Verplichte studiekeuzecheck

Technische Natuurkunde is een veelzijdige en uitdagende studie, maar past bij sommige personen beter dan bij andere. De opleiding Technische Natuurkunde vindt het dan ook belangrijk dat je voor de start van je studie ervaart hoe het is om Technische Natuurkunde te studeren zodat jij kan bepalen of jij en Technische Natuurkunde wel bij elkaar passen.

Om deze reden is de studiekeuzecheck verplicht voor alle studenten die in september met de studie Technische Natuurkunde willen beginnen. Doe je niet of niet volledig mee met de studiekeuzecheck dan zal je inschrijving tot de studie geweigerd worden.

Wat houdt de Studiekeuzecheck in?

Het belangrijkste onderdeel van de studiekeuzecheck is de studiekeuzecheckdag. Op die dag volg je alvast hoorcolleges en werkcolleges. Zowel de hoor- als werkcolleges zijn identiek aan colleges die je in de eerste weken van je studie hebt. Ze geven je dan ook een goed beeld van hoe het is om een dag colleges bij Technische Natuurkunde te volgen. Naast de colleges zal er ook gelegenheid zijn om in een ongedwongen sfeer alvast kennis te maken met de opleiding, docenten en toekomstige medestudenten. De data van de studiekeuzecheckdagen voor studenten die in september 2024 met de studie Technische Natuurkunde willen beginnen zijn: vr. 16 februari, zat. 13 april, vr. 31 mei en vr. 21 juni 2024. Al deze dagen vinden plaats op de campus, behalve de SKC op zaterdag 13 april. Deze dag wordt online georganiseerd. De deadline voor aanmelden sluit telkens 2 weken voor de SKC-datum.

Ter voorbereiding van de studiekeuzecheckdag dien je ook thuis al het een en ander te doen, zoals het invullen van een vragenlijst, het bekijken van informatie over de opleiding, etc.

Na  de studiekeuzecheckdag en het invullen van de vragenlijst, krijg je van de opleiding een advies over hoe goed de studie Technische Natuurkunde bij je past. Dit advies is niet bindend. Het is aan jou om te bepalen of je het opvolgt of niet.

Aanmelden voor de studiekeuzecheck

Je dient je voor 1 mei aan te melden in Studielink voor de studie Technische Natuurkunde. Je ontvangt na aanmelding in Studielink meer informatie over hoe je je moet aanmelden voor de verplichte studiekeuzecheck. Indien je je niet voor 1 mei aanmeldt, kan toegang tot de studiekeuzecheck en daarmee ook tot de studie worden geweigerd. Studeer je al of had je je eerst in Studielink voor een andere studie aangemeld, dan gelden er mogelijk andere regels. Neem hiervoor contact met ons op via studiekeuzecheck-tn-tnw@tudelft.nl.

Het meedoen aan een studiekeuzecheckdag is voor iedereen verplicht. Mocht je door overmacht, bijvoorbeeld omdat je een ernstige ziekte hebt, echt niet mee kunnen doen, neem dan contact op met ons via studiekeuzecheck-tn-tnw@tudelft.nl. We beoordelen dan of er echt sprake is van overmacht. Mocht dat het geval zijn, dan bieden we je een alternatieve studiekeuzecheck aan. LET OP: vakantie is geen geldige reden om niet mee te doen met een studiekeuzecheckdag.