Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit een mix van onderwijsvormen, zoals colleges, themagericht onderwijs, practica, projecten in kleine groepen en zelfstudie. De colleges vinden plaats tussen 8.45 uur en 17.30 uur. Een college duurt twee keer drie kwartier met een kwartier pauze tussendoor. Tijdens de projecten leer je om in groepsverband kennis toe te passen én ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je oefent ook vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.

Studieprogramma

Het eerste jaar en het tweede jaar bestaan uit wiskunde- en natuurkundevakken, van fundamenteel tot toegepast, van verdiepend tot verbredend. In het derde jaar volg je geen minor, maar krijg je nog meer vakken en practica. Je sluit de opleiding ten slotte af met een bacheloreindproject.

Bekijk hier het studieprogramma van de dubbele Bachelor Technische Wiskunde & Technische Natuurkunde.

Het eerste jaar

Het programma van het eerste jaar bestaat voor het grootste deel uit wiskunde- en natuurkundevakken die de basis vormen van de opleiding, zoals:

  • Analyse: dit vak is het meest te vergelijken met wiskunde B op de middelbare school. Je leert differentiëren en integreren, niet alleen in 2D, maar ook in hogere dimensies.
  • Mechanica en Relativiteitstheorie: bij dit vak leer je vanuit basiswetten de mechanica te analyseren. Problemen die je moet oplossen zijn heel breed: van de beweging van sterren en de botsingen tussen massa’s tot aan de relativiteitstheorie.
  • Thermodynamica: dit vak gaat over de omzetting van verschillende energievormen. Deze energievormen zijn bijvoorbeeld het opwarmen en stromen van vloeistoffen. Mechanische machines als stoommachines en zonnepanelen werken op basis van deze principes.

Daarnaast leer je in een inleidend practicum hoe je natuurkundig onderzoek doet en hoe je een technische presentatie geeft. Samen met een aantal andere studenten werk je in het voorjaar onder begeleiding van onderzoekers aan een project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een testchip voor in een satelliet of aan een onderzoek in een kernreactor. Ook maak je kennis met programmeren en logisch redeneren en volg je een technisch keuzevak.

Vanaf het eerstejaarsweekend heb je een mentorgroep van ongeveer tien studenten. Hierdoor leer je je medestudenten snel kennen. Daarnaast word je door een student- en docentmentor begeleid met de inhoud van je studie en leer je studievaardigheden.

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar volg je nog meer wiskunde- en natuurkundevakken, van fundamenteel tot toegepast, en van verdiepend tot verbredend. Ook leer je in samenwerking met medestudenten wiskundige modellen op te stellen en doe je in duo’s een aantal natuurkundige onderzoeken bij verschillende onderzoeksgroepen van natuurkunde.

Het derde jaar

Bij andere opleidingen van de TU Delft wordt de eerste helft van het derde jaar vrijgehouden voor een minor. De minor is bedoeld om je kennis te verbreden. Omdat de dubbele opleiding al heel breed is, bestaat die mogelijkheid niet, maar volg je wiskunde- en natuurkundevakken en practica. Daarnaast begin je aan het gecombineerde bacheloreindproject van 24 studiepunten waarmee de dubbele bachelor uiteindelijk wordt afgerond. In dit project moet zowel een wiskunde- als een natuurkundecomponent zitten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de simulatie van het afweersysteem tijdens wondgenezing met celkoloniemodellen of legionellabesmetting bij warmwaterleidingen. Je hebt bij het gecombineerde bacheloreindproject minimaal twee begeleiders, van elke opleiding één. Als je alle vakken en het bacheloreindproject hebt afgerond, ontvang je twee bachelordiploma’s.

Minor

Er is geen mogelijkheid tot een minor bij deze studie!


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.Specifieke vragen?

Vraag het onze studieadviseur:

/* */