Veelgestelde vragen

Studie

Is de studie moeilijk?

Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd nog, maar als je direct studiepunten laat liggen is het moeilijker om deze later in het jaar in te halen. Het tempo ligt op de universiteit een stuk hoger dan op het vwo, dus houd hier rekening mee. 

Technische Natuurkunde is een moeilijke studie, waarvoor een bovengemiddelde aanleg voor zowel wiskunde als natuurkunde vereist is. Minimaal een 7 voor Natuurkunde en Wiskunde, en minimaal een 7,5 gemiddeld voor deze twee vakken, is eigenlijk wel aan te raden om aan de studie te beginnen. Maar daarnaast heb je ook een flinke dosis enthousiasme en werklust nodig. Verder ben je als student in totaal zo´n 42 uur per week kwijt aan (werk)colleges, practica, projecten en zelfstudie.

Verplichte studiekeuzecheck

Technische Natuurkunde vindt het belangrijk dat iedere aankomende student voor het starten van de studie ervaart hoe het is om deze studie te volgen. De studiekeuzecheck voor deze opleiding is daarom verplicht voor nieuwe studenten. Dit betekent dat je mee moet doen met de studiekeuzecheck om voor deze studie ingeschreven te kunnen worden. 
Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar Verplichte Studiekeuzecheck.

Verschil opleidingen

Wat is het verschil tussen Natuurkunde en Technische Natuurkunde?

In de bachelor overlappen de studieprogramma’s voor Technische Natuurkunde (aan de TU’s) en Algemene Natuurkunde (aan de algemene universiteiten) voor circa 80%. Het verschil zit in de resterende 20%: als typische Technische Natuurkundevakken worden toepassingsgerichte vakken op het gebied van optica, thermodynamica, systemen en signalen, vloeistofmechanica, natuurkundig ontwerpen en transportverschijnselen gegeven. 

Daarnaast bereiden enkele maatschappelijk en bedrijfskundig georiënteerde vakken je voor op je rol als ‘ingenieur’. In de master worden de verschillen groter. Zo kent de Technische Natuurkunde master een bedrijfsstage en zijn de afstudeerprojecten vaak meer toepassingsgericht. Een belangrijk verschil is bovendien dat je tijdens je studie aan een TU een vrienden-netwerk opbouwt van technisch geïnteresseerde studenten. Dit draagt in belangrijke mate bij aan je vorming. De Technische Natuurkundig ingenieur is door dit alles meer gericht op het gebruik van geavanceerde natuurkundekennis bij het oplossen van praktische problemen. Veel studenten komen na hun master dan ook in het (technische) bedrijfsleven terecht, of beginnen hun eigen bedrijf. De natuurkundige doctorandus, die is afgestudeerd aan een algemene universiteit, is vaak wat meer geïnteresseerd in fundamentele problemen en wetenschappelijk onderzoek.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

De TU Delft biedt de grootste en meest diverse natuurkunde-opleiding van Nederland. Dit betekent dat je les krijgt van veel verschillende top-docenten, en dat je bij je afstudeerprojecten kunt kiezen uit heel veel verschillende richtingen binnen de natuurkunde. Met name in het eerste jaar biedt de TU Delft je de mogelijkheid om je, via een intensief programma met veel begeleiding en werkcolleges, optimaal voor te bereiden op je tentamens. Delft is beroemd op het gebied van (bio)nanotechnologie en beschikt als enige natuurkunde-opleiding in Nederland over een eigen kernreactor voor het genereren van radioactieve deeltjes voor bijvoorbeeld medische toepassingen. Delft heeft, i.i.t. bijvoorbeeld de TU Eindhoven, niet gekozen voor een brede bacheloropleiding: in Delft studeer je vanaf het begin voltijds Technische Natuurkunde. In het 3e jaar kun je je, door middel van een minor van een half jaar, verbreden of verdiepen binnen of buiten de natuurkunde. Delft heeft een zeer divers en actief studentenleven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Hbo-Technische Natuurkunde leert je bestaande oplossingsmethoden toe te passen. Wo-Technische Natuurkunde leert je om nieuwe oplossingsmethoden te bedenken. Bij het wo maak je kennis met grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek. Je gaat daarvoor dieper en abstracter op de stof in dan bij het hbo. Het tempo op het wo ligt veel hoger dan op het hbo. Ook de benodigde wiskundekennis en abstractievermogen zijn bij het wo aanzienlijk hoger.

Kun je twee opleidingen tegelijk doen?

In de bachelor is dat best lastig vanwege de zwaarte van de studie en de vele contacturen in Delft. Zeker in het eerste jaar van de bachelor zit de week helemaal vol met colleges, practica en werkgroepen en er is daarom weinig ruimte voor een tweede opleiding. Combineren van 2 masters gebeurt soms wel. De studieadviseur kan je hierover adviseren. 

Voor zeer getalenteerde en ambitieuze studenten is het mogelijk om Technische Natuurkunde met een andere bachelor binnen de TU Delft te combineren. Verreweg de meeste dubbele bachelor studenten bij Technische Natuurkunde kiezen in dat geval voor een combinatie van Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde. Hiervoor bestaat ook een speciaal programma, dat erop gericht is dat je, optimaal gebruik makend van de overlap tussen beide studies, in 3 jaar zowel de bachelor Technische Natuurkunde als de bachelor Technische Wiskunde haalt. Elk jaar van je opleiding volg je de belangrijkste vakken bij zowel Technische Wiskunde als Technische Natuurkunde. De dubbele bachelor Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde is een stuk zwaarder dan een enkele Technische Natuurkunde of Technische Wiskunde bachelor: je moet per jaar 72 i.p.v. 60 punten halen, je doet alleen de moeilijkste vakken, en je hebt geen minor. Dit zware dubbele programma is daarom moeilijk te combineren met een bijbaan of een heel actief studentenleven. Kies alleen voor het dubbele bachelorprogramma als je je voor meer dan 100% aan je studie wil wijden. Het dubbele programma is uitsluitend toegankelijk voor studenten die op het vwo minimaal een 8 voor Wiskunde en Natuurkunde hebben gehaald, en minimaal een 8,5 gemiddeld voor deze twee vakken. Een alternatief is om (binnen de bachelor Technische Natuurkunde) een minor Technische Wiskunde te doen. Je krijgt dan geen twee diploma’s, maar het biedt je wel de kans om extra diep in te gaan op de wiskunde. 

Overigens, ook als je zo’n gemotiveerde topstudent bent, moet het niet vanzelfsprekend zijn dat je een dubbele bachelor gaat doen. Veel hele goede studenten kiezen er liever voor om zich helemaal op één studie te richten en daar dan in uit te blinken. Ook is er het Honours Programme Delft: een uitdagend aanvullend programma voor studenten die bovengemiddeld presteren.

Verdeling man/vrouw

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

De man/vrouw verdeling is in het eerste jaar ongeveer 85:15.

Opleiding

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken tijdens de bachelor opleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids. Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je colleges van de vakken kunt bekijken.

Hoeveel Wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

Technische Natuurkunde is (na Technische Wiskunde) de bachelor met de meeste wiskunde bij de TU Delft. Vooral in het eerste jaar zijn er veel wiskundevakken, goed voor 30% van de punten. Bovendien zijn bijna alle natuurkundevakken zwaar wiskundig van aard.

In welke taal zijn de boeken geschreven?

In de bachelor zijn bijna alle boeken in het Engels. Slechts een enkel boek is in het Nederlands. In de master zijn alle boeken in het Engels.

In welke taal wordt college gegeven?

Technische Natuurkunde is een tweetalige opleiding, waarbij de colleges in het Nederlands of in het Engels worden gegeven.

Wat zijn de collegetijden?

1e uur 08:45 uur - 09:30 uur
2e uur 09:45 uur - 10:30 uur
3e uur 10:45 uur - 11:30 uur
4e uur 11:45 uur - 12:30 uur
Pauze
5e uur 13:45 uur - 14:30 uur
6e uur 14:45 uur - 15:30 uur
7e uur 15:45 uur - 16:30 uur
8e uur 16:45 uur - 17:30 uur
9e uur 17.45 uur - 18.30 uur
10e uur 18:45 uur - 19:30 uur

In het eerste jaar heb je elke dag van het 1e t/m 8e uur colleges, practicum en werkcolleges.

Start

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is deze website met informatie, links en een introfilmpje.

Bij Technische Natuurkunde maak je al kennis met je nieuwe studiegenoten in de zomervakantie. Eerst is er een Eerstejaarsweekend georganiseerd door de studievereniging van Technische Natuurkunde en daarna volgt er nog een OWee week in Delft, die bedoeld is voor alle nieuwe studenten van de TU om elkaar en Delft beter te leren kennen. Op je eerste collegedag is er een Facultaire Ontvangst. Je hoort er allerlei informatie over de opleiding, de faculteit en studeren in Delft. De studie begint meteen pittig. Al vanaf de eerste week ben je dagelijks vanaf 8:45 uur tot 17:30 uur aan het werk en zijn er ook al huiswerkopgaven die meetellen. Er is geen speciaal programma in week 1 zoals bij andere studies, het programma begint meteen Dit is een goede afspiegeling van het hele eerste jaar. In het tweede jaar zijn er minder uren ingeroosterd en komt het meer aan op zelfstudie.

Waar start het eerste college?

Meestal start het eerste natuurkunde-college in één van de collegezalen in de Aula.

Benodigdheden

Heb ik een computer nodig?

Ja, je hebt een computer nodig. De TU Delft biedt verscheidene ruimtes aan met computers, maar het is aan te raden zelf een laptop aan te schaffen. Via het laptopproject kun je als student met korting een laptop aanschaffen.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Tentamens op de TU Delft worden zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. Dit verschilt per vak. Je kunt dit vinden in de digitale studiegids.

Onderwijs in Corona-tijd

“de impact van het coronavirus op het hoger onderwijs verandert voortdurend. Onderstaande antwoorden schetsen een beeld van de huidige stand van zaken. In de toekomst kan het onderwijs weer anders ingericht worden” 

Hoe vinden de hoor- en werkcolleges plaats?

Voor de eerstejaars zijn alle hoorcolleges online via teams. Een dag per week mogen de eerstejaars naar de campus. Dan hebben ze drie werkcolleges, wat neer komt op één per vak. De rest van de werkcolleges voor de theoretische vakken (de natuurkunde en wiskunde) zijn ook online via teams. Dan kan je in groepjes samenwerken en op ingeroosterde uren zijn er studentassistenten beschikbaar om vragen te beantwoorden. 

Doe je nog steeds practica?

Ja! Één van de eerste vakken in het eerste jaar is Inleidend Practicum. Normaliter vindt dit plaats in kleine speciale ruimtes, maar tegenwoordig zijn deze practica in grotere zalen in het gebouw van Technische Natuurkunde, waar er goed afstand gehouden kan worden. Tijdens het practicum doe je nu alleen je metingen op de universiteit. De verwerking van de resultaten en het schrijven van je verslag doe je wel thuis. Ook hiervoor zijn studentassistenten beschikbaar op ingeroosterde uren om antwoord te geven op vragen. 

Hoe vinden tentamens plaats?

Bij TN vinden momenteel nog geen fysieke tentamens plaats, dus alle vakken hebben online tentamens. Wel worden tussentoetsen soms fysiek afgenomen tijdens de werkcolleges op de dag dat de eerstejaars naar de universiteit mogen komen. Voor de natuurkunde vakken wordt gebruik gemaakt van een programma dat 'Mastering Physics' heet, waar je ook je werkcolleges normaal in maakt. Tijdens het tentamen mag je gebruik maken van je boek en daarna moet je foto's van je uitwerkingen opsturen. Voor de wiskunde tentamens wordt het tentamen ook online afgenomen en wordt er gebruik gemaakt van 'proctoring'. Dan wordt met een camera gecheckt of je je aan de afgesproken regels houdt. 

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

Er is studiebegeleiding in allerlei vormen beschikbaar: bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding door studentmentoren en studieadviseurs, training en ondersteunende software. Je hebt op de universiteit wel zelf een actieve rol in het gebruik maken van de voorzieningen of bij het om hulp vragen. Kijk hier voor meer informatie

Alle bacheloropleidingen aan de TU Delft hebben een mentorensysteem waarbij de eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen. Als je vragen hebt over je studie of studeren in Delft dan is je mentor, een ouderejaars van jouw opleiding, een goed eerste aanspreekpunt. Als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden waardoor je studievertraging dreigt op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseurs van je opleiding. Klik hier voor de contactgegevens van de studieadviseurs. De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie. Kijk voor meer informatie op Career and Counselling Services.

Bij Technische Natuurkunde wordt iedere student gekoppeld aan een studieloopbaanbegeleider (een docent van de faculteit TNW) die je gedurende het jaar uitnodigt voor een aantal gesprekken over je studievoortgang en persoonlijke omstandigheden. Verder zijn er twee zeer gewaardeerde en toegankelijke studieadviseurs.

Hoeveel vakantie heb ik?

In de academische jaarkalender staan de vakantiedagen (in groen), op deze dagen vinden geen tentamens of colleges plaats. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Er vinden geen colleges en tentamens plaats gedurende twee weken rond Kerst, een week in het voorjaar en twee maanden in de zomer. Aan het begin en eind van de zomer is er een week met herkansingen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op (her)tentamens of door aan verslagen te werken.

Buitenland

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je bachelor in je minorruimte in het derde jaar door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma. Je kunt ook naar het buitenland voor een studiereis of een stage. Je master kun je ook (deels) in het buitenland doen. Kijk op buitenland.tudelft.nl voor meer informatie. 

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld DUWO (grootste leverancier van studentenkamers in Delft) Meer informatie over op kamers gaan vind je hier.

Vereniging

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je hebt allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek.

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Studieverenigingen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je belangen, regelen van korting voor studieboeken, gezelligheid tot leuke studietripjes. Je bent niet verplicht lid te worden van een studievereniging, maar het is zeker aan te raden!

De studievereniging van Technische Natuurkunde is de Vereniging voor Technische Physica (VvTP). Lid worden van de VvTP hoeft natuurlijk niet, maar het is wel aan te raden in verband met het eerstejaarsweekend, excursies, korting op boeken en natuurlijk alle gezellige activiteiten.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het kan een goede manier zijn om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Meer informatie over studentenverenigingen vind je https://www.tudelft.nl/onderwijs/praktische-zaken/verenigingen/.

Honours Programme

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er in het tweede jaar het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.

Na de Bachelor

Welke master kan ik doen na mijn bachelor?

Op deze website kun je zien welke masteropleiding aansluit bij je bacheloropleiding.

Kan ik ook leraar worden?

Ja, dat kan! Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de verschillende mogelijkheden. Je kunt ook al een lesbevoegdheid behalen tijdens je minor.