Opleiding

De opleiding bestaat uit een mix van colleges, themagericht onderwijs, practica, projecten in kleine groepen en zelfstudie. Gedurende de gehele bachelor volg je vakken bij zowel de opleiding Technische Wiskunde als de opleiding Technische Natuurkunde. Hierbij kun je denken aan diverse vakken, zoals Algebra, Wiskundige Structuren, Elektriciteit en Magnetisme en Fysische Transportverschijnselen. Je volgt colleges bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica én bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

Onderwijsprogramma

De bachelor Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde is een intensieve studie, dus je moet bereid zijn om hard te werken. Gemiddeld besteed je 50 uur per week aan de studie, waarvan 24 uur aan colleges, 8 uur aan project- of practicumuren en 18 uur aan zelfstudie.

Een studiejaar is opgedeeld in acht octalen van vijf weken. Sommige vakken duren een octaal, andere twee of vier octalen. In de laatste week van een octaal vinden de (deel)tentamens plaats.

Tijdens de bacheloropleiding neem je veel theorie tot je. Deze theorie leer je toe te passen door middel van verschillende projecten, zoals het bacheloreindproject in het derde jaar. Je gaat dus ook projectmatig te werk. Als ingenieur moet je tenslotte kunnen samenwerken, presenteren en communiceren. Na de afronding van de studie mag je Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Studieverenigingen

Christiaan Huygens (CH) is de studievereniging voor wiskunde- en informaticastudenten van de TU Delft. De vereniging behartigt de studiebelangen van studenten door middel van verschillende activiteiten, zoals het verkopen van studieboeken met korting, het beschikbaar stellen van oude tentamens, het monitoren van de onderwijskwaliteit en het oplossen van eventuele problemen in samenwerking met de docenten en studenten. Daarnaast biedt CH studenten de kans om in contact te komen met het bedrijfsleven. CH organiseert uiteraard ook gezelligheidsevenementen, excursies, symposia, studiereizen, borrels en ledenlunches.

Vereniging voor Technische Physica

 (VvTP) is de studievereniging voor studenten van de bachelor Technische Natuurkunde en de master Applied Physics van de TU Delft. De VvTP behartigt de belangen van de studenten Technische Natuurkunde en bevordert de studie van de natuurwetenschappen. Om deze doelen te bereiken is de VvTP actief op vier verschillende gebieden: onderwijs, carrière, verbreding en gezelligheid. Een van de belangrijkste redenen om lid te worden is de boekenverkoop tegen gereduceerd tarief voor alle studenten die lid zijn. Daarnaast dient de VvTP als 'huiskamer' op de faculteit.

Je kunt van beide studieverenigingen lid worden. Ben je lid bij de ene, dan kun je met korting lid worden bij de andere. Je mag ook kiezen met welk weekend je meegaat.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
22 uur

Projecten en practica
10 uur

Zelfstudie
18 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Specifieke vragen?

Vraag het onze studieadviseur: