Gert-Jan van der Putten


Werkt bij: Peutz
Functie: Adviseur installatie akoestiek
Afgestudeerd: 2001
 

Gert-Jan van der Putten is begonnen in de Autotechniek. Tijdens zijn studie raakte hij steeds meer gefascineerd door de fysica achter alle techniek en is toen verder gaan studeren bij de faculteit Technische Natuurkunde. Inmiddels is hij al bijna twee decennia met veel plezier werkzaam in de akoestiek, met name op het gebied van technische installaties zoals luchtbehandelingskasten, warmtepompen en liften. In het studiejaar 2019-2020 heeft Gert-Jan een sabbatical genomen bij Peutz en is voor een jaar teruggekeerd op de TUDelft. Hier heeft hij bij de opleiding Science Education and Communication zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald voor Natuurkunde. Door de maatschappelijke omstandigheden rond Covid-19 heeft hij een warme start in het onderwijs vooralsnog even uitgesteld. Zijn bedoeling is om zijn werk als adviseur te gaan combineren met lesgeven. 

Passies
“Tijdens mijn opleiding Autotechniek zei mijn natuurkunde leraar regelmatig 'Mooi vak hè!' Niet alleen deze leus, maar ook zijn wijze van lesgeven deed een vonk bij mij overspringen voor een brede scoop in de Fysica. Het werden flitsende ervaringen, waarbij ik rond Optica en Akoestiek ben blijven bewegen. In het LUMC heb ik in mijn studietijd een project gedaan in Oto Akoestische Emissies en heb iets meegekregen van het onderzoek rond de ontwikkeling van Cochleaire Implantaten die inmiddels al vele jaren volledig doven weer gehoorsensatie geven. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de luchtweerstand van het polygoon dat in barcode-scanners zit. Theorie en praktijk afwisselen vind ik leuk en dat ei kan ik ook prima kwijt in mijn baan als adviseur.” 

Variatie 
“Het werk als adviseur akoestiek biedt veel afwisseling. De ene keer doe ik een onderzoek naar een oplossing rond geluidhinder. Dit  gaat bijvoorbeeld om een bromtoon in een woning of installaties in kantoren. Een andere keer werk ik aan de toetsing van regelgeving; soms sta ik dan tot aan mijn kuiten in de modder voor een heistelling om bouwlawaai te meten of monitor ik de trillingen in stedelijke omgeving bij woningen naast een bouwproject. Zo stond ik bij de nog kale vlakte van de bouwput van de Markthal in Rotterdam. 

Het is nogal eens verrassend om te achterhalen waar een ogenschijnlijk groot akoestisch probleem zijn oorsprong in heeft. Zo waren er voelbare trillingen bij  een kantoorgebouw aan de Zuidas van de A10. Een put in de weg die boven het asfalt uitstak was de oorzaak . Als gevolg hiervan voelde men zich ongemakkelijk in de boardroom bovenin het pand. Wat bleek... er was een bouwproject in de omgeving waar tijdelijk zwaar vrachtverkeer over de weg reed en bij de put de straat exciteerde. Op zich een volledig ongevaarlijke situatie, maar het voelde onprettig. 

Het bovenstaande is slechts een tipje van de sluier van de boeiende akoestische professie, waar mijn Technisch Natuurkundige achtergrond een solide basis vormt om de projecten te kunnen uitvoeren en de problemen vanuit een theoretisch kader op te lossen. Ik kan het niet laten: mooi vak hè!” 

Als leraar Natuurkunde
“In mijn recente 'studententijd' bij de opleiding tot leraar heb ik de akoestiek niet achter mij hoeven laten. Voor alle gelederen, van VMBO tot VWO, heb ik opdrachten gemaakt waar binnen het bestek van de lesstof leerlingen zich in konden verdiepen en interessante proefjes voor de klas konden doen. Hiermee heb ik bereikt dat ook voor jongeren de natuurkunde wat dichterbij komt bij de dagelijkse praktijk. Het 'wat hep ‘ie eran en wat ken ‘ie ermee' rond het vak Natuurkunde wil ik in de toekomst verder uitstallen voor de aanstormende generatie.”