Freek Pols


Werkt bij: ISW Scholengroep
Functie: Docent
Afgestudeerd: 2010

Met TN kun je verschillende kanten op. Zo is Freek Pols na zijn studie het onderwijs ingegaan als leraar op een middelbare school in het Westland. Binnen de master Applied Physics heeft hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Inmiddels is Freek voorzitter van de sectie natuurkunde en geeft hij les aan de bovenbouw.

Basale kennis

“Tijdens je studie leg je een brede basis in de natuurkunde en maak je kennis met alle uiteenlopende aspecten ervan. Toch wordt de meest basale kennis (zoals de 3e wet van Newton) pas echt duidelijk wanneer je het zelf uitlegt aan leerlingen in de klas. Leerlingen zijn creatief en nieuwsgierig; ze stellen vragen waar je nog niet eerder over hebt nagedacht. Je gaat samen met hen op zoek naar het antwoord. En het mes snijdt aan twee kanten: zowel jij als zij leren er wat van.”

Dynamiek

“Werken in het onderwijs is iedere dag anders. De projecten die leerlingen uitvoeren, de omgang met de leerlingen en de bijbehorende dynamiek zorgen voor een enorme afwisseling. Natuurlijk krijg je wel eens reacties van leerlingen die niet altijd even positief zijn, maar je leert daar mee omgaan. Van de interactie tussen jou en de leerling leer je juist.”