikt in de vingers te krijgen. Ik heb Technische Natuurkunde ervaren als een grote uitdaging, en dit was dan ook precies de reden dat ik voor de studie had gekozen. Ik had nog geen idee van wat ik later wilde gaan doen maar ik had wel in de gaten dat je met een technische uitdagende studie (bijna) geen enkele richting zou uitsluiten.

Gedurende mijn studie heb ik een jaar fulltime een bestuursfunctie vervuld bij de studievereniging (Vereniging voor Technische Physica) en heb ik zitting genomen in de Facultaire Studenten Raad. Tijdens deze periodes merkte ik dat ik het erg leuk vind om sturing te geven aan een groep, verantwoordelijk te zijn voor resultaat en graag samenwerk. Tijdens mijn minor heb ik gekozen om te proeven van de logistieke kant bij de minor Transportation, Infrastructure and Logistics. Dit is mij erg goed bevallen, al merkte ik wel dat ik de technische kant die ik van natuurkunde gewend was niet helemaal wilde loslaten.

Toen ik mijn bachelordiploma eenmaal op zak had, ben ik gaan uitzoeken waar ik terecht kon binnen de TU Delft met mijn interesse voor praktische logistieke vraagstukken enoptimalisaties en met mijn  affiniteit voor wiskunde. De master Air Transport and Operations biedt mij precies al deze aspecten. De vakken die ik nu volg zijn toegepast op airlines en airports, maar de tools die je aangereikt krijgt om optimalisaties uit te voeren, worden toegepast binnen allerlei branches. Ik merk dat ik dankzij mijn achtergrond in natuurkunde goed in staat ben ieder probleem systematisch en geordend aan te pakken.

In de toekomst zie ik mijzelf aan de slag gaan bij een grote multinational waar ik mij bezig mag houden met logistieke vraagstukken. Ook lijkt het me erg leuk uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor een team en een managementrol te vervullen. In april ga ik proeven van het bedrijfsleven tijdens mijn stage bij de multinational SCA Hygiene and Forest Products. Hier ga ik voor het eerst in de praktijk een logistiek vraagstuk tackelen.