Van aanmelden tot inschrijven

Om te beginnen moet je je aanmelden voor een opleiding via Studielink.

Voor aanmelders met een Nederlandse vooropleiding die zich aanmelden voor een bacheloropleiding met verplichte Studiekeuzecheck (Technische Wiskunde, Technische Natuurkunde en Electrical Engineering) is de aanmelddeadline 1 mei.

Voor aanmelders met niet-Nederlandse (internationale) vooropleiding geldt dat de aanmelddeadline van 1 april gehandhaafd blijft, er geen uitstel kan worden verleend en incomplete aanmeldingen niet in behandeling kunnen worden genomen.

Je bent pas officieel ingeschreven, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving.
Meer informatie over inschrijven

Volg dit stappenplan als je een Nederlandse diploma gaat behalen.

Studiekeuzecheck

De TU Delft vindt het belangrijk dat je een juiste studiekeuze maakt. Daarom bieden we de studiekeuzecheck aan waarop je ook feedback ontvangt. Met de studiekeuzecheck helpen we je om een weloverwogen definitieve studiekeuze te laten maken. Vanaf december ontvang je, als je je hebt aangemeld in Studielink, hierover nadere informatie.

Let op: Bij Technische Natuurkunde is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Hou er rekening mee dat er aanmelddeadlines gelden voor de studiekeuzecheckdagen (ongeveer 2 weken voor elke studiekeuzecheckdag). Als de deadline van een specifieke studiekeuzecheckdag is verstreken kun je niet meer deelnemen.

Klik hier voor meer informatie over de verplichte studiekeuzecheck bij Technische Natuurkunde. 

Contact

Heb je specifieke vragen over je inschrijving. Kijk dan in de vraagbaak of neem contact op met het Contact Centre.


Ga verder naar StudiekostenAanmelddata

15 januari
Numerus Fixus opleidingen

1 april
Met internationale vooropleiding

1 mei
Met VWO diploma